Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Ανάπτυξη προσθετικού άκρου, για να αισθάνονται οι ακρωτηριασμένοι πιο φυσικό το βιονικό τους άκρο, πειράματα με αρουραίους δημιουργούν αισιόδοξη προοπτική

Οι ΜΙΤ ερευνητές αναπτύσσουν μια νέα χειρουργική προσέγγιση που θα επιτρέψει ακρωτηριασμένους να αισθάνονται το βιονικό άκρο τους και θα βελτιώσει την ικανότητά τους να το ελέγχουν.
το πρόγραμμα  [Harvard-MIT Program in Health Sciences and Technology (HST)],που χρηματοδοτείται από το "MIT Media Lab Consortia"  αναπτύσσει ένα νέο σύστημα ελέγχου κίνησης του προσθετικού άκρου, που θα ωφελήσει κάθε ανάπηρο, ακόμα και αυτούς που ακρωτηριάστηκαν πριν από πολλά χρόνια.
Μοσχεύματα μυών (ένα ζεύγος μυών) θα λειτουργούν όπως ένας φυσικός μυς και θα στέλνει σήματα στον εγκέφαλο για το πόσο
κινείται και τι δυνάμεις ασκούνται σε αυτόν.
στο Science Robotics paper, οι ερευνητές πειραματίστηκαν με αρουραίους και διαπίστωσαν ότι τα μυικά μοσχεύματα έστελναν  αισθητηριακές πληροφορίες πίσω στον εγκέφαλο.
Η Shriya Srinivasan, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα  Harvard-MIT Program in Health Sciences and Technology (HST),είναι επικεφαλής της μελέτης, που θα εφαρμοστεί σε ακρωτηριασμένους ανθρώπους κάτω από το γόνατο.
ο νέος τρόπος προσέγγισης θα βοηθήσει να μειωθεί το ποσοστό απόρριψης των προσθετικών άκρων που είναι περίπου 20%.
 πηγή
https://news.mit.edu/2017/making-prosthetic-limbs-feel-more-natural-0531

ο Hugh Herr, ο οποίος συν-διευθύνει το Κέντρο Center for Extreme Bionics at MIT,  και του οποίου τα πόδια ακρωτηριάστηκαν  κάτω από το γόνατο, προσπαθεί με την ομάδα του να βοηθήσει τους ακρωτηριασμένους να αισθάνονται δικά τους και να νιώθουν, τα προσθετικά τους άκρα.
οι ερευνητές κάνουν χρήση μυικών μοσχευμάτων και αξιοποιούν τα υπάρχοντα νεύρα στην περιοχή του ακρωτηριασμού για να βελτιωθεί η ικανότητα ελέγχου του προσθετικού άκρου.
πηγή
https://www.pri.org/stories/2017-06-18/how-make-bionic-limbs-feel-more-natural?utm_source=theweek&utm_medium=referral&utm_campaign=partnership

http://theweek.com/articles/707398/how-make-bionic-limbs-feel-more-natural

Δεν υπάρχουν σχόλια: