Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Εάν δεν πολεμήσεις δια τις ιδέες σου , ή εσύ δεν αξίζεις ή οι ιδέες σου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: