Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Ευρωπαϊκή βοήθεια στους απολυμένους των σουπερ μάρκετ Λάρισα και Μαρινόπουλος ΑΕ


23-5-2016   Πρόγραμμα 6,5 εκατ. ευρώ για τους απολυμένους των σούπερ μάρκετ «Λάρισα»
Η επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πράσινο φως στη χορήγηση ευρωπαϊκής βοήθειας ύψους 6.468.000 ευρώ στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσει τους 557 απολυμένους των σούπερ μάρκετ "Λάρισα" στην αναζήτηση νέας εργασίας.
422 εργαζόμενοι και οι 135 εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες απολύθηκαν από τα Σουπερμάρκετ Λάρισα μετά την πτώχευση της συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές οι απώλειες θέσεων εργασίας ήταν, όπως αναφέρεται στην έκθεση, το αποτέλεσμα της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών και της δραστικής μείωσης της χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, λόγω της παρατεταμένης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης η οποία έχει επηρεάσει βαθιά την ελληνική οικονομία.
Η ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Τα μέτρα στήριξης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ και το ελληνικό κράτος θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα, καθώς και συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα (κατάρτισης, κινητικότητας κτλ).
πηγή
www.dikaiologitika.gr

  Ένταξη στο ΕΤΠ εργαζομένων της Μαρινόπουλος ΑΕ
 1-7-16  γραπτή ερώτηση των Ευρωβουλευτών κκ. Γ. Κύρτσου και Ε. Βόζεμπεργκ με τίτλο: «αύξηση βαρών ελληνικών μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και πτώχευση — περίπτωση Μαρινόπουλου ΑΕ» λαμβάνοντας υπόψη:
—    το υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα,
—    το γεγονός ότι ομάδες εργαζομένων της εν λόγω αλυσίδας διατρέχουν κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και ότι
—    το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί, ως αποτέλεσμα της συνεχούς εναλλασσόμενης παγκόσμιας εμπορικής πραγματικότητας λόγω της παγκοσμιοποίησης ή της χρηματοπιστωτικής κρίσης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,
Ερωτάται η Επιτροπή:
ύστερα από αίτηση των Ελληνικών αρχών, οι περίπου 13 000 εργαζόμενοι που πρόκειται να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο στήριξης που παρέχει το ΕΤΠ, καθώς ο αντίκτυπος τόσο στην απασχόληση όσο και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία θα είναι σημαντικός;

22-8-16  Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Ελλάδα μπορεί να υποβάλει αίτηση για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), με την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις των εργαζομένων μπορούν να αποδοθούν στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου ή στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η Επιτροπή παραπέμπει τους κ. βουλευτές στον κανονισμό του ΕΤΠ(1) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες του εν λόγω Ταμείου για την περίοδο 2014 έως 2020.
Οι κ. βουλευτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους επικοινωνίας του ΕΤΠ για την Ελλάδα, για να πληροφορηθούν αν υπάρχει αίτηση η οποία έχει προγραμματιστεί για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν από τον όμιλο Μαρινόπουλου.
πηγή
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-005424&language=EL

Δεν υπάρχουν σχόλια: