Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

οι ΓΙΑΤΡΟΙ στο ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ πρέπει να έχουν ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ της ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Ηνωμένο Βασίλειο, το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο της χώρας [General Medical Council ( GMC)] εξέδωσε λίστα με 476 ιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, που κρίθηκαν ακατάλληλοι για την άσκηση επαγγέλματος, και εργάζονται υπό επίβλεψη μετά από ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την καταλληλότητά τους.
Oι γιατροί μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία των ασθενών αλλά υπό αυστηρή επίβλεψη και περιοριστικούς όρους.
εάν δεν βελτιώσουν την απόδοσή τους μέχρι την επαναξιολόγηση τους, θα ακολουθήσει η διαγραφή τους από το Medical Pactitioners Tribunal Service (MPTS)

Μετά από σχετικό αίτημα στην ελευθερία της πληροφόρησης (Freedom of Information request) αποκαλύφθηκε ότι το 43% αυτών των γιατρών έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό.
Συνολικά 135 (28 τοις εκατό) των γιατρών είναι από χώρες εκτός Ευρώπης, 66 (14 τοις εκατό) από χώρες της ΕΕ, έξι (ένα τοις εκατό) από μη ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ και 269 (57 τοις εκατό) από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτό σημαίνει ότι 207 από τους γιατρούς που σήμερα εργάζονται υπό επίβλεψη είναι από το εξωτερικό - συνολικά αποτελούν το 43 τοις εκατό.


οι κανόνες του General Medical Council ( GMC) προβλέπουν ότι « σε περίπτωση που η εγγραφή για άδεια άσκησης επαγγέλματος ενός γιατρού, υπόκειται σε περιοριστικούς όρους, θα δικαιούται να κατέχει άδεια αλλά πρέπει να συνεχίσει να τηρεί όλους τους όρους και τους περιορισμούς που επιβάλλονται κατά την εγγραφή τους. Εάν δεν το πράξουν, η άδεια και η εγγραφή τους θα είναι σε κίνδυνο.»

Σύμφωνα με το GMC website, οι γιατροί που αποτυγχάνουν να δείξουν ότι έχουν βελτιωθεί, ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις, θα αναφέρονται στο Medical Pactitioners Tribunal Service (MPTS) που έχει τη δυνατότητα να τους διαγράψει.

Οι νέοι κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ αυτό το καλοκαίρι για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι δυνατόν να απαγορεύσουν στους επαγγελματίες την άσκηση επαγγέλματος, απλώς και μόνο επειδή δεν έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εάν η γνώση της αγγλικής γλώσσας θεωρηθεί τόσο κακή ώστε να βλάψει την καταλληλότητά τους για άσκηση του επαγγέλματός τους στη χώρα.
(οι νέοι κανόνες αφορούν 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους σε εννέα φορείς της υγείας)
The Law Commission's new draft Bill covers nine bodies ranging from the General Medical Council (GMC) to the Nursing and Midwifery Council (NMC) and the Health and Care Professions Council (HCPC).
πηγή 4-7-14
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2680852/More-40-doctors-sanctioned-warned-fitness-practice-abroad.ht
ml

Δεν υπάρχουν σχόλια: