Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

7o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ7o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

με θέμα

«Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει στο Μεσολόγγι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2008 με γενικό θέμα :

«Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στον κόσμο»

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και να συζητηθούν θέματα που άπτονται παραμέτρων όπως:

ποιοι διδάσκουν την Ελληνική στις διάφορες χώρες, πόσες και ποιες μέθοδοι διδασκαλίας ακολουθούνται, ποια βιβλία χρησιμοποιούνται, πώς πιστοποιείται η εκμάθηση της γλώσσας.

Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι να καθοριστεί ένα γενικότερο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων (Πανεπιστημίων, Κέντρων διδασκαλίας, Σχολείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό βάσει των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τις εργασίες του Συνεδρίου, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο η τάση για εκμάθηση της Νέας Ελληνικής που επικρατεί σήμερα διεθνώς.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να αναφέρονται οι ανακοινώσεις είναι οι εξής :

1.Μεθοδολογία και προβλήματα διδασκαλίας.
2.Επιλογή και αξιολόγηση των διδασκόντων.
3.Χρησιμοποιούμενα βιβλία και άλλο εκπαιδευτικό υλικό.
4.Στόχοι των προγραμμάτων διδασκαλίας της Ελληνικής στις διάφορες χώρες.
5.Εξεταστικά συστήματα, πιστοποίηση.
6.Δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων (ανταλλαγή πληροφοριών, προβληματισμών).
7.Ενέργειες για την προώθηση της διδασκαλίας της Νέας ελληνικής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο της ανακοίνωσής τους και περίληψη (10-15 γραμμές) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 31/3/2008.

Στο αντίτυπο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, η διεύθυνση και τα τηλέφωνα οικίας και εργασίας του αποστολέα. Η ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων θα γίνει περί τα τέλη Μαΐου. Η γλώσσα των ανακοινώσεων είναι η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις σε άλλες γλώσσες. Ο χρόνος των ανακοινώσεων είναι 20΄.

Θα ακολουθήσει
δεύτερη ενημερωτική εγκύκλιος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματέα της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Βασιλική Καβάγια στην ηλεκτρονική διεύθυνση hls@bhc.gr

ή στο τηλέφωνο 210 82 177 10 ή στο φαξ 210 82 150 25.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για το Συνέδριο υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.odeg.gr.

Για την Επιστημονική Επιτροπή
Δήμητρα Θεοφανοπούλου – Κοντού Πρόεδρος

Πηγή:odeg.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: