Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χιου για την Αλυσίδα ειρήνης με τους Τούρκους,πίσω από όλα η Μ.Κ.Ο ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κος Μάρκος Σκούφαλος ,ένας ΠΑΤΡΙΏΤΗΣ σε δύσκολες εποχές που ζούμε.Διαβάστε την τοποθέτηση του στο δημοτικό συμβούλιο Χίου .

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Χίου
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
Εκ της υπ' αριθμ.5 της 25/02/2011 συνεδριάσεως του Δημ.Συμβουλίου Χίου
Αριθμός απόφασης
57/2011
12ο θέμα Η.Δ.
Περίληψη απόφασης
ΣΤ.Συμμετοχή του Δ.Χίου στην αλυσίδα ειρήνης "ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ"
Στη Χίο και στην αίθουσα Μιχ.Βουρνούς τ.Π.Ενότητας σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. Ηλίας Κ.Κλεισσάς και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε
ο ίδιος με ημερομηνία 18/02/2011, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία
αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 41 μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Στεφάνου Παντελής
2.Μούνδρος Κωνσταντίνος
3.Νύκτας Νικόλαος
4.Γιαννάρας Μικές
5.Λαμπρινούδης Παντελής
6.Κλεισσάς Ηλίας του Θωμά
7.Θλιβίτου Αθηνά
8.Μυριαγκός Βασίλειος
9.Ντομάτας Ισίδωρος
10.Φαραντζής Στέφανος
11.Καλαγκιάς Αντώνιος
12.Σουρέλας Σταμάτιος
13.Μαρτάκης Νικόλαος
14.Κλεισσάς Ηλίας του Κων/νο
15.Χρίτης Γεώργιος
16.Μάντικας Δημήτριος
17.Κοντούδης Μιχαήλ
18.Φυτούσης Μιχαήλ
19.Κάργατζης Παντελής
20.Ρισκάκης Πέτρος
21.Φλάμος Πέτρος
22.Αποστολίδης Παντελής
23.Λιγνός Γεώργιος
24.Βεϊογλάνης Ευστράτιος
25.Ξυδιάς Παντελής
26.Χαλιορής Ιωάννης
27.Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
28.Μιχαηλίδης Σταύρος
29.Ατσάλης Ευάγγελος
30.Παπαληός Δημήτριος
31.Μισετζής Ιωάννης
32.Χαλλιορής Ισίδωρος
33.Στρουμπής Γεώργιος
34.Στείρος Πολύδωρος
35.Σεττάκη - Μπιλιράκη Λεμον
36.Καλλίκης Ιωάννης
37.Δενδρινού Μαρία (Μαριγούλ
38.Σκούφαλος Μάρκος
39.Αμπαζή Στυλιανή (Στέλλα)
40.Κωστάλα Κλεάνθη
41.Βαρβάκης Σταύρος
Aκολούθως o κ. Ηλίας Κ.Κλεισσάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία
και υπογράφονται.
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος
Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις
Ο κ.Κάργατζης αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία του 1ου θέματος της Η.Δ. Ο
κ. Μισετζής και η κ. Σεττάκη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 12ου
θέματος: Συμμετοχή του Δ. Χίου στην αλυσίδα ειρήνης "Λυσιστράτη" το οποίο προηγήθηκε και
συζητήθηκε μετά το 1ο θέμα της Η.Δ. Ο κ. Παπαληός αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν από
την ψηφοφορία του 5ου θέματος της Η.Δ. Ο κ. Στεφάνου αποχώρησε πριν από την ψηφοφορία του
6ου θέματος της Η.Δ. Η κ. Δενδρινού αποχώρησε πριν από την ψηφοφορία του 15ου θέματος της
Η.Δ. Ο κ. Βεϊογλάνης αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 16ου θέματος. Ο κ. Ατσάλης
αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 25ου θέματος. Σημειώνεται ότι τέθηκαν -4- θέματα εκτός
Η.Δ. τα οποία συζητήθηκαν προ ημερησίας διάταξης μετά από ομόφωνη απόφαση.
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα
ΣΤ.Συμμετοχή του Δ.Χίου στην αλυσίδα ειρήνης "ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ"
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Χίου κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση:
Στο Δήμο Χίου έχει κατατεθεί πρόταση από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ -
ΣΥΣΦΙΞΗ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, στην οποία αναφέρεται η προσπάθεια που γίνεται
για δημιουργία της <Αλυσίδας της Ειρήνης>.
Η <Αλυσίδα της Ειρήνης>, είναι μια πρωτότυπη εκδήλωση που στοχεύει να αποτελέσει γέφυρα
κατανόησης, συνεργασίας και προσέγγισης των λαών, που κατοικούν στις ακτές του Αιγαίου.
Σκάφη που ξεκινούν από την Ελλάδα (Χίο) και την Τουρκία (Τσεσμέ), θα συναντηθούν στη μέση
της θαλάσσιας απόστασης, που χωρίζει τους δύο τόπους δίνοντας την ευκαιρία στην πολιτική και
κοινωνική ηγεσία των δύο χωρών να στείλει ένα μήνυμα Ειρήνης και να δεσμευτούν για κοινές
δράσεις για το περιβάλλον, το πολιτισμό και την ανάπτυξη στις περιοχές για το καλό των
κατοίκων τους. Η επιλογή του πορθμού Χίου- Τσεσμέ για την ανάπτυξη της " Αλυσίδας της
Ειρήνης" στηρίζεται στην κατάλληλη γεωγραφική θέση και στην ιστορία της περιοχής.Ο δίαυλος
Τσεσμέ-Χίου αποτελούσε εδώ και αιώνες την γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Στην
θαλάσσια αυτή περιοχή σχηματίζεται ένα απάνεμο θαλλάσιο πάρκο που αποτελούσε για αιώνες το
σημαντικότερο σταθμό στο θαλάσσιο δρόμο από την Μαύρη Θάλασσα στην Αίγυπτο. Ο ίδιος
δίαυλος χρησιμοποιήθηκε κατά το Β'Παγκόσμιο πόλεμο για την διαφυγή στη Μέση Ανατολή
πεινασμένων Ελλήνων, αγωνιστών κατά του 'Αξονα και κυνηγημένων από τους Ναζί Εβραίων.Και
στις δυο ακτές υπάρχουν ορατά σημάδια του κοινού παρελθόντος χριστιανών και μουσουλμάνων,
Ελλήνων και Τούρκων και χάρη στην ευαισθησία των Χιωτών έχουν διατηρηθεί τόσο το τζαμί,
όσο και σημαντικά οθωμανικά μνημεία μέσα και γύρω από το Κάστρο της Χίου. Δεδομένου ότι ο
Δήμος Χίου έχει ενστερνιστεί απόλυτα ιδέες, που στηρίζονται στην συμφιλίωση των δύο λαών για
το καλό των δημοτών του , όπως και με προηγούμενες εκδηλώσεις του(Θεοδωράκεια - Πολιτισμός
στις Ακτές του Αιγαίου), θα είναι πολύ σημαντικό η έγκριση της συμμετοχής του στη διοργάνωση.
Ο χρόνος διεξαγωγής προτείνεται από τους συντελεστές να γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου
2011, πριν ακόμα κορυφωθεί η τουριστική προσέλευση στο νησί μας και που ο καιρός θα είναι
κατάλληλος για τη γνωριμία του τόπου μας. Η πρώτη διοργάνωση στοχεύει να δημιουργήσει ένα
νέο ρεκόρ που θα καταγραφεί από επισήμους παρατηρητές και θα καταχωρηθεί στο βιβλίο
Guinness προσφέροντας στη διοργάνωση και στους τόπους διεξαγωγής της, τεράστια δημοσιότητα
σε όλο τον κόσμο. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα κατανεμηθεί καταλλήλως και
στις δύο πόλεις Χίο και Τσεσμέ. Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν φέτος από τη Χίο με την υποδοχή
των συμμετεχόντων. Θα ακολουθήσει η δημιουργία της <Αλυσίδας της Ειρήνης> με επίσημες
εκδηλώσεις και συμμετοχή των πολιτών της Χίου αλλά και επισκεπτών απ' όλο το κόσμο που θα
τιμήσουν την τελετή και θα προβάλουν την τελετή και τις διαχρονικές ιδέες της.
Παρακαλώ, όπως εγκρίνεται την συμμετοχή του Δήμου Χίου στην πρωτοβουλία και διοργάνωση
του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ- Σύσφιξη Ελληνοτουρκικών Σχέσεων με
θέμα την < Αλυσίδα της Ειρήνης>, που στόχο έχει την προώθηση και σύσφιξη των σχέσεων καλής
γειτονίας με την Τουρκία (Τσεσμέ ) και την συνεργασία σε κοινές δράσεις για το περιβάλλον , το
πολιτισμό και την ανάπτυξη στην περιοχή, αρχές που έχει καθιερώσει ο Δήμος Χίου όλα αυτά τα
χρόνια με τις εκδηλώσεις του αφιερωμένες στο μεγάλο μουσουργό, που γεννήθηκε στη Χίο και με
καταγωγή από τον Τσεσμέ της Τουρκίας, Μίκη Θεοδωράκη.
Η παραπάνω συμμετοχή προάγει τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα
των δημοτών μας, συμβάλει δε στη προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο του Δήμου μας βάσει και
των άρθρων 75 και 158 παρ.3 του Ν. 3463/06 και του αρθ. 94 του Ν. 3852/10. Σχετική πρόταση
έχει γίνει αποδεκτή και από το πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο Χίου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων.
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η κα Έλλη-Τασούλα Σεμοήλογλου εκπρόσωπος του μη
κερδοσκοπικού Οργανισμού ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ -ΣΥΣΦΙΞΗ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ η
οποία πήρε το λόγο και εξήγησε τους σκοπούς του Οργανισμού αλλά τις λεπτομέρειες της
συγκεκριμένης δράσης που προγραμματίζεται. Διευκρίνισε δε ότι η παρούσα έγκριση από το Δ.Σ
Χίου δεν έχει να κάνει με αίτημα για χρηματοδότηση προς το συγκεκριμένο οργανισμό.
Το λόγο πήρε κατόπιν ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κος Μάρκος Σκούφαλος ο οποίος
έκανε την εξής τοποθέτηση: "Για μας για να έχει η ειρήνη ουσιαστικό περιεχόμενο πρέπει ο
αγώνας για τη διατήρησή της να συνδέεται με το ζήτημα από ποιους κινδυνεύει. Κινδυνεύει λοιπόν
από την πολιτική των ιμπεριαλιστών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Αυτές οι δυνάμεις
αιματοκύλησαν τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν για την προώθηση των σικών τους
συμφερόντων .Με αυτό το πνεύμα συμμετέχουμε από το 1980 σε κινήσεις ειρηνικής συνύπαρξης
με τον Τουρκικό λαό καταδεικνύοντας κάθε φορά την ενοχή των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Δε
θεωρούμε ότι οι ενέργειες τύπου όπως αυτών που περιγράφονται για να καταγραφούν στο Γκίνες
υπηρετούν σωστά την υπόθεση της Ειρήνης.Κυρίως συγκαλύπτουν και αποπροσανατολίζουν .Το
γεγονός επίσης ότι τελεί η εκδήλωση υπό τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών
σημαίνει το εξής:
ότι βρίσκεται στο μήκος κύματος συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου 50%-50% των Ερντογάν-
Παπανδρέου. Στη λογική απεμπόλησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.Στη λογική του ΝΑΤΟ που δεν
αναγνωρίζει σύνορα αλλά επιχειρησιακές ζώνες. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζουμε τη
συγκεκριμένη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση.
Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση για τη
συμμετοχή του Δήμου Χίου στην αλυσίδα Ειρήνης Λυσιστράτη , τη διαλογική συζήτηση μεταξύ
των δημοτικών συμβούλων και του Δημάρχου Χίου, τη τοποθέτηση της κας Σεμοήλογλου, το
γεγονός ότι η παραπάνω συμμετοχή προάγει τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά
συμφέροντα των δημοτών μας, συμβάλει δε στη προβολή με κάθε πρόσφορα μέσο του Δήμου μας
βάσει και των άρθρων 75 και 158 παρ.3 του Ν.3463/2006 και του αρθρ.94 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
σε σύνολο 40 ψηφισάντων υπέρ ψήφισαν 35 και κατά 5.
Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Χίου στην πρωτοβουλία και διοργάνωση του Μη
Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ-Σύσφιξη Ελληνοτουρκικών Σχέσεων με θέμα την
Αλυσίδα της Ειρήνης που στόχο έχει την προώθηση και σύσφιξη των σχέσεων καλής γειτονίας με
την Τουρκία(Τσεσμέ) και στην συνεργασία σε κοινές δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και
την ανάπτυξη στην περιοχή, αρχές που έχει καθιερώσει ο Δήμος Χίου όλα αυτά τα χρόνια με τις
εκδηλώσεις του τις αφιερωμένες στο μεγάλο μουσουργό, που γεννήθηκε στη Χίο και κατάγεται
από τον Τσεσμέ της Τουρκίας, Μίκη Θεοδωράκη.
Η παραπάνω συμμετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις…………..και δεν θα έχει οικονομικό
κόστος για τον Δήμο Χίου, προάγει τα κοινωνικά, πολιτικά πνευματικά και οικονομικά
συμφέροντα των δημοτών μας, συμβάλει δε στην προβολή του Δήμου Χίου γεγονός που εκτός από
τα πλεονεκτήματα που παρέχει αποτελεί και βασική προϋπόθεση του Νόμου.
Μειοψήφησαν οι κ. Ιωάννης Μισετζής, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας καθώς και
ολόκληρη η παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας που αποτελείται από τους κ.Σκούφαλο, κ.
Κωστάλα, κ. Αμπαζή και κ. Βαρβάκη .
Όσον αφορά την αιτιολογία της καταψήφισης του εν λόγω θέματος από την παράταξη της
ελάσσονος μειοψηφίας ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της κ.Σκούφαλος επεσήμανε τους
λόγους που ανέφερε στην εισήγηση δηλαδή το ότι η εκδήλωση τελεί υπό τη σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο παραπέμπει στα εξής: Στο ότι βρίσκεται στο μήκος κύματος
συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου 50%-50% των Ερντογάν-Παπανδρέου. Στη λογική απεμπόλησης
κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στη λογική του ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα αλλά
επιχειρησιακές ζώνες.
απόφαση αυτή πήρε α/α 57/2011
O Πρόεδρος Τα μέλη
Υπογραφή υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Χίος / /
Ο(Η) επί των πρακτικών

aegaio

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

γιουσουφακια χιωτες

Ανώνυμος είπε...

Πίσω απ όλα οι πληρωμένοι!
ΑΙΣΧΟΣ!