Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Η Φαύλη πράσινη Χούντα εξακολουθεί να διογκώνει το «πράσινο» κράτος


Ο δήθεν δραστικός περιορισμός του «σπάταλου και διεφθαρμένου κράτους» είναι κεντρικό επικοινωνιακό επιχείρημα του λάθρο- πρωθυπουργού. Η πράσινη Χούντα μάλιστα ανέθεσε σε ειδικά πράσινα λαμόγια την εκπόνηση «ειδικής μελέτης», έναντι 30 εκατ. ευρώ, για την καταγραφή 23.000 φορέων του Δημοσίου, ώστε να καταργηθούν και να συγχωνευτούν εκείνοι των οποίων η λειτουργία είτε δεν είναι απαραίτητη είτε δεν είναι ορθολογική . Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε και ο νόμος του υπουργείου Εσωτερικών «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα».

Στο μεταξύ δημιούργησαν 41 νέους «φορείς», 386 νέες γενικές διευθύνσεις, 701 νέα συμβούλια, 1326 νέες αμειβόμενες επιτροπές και 8000 μόνιμες θέσεις για τον πράσινο στρατό.
Σπ.Χ
deltio11

Δεν υπάρχουν σχόλια: