Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Αρχαίος παιδικός τάφος ανακαλύφθηκε στη Μηλιά Μαντινείας

Ένα από τα πλέον σημαντικά ευρήματα χαρακτηρίζουν οι αρχαιολόγοι την πρόσφατη ανακάλυψη στην ευρύτερη περιοχή Μηλιάς Μαντινείας, που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής. Πρόκειται για έναν αρχαίο τάφο παιδιού με πολύ πλούσια και σπάνια αν όχι μοναδικά κτερίσματα.

Σύνταξη: Πέγκη Μπρούσαλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: