Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Θύματα του ελέγχου οι Έλληνες αγρότες

Του Ανδρέα Κριτσωτάκη

Θύματα του λεγόμενου «ελέγχου υγείας» θα πέσουν οι Έλληνες αγρότες από το 2009, με τα μέτρα που προωθεί η Κομισιόν στα πλαίσια των αλλαγών που προτείνει για την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Περίπου το 25% των αγροτών αναμένεται να μείνει εκτός ενισχύσεων, αν τελικά παρθεί οριστική απόφαση στο διάλογο που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όπως έχει ήδη επισημανθεί στην «Τ».

Στις αλλαγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη 11 κράτη-μέλη, ανάμεσα στα οποία η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία αντιτίθενται, καθώς βλέπουν ότι με τη δέσμη των μέτρων της Κομισιόν, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2009, ουσιαστικά χρόνο με το χρόνο θα αυξάνεται το χάσμα ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης που διαθέτουν αγροτική οικονομία.

Επιδοτήσεις: Βασική αλλαγή την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μείωση των επιδοτήσεων των αγροτών μέχρι της αύξησης του ποσοστού παρακράτησης επί των χρημάτων της ενιαίας ενίσχυσης για ποσά πάνω από 5.000 ευρώ το χρόνο.

Έτσι το 2009 για ποσά μέχρι 100.000 ευρώ το ποσοστό της παρακράτησης αυξάνεται στο 7%, το 2010 στο 9%, το 2011 στο 11% και το 2012 στο 13%.

Σημειώνεται ότι με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, τα χρήματα που κρατούνται θα διοχετεύονται σε δράσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ όπως έχει ήδη γράψει η «Τ» για τους αγρότες με εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ δεν θα υπάρχει παρακράτηση.

Αντίδραση: Από την ΠΑΣΕΓΕΣ πάντως οι πρώτες αντιδράσεις είναι κατά των αλλαγών αυτών, αφού για τη μείωση των επιδοτήσεων που αφορά στους αγρότες, οι οποίοι έχουν εισόδημα 250 ευρώ ετησίως ή έκταση κάτω των 10 στρεμμάτων. Και αυτό γιατί από το νέο έτος τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά θα είναι και αυτά που θα ορίζουν τα όρια κάτω από τα οποία δεν καταβάλλονται οι άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς.

Πρόκειται για μια απόφαση της Κομισιόν, η οποία είναι οριστική και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2009 ως και το 2013, πλήττοντας άμεσα τον αγροτικό κόσμο κυρίως της Κρήτης, καθώς εδώ οι αγροτικές περιουσίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν κτήματα πάνω από το όριο των 10 στρεμμάτων.

ΠΑΣΟΚ: Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη έχει αρχίσει η κόντρα και στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις που:

- Προβλέπουν περαιτέρω μείωση των ενισχύσεων των αγροτών και μεταφορά πόρων στο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, σε μία περίοδο που το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών συνεχώς μειώνεται, εξαιτίας και της μεγάλης αύξηση του κόστους παραγωγής.

- Θα οδηγήσουν σε απώλεια ενισχύσεων για χιλιάδες μικρές ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

- Οδηγούν στην αποδυνάμωση των όποιων υπαρχόντων μηχανισμών για την ομαλοποίηση των αγορών και τη δημιουργία δικτύου ασφαλείας για τους αγρότες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: