Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Τέλος στην ελεύθερη βοσκή φέρνει η γρίπη των πτηνών, η βιολογική πτηνοτροφία χωρίς μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στην Ευρώπη, Χριστούγεννα χωρίς γαλοπούλες ελεύθερης βοσκής, στη Βρετανία

Φέτος, τα Χριστούγεννα οι γαλοπούλες δεν μπορεί να είναι πραγματικά «ελευθέρας βοσκής», λόγω των φόβων της γρίπης των πτηνών
εστίες της γρίπης των πτηνών (H5N8 bird flu) επιβεβαιώθηκαν σε αγροκτήματα στη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.
Τα πτηνά περιγράφονται   ως ελεύθερης βοσκής, μόνο αν πέρασαν έξω το 50 τοις εκατό της ζωής τους.
στην Αγγλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλα τα πουλερικά ελεύθερης βοσκής, πρέπει να φυλάσσονται μέσα στο πτηνοτροφείο, για να μην εκδηλωθεί επιδημία της γρίπης των πτηνών.
Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι η ασθένεια μπορεί να προέλθει από άγρια πτηνά και να μολύνει αγροκτήματα που εκτρέφουν γαλοπούλες, κοτόπουλα και πάπιες.

Το τμήμα τροφίμων και γεωργίας, DEFRA, διέταξε την άμεση και υποχρεωτική στέγαση των εγχώριων πουλερικών (κοτόπουλα, γαλοπούλες και πάπιες), ή όπου αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, απαιτείται πλήρης διαχωρισμός τους, για να μην έρθουν σε επαφή με άγρια ​​πτηνά.


Πρόκειται για προληπτικό μέτρο -αφού δεν αναφέρθηκαν ακόμη περιπτώσεις H5N8 στο Ηνωμένο Βασίλειο- που θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανής μόλυνσης από τα άγρια πτηνά.

Ο Richard Griffiths, (chief executive of the British Poultry Council), είπε ότι οι παραγωγοί και οι έμποροι λιανικής πώλησης οφείλουν να πουν στους καταναλωτές ότι δεν υπάρχουν πλέον γαλοπούλες ελεύθερης βοσκής.

Αυγά από κότες ελεύθερης βοσκής,αποτελούν τώρα το 45 τοις εκατό της βρετανικής αγοράς, αυτό δείχνει μια τεράστια αύξηση από μόλις 1 τοις εκατό το 1980.

Οι εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών (H5N8) έχουν επιβεβαιωθεί σε πουλερικά και άγρια ​​πτηνά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία Γερμανία και Σουηδία και υπάρχουν φόβοι ότι θα μπορούσαν να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 όπως ανέφερε ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Nigel Gibbens,
«Ακόμα και όταν τα πτηνά στεγάζονται, ο κίνδυνος μόλυνσης παραμένει, έτσι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την καλή ενισχυμένη βιοασφάλεια - για παράδειγμα, απολύμανση ιματισμού και εξοπλισμού, μειώνοντας την κίνηση των πουλερικών και ελαχιστοποιώντας την επαφή ανάμεσα στα πουλερικά και τα άγρια ​​πτηνά.»
"για τα πτηνά όπως οι χήνες και θηρεύσιμα (π.χ.ορτύκια) που δεν είναι δυνατή η στέγασή τους, θα τεθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός τους από τα άγρια πτηνά."

Ο Dr Barry Thorp από το  Royal School of Veterinary Studies in Edinburgh, (speaking during a debate on chicken welfare at the British Science Festival in Birmingham, in 2016 ) είχε δηλώσει ότι, τα συστήματα ελεύθερης βοσκής δεν λειτουργούν για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

στη Γερμανία και την Ολλανδία επιλέχτηκαν μοντέλα αχυρώνα εκτροφής -όπου τα κοτόπουλα είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν- από τη βοσκή τους στο ύπαιθρο.
πηγή 7-12-16
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4007628/Why-bird-flu-government-order-mean-free-range-Christmas-turkey-spent-life-indoors.html


Δεν υπάρχουν σχόλια: