Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Σημάδια πρόωρης γήρανσης στα πρόωρα μωρά. Νέα έρευνα για την κατανόηση της βιολογίας του πρόωρου τοκετού.

 Ηνωμένο Βασίλειο, έρευνα που διεξάγεται από το University of Kent με τους γιατρούς για τη μονάδα νεογνών στο William Harvey Hospital και το  Brunel University   παρέχει πληροφορίες για την περαιτέρω κατανόηση της βιολογίας του πρόωρου τοκετού.
Tα ευρήματα ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις, στη θεραπεία προβλημάτων υγείας, στα πρόωρα μωρά.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται πλέον σε ένα άρθρο με τίτλο :τα πρόωρα νεογνά έχουν σημαντικά μεγαλύτερα τελομερή από τα κανονικά νεογνά
 "Preterm infants have significantly longer telomeres than their term born counterparts" στο PLOS One.
Η ομάδα από τη Σχολή Βιοεπιστημών με επικεφαλής τον καθηγητή Darren Griffin ερεύνησε για ένα γενετικό δείκτη που μπορεί να ταυτοποιήσει νωρίς τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, έτσι ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα η παρακολούθηση και η θεραπευτική τους αγωγή.
εστιάζοντας στα τελομερή (the caps at the end of the chromosomes that degrade as people age), σύγκριναν το μήκος των τελομερών στα πρόωρα βρέφη, με το μήκος των τελομερών στα βρέφη που γεννήθηκαν στον αναμενόμενο χρόνο.
μελετήθηκαν τρεις ομάδες βρεφών
1.μωρά που γεννήθηκαν πρόωρα (αλλά αναλύθηκαν κατά το χρόνο που θα έπρεπε να είχαν γεννηθεί)
2. πρόωρα μωρά κατά τη γέννησή τους
3. μωρά (με δειγματοληψία κατά τη γέννηση) που γεννήθηκαν κατά τον αναμενόμενο χρόνο
οι ερευνητές περίμεναν ότι η πρώτη ομάδα θα είχε μικρότερα τελομερή, αλλά τα ευρήματα έδειξαν ότι τα μωρά που γεννήθηκαν κανονικά είχαν τα μικρότερα τελομερή από όλα τα άλλα.
αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, και άλλοι άγνωστοι ακόμη παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το μήκος των τελομερών στα πρόωρα βρέφη και αυξάνει την ενδιαφέρουσα ιδέα ότι το ποσοστό μείωσης των τελομερών μπορεί να επηρεάζεται, από το βαθμό της πρόωρης γέννησης του μωρού.
Σε κάθε περίπτωση, ο εντοπισμός των γενετικών διαφορών μεταξύ πρόωρων και κανονικά γεννηθέντων νεογνών,  μπορεί να εντοπίσει εκείνα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και ως εκ τούτου σε μεγαλύτερη ανάγκη θεραπείας, για την άμβλυνση των προβλημάτων, που θα μπορούσαν να προκύψουν αργότερα στη ζωή.
Υπάρχουν γνωστά  προβλήματα που συνδέονται με την πρόωρη γέννηση,   σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το πρόβλημα του  αναπνευστικού, οι μαθησιακές και αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και τα πιο πρόσφατα  προβλήματα που ανακαλύφθηκαν, όπως η υπέρταση, η αντίσταση στην ινσουλίνη, και η τροποποιημένη κατανομή του σωματικού λίπους. Σε αυτά τα τελευταία προβλήματα  μπορεί να οφείλεται η πρόωρη γήρανση στα πρόωρα μωρά.
Οι μελέτες δείχνουν ότι αυτά μπορεί να παραμείνουν στην ενήλικη ζωή, ουσιαστικά μιμούνται την πρόωρη γήρανση και παρουσιάζουν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.
πηγή
University of Kent
http://www.news-medical.net/news/20170711/Research-provides-new-insight-into-biology-of-premature-birth.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: