Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

BOOT CAMPS, ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ και στη ΣΙΒΗΡΙΑ

«ειδικός σωφρονισμός» ανήλικων Γερμανών στην Ελλάδα και στη Σιβηρία...
η με αριθμό 774/31-3-2008 ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, σχετικά με τη λειτουργία Κέντρων Αναμόρφωσης Γερμανών εφήβων στην Ελλάδα
σε δημοσίευμα της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» (2 Μαρτίου 2008)
η Ελλάδα παρουσιάζεται ως χώρα προορισμού για τον «ειδικό σωφρονισμό» ανήλικων Γερμανών που εκδηλώνουν κάποιας μορφής παραβατικότητα, οι οποίοι φιλοξενούνται σε «ειδικά κέντρα αναμόρφωσης» σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Τα «κέντρα αναμόρφωσης» φέρονται να είναι στα χωριά Κοίλα και Ιτέα του Νομού Έβρου, στα χωριά Λιμενάργια και Καζαβίτης της Νήσου Θάσου και στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, μια ιδιωτική εταιρεία με όνομα «Κότσιους» και έδρα στη Γερμανία φέρεται να προσφέρει την εναλλακτική μέθοδο αναμόρφωσης εφήβων, την οποία προβάλλει στην ιστοσελίδα της ως «βοήθεια κλειστού περιβάλλοντος στο εξωτερικό», ενώ οι υπηρεσίες προσφέρονται εδώ και είκοσι χρόνια με ελάχιστους να τις γνωρίζουν.
Η ύπαρξη, των «κέντρων αναμόρφωσης» επιβεβαιώνεται και από τις γερμανικές διπλωματικές αρχές στη χώρα μας, αλλά και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Γερμανίας.
Στην ερώτηση της κ. Ράπτη απάντησε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.

Τα έτη 1992 και 1996 όντως είχε υποβληθεί αίτηση στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας ως κοινωφελές κοινωνικοπαιδαγωγικό ίδρυμα. Υπήρχε η σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο μας. Απερρίφθη, επειδή το Υπουργείο αξιολόγησε τότε ότι ο εν λόγω φορέας ήταν κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν τα παρακάτω προγράμματα για Γερμανούς εφήβους και παίδες ως ακολούθως:
Ένα πρόγραμμα στο υποκατάστημα της αλλοδαπής κυπριακής Ε.Π.Ε. –Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης- με την επωνυμία «Κότσιους Κλάους Ντίτερ, κοινωνία ειδικά για παιδιά limited». Το πρόγραμμα φιλοξενεί παιδιά και εφήβους άρρενες ηλικίας έντεκα έως δεκαοκτώ ετών.
Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο υποκατάστημα τέσσερις έφηβοι ηλικίας δεκαέξι και δεκαεπτά ετών.
Το προσωπικό του υποκαταστήματος ανέρχεται σε πέντε άτομα, εκ των οποίων ένας είναι παιδαγωγός, ένας εκπαιδευτικός, ένας υπάλληλος γενικών καθηκόντων και δύο υπάλληλοι χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι εκπαιδεύονται.
Επίσης, η ίδια εταιρεία «Κότσιους Κλάους Ντίτερ» λειτουργεί και δύο προγράμματα ανάδοχων οικογενειών. Η μία οικογένεια βρίσκεται στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής και φιλοξενεί ένα παιδί και η άλλη βρίσκεται στο Λαχανά Σερρών και φιλοξενεί δύο παιδιά.
Επίσης, υπάρχουν
δύο προγράμματα της Ένωσης Παροχής Βοήθειας σε Παιδιά και Νέους με έδρα το Κίελο της Γερμανίας, που λειτουργούν στα χωριά Άνω Πρίνος και Λιμενάρια της Θάσου μέσω της τοποθέτησης εφήβων και παίδων σε ανάδοχες οικογένειες.
Το πρόγραμμα στον Άνω Πρίνο έχει δυνατότητα φιλοξενίας πέντε παιδιών και εφήβων, ενώ το πρόγραμμα στα Λιμενάρια φιλοξενεί μέχρι δύο παιδιά και εφήβους.
Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία μας δήλωσε ο Γερμανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, έχουν δηλώσει τη δραστηριοποίησή τους στην περιοχή, σε διαφορετικά προγράμματα και άλλες τρεις εταιρείες.
Η εταιρεία «Γκεσίμα», εταιρεία για κοινωνικοπαιδαγωγική εντατική εκμάθηση με έδρα την Καρλσρούη, όπου υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες, μία στον Άνω Σταυρό Θεσσαλονίκης και μία στο Τυχερό, όπου φιλοξενούν από ένα παιδί.

Η Ομάδα Νεολαίας Κριστόφερους με έδρα το Όπερ Ίμπσιγκεν, όπου υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες, μία στον Πρίνο Θάσου και μία στην Ιτέα Έβρου και φιλοξενούν από δύο παιδιά.
Ο Εκπαιδευτικός Σύλλογος Νόι Κίρχνερ με έδρα την Κολονία, ο οποίος είναι ανενεργός.
Οι δραστηριότητες των ανωτέρω εταιρειών στην Ελλάδα, καθώς και η δομή τους, με ειδική εντολή, την οποία δώσαμε αμέσως, ερευνώνται από το δικό μας Ειδικό Σώμα Επιθεωρητών Υγείας – Πρόνοιας. Ήδη αυτήν τη στιγμή γίνεται πλήρης έλεγχος.
Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία σας αναφέρω, είναι από τον έλεγχο, τον οποίο κάναμε τελευταία.

Τα παιδιά και οι έφηβοι εισάγονται στα προγράμματα είτε με τη συγκατάθεση των γονέων τους είτε με δικαστική απόφαση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Η τοποθέτηση των παιδιών και εφήβων σε κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα στο εξωτερικό προβλέπονται καθαρά από το Γερμανικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από την παράγραφο 27, στοιχείο 2 του 8ου Βιβλίου του Κοινωνικού Ομοσπονδιακού Κώδικα. Τέτοια προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια με καλά αποτελέσματα, όπως υποστηρίζουν οι Γερμανοί. Την παροχή υπηρεσιών αναλαμβάνουν εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται, χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από τις υπηρεσίες νεότητας του κάθε ομόσπονδου κρατιδίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι οποίες είναι και αρμόδιες για την έκδοση και άδεια λειτουργίας αυτών των εταιρειών.
ΟΙ γερμανικές αυτές εταιρείες δραστηριοποιούνται και σε διάφορες άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία στη χώρα μας αλλά και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

όλα αυτά τα προγράμματα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Γερμανών -υπάρχει διαφορετική νομοθεσία στη Γερμανία- είναι για συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία έχουν εμφανίσει αντιδραστικές διαταραχές στη συμπεριφορά τους ή προδιάθεση για τέτοιες συμπεριφορές, δεν έχουν ανταποκριθεί στην ιδρυματική μορφή φροντίδας στη χώρα τους ή έχουν αναπτύξει εξάρτηση από ναρκωτικές ή άλλες ουσίες ή έχουν τελέσει πράξεις χαμηλής παραβατικότητας.
πηγές
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ,  Η’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ’, ΣΥΝΟΔΟΣ A’ ,ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΗ΄
Τετάρτη 3 Απριλίου 2008

ΘΕΜΑΤΑ       Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.
2.Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Γ. Ορφανού, Η. Καρανίκα και Θ. Δραγωνά, σελ.
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές
http://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-Olomeleias?sessionRecord=6f820f61-4728-4dbe-b538-e0a060ad06c7
http://www.mschinas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=30
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 31 Ιουλίου 2011 ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ     Ανεξέλεγκτα τα αναμορφωτήρια
Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ nadia@enet.gr
Τρία χρόνια μετά τις αποκαλύψεις της «Κ.Ε.» για τα γερμανικά αναμορφωτήρια που λειτουργούν στη χώρα μας περισσότερο από μια εικοσαετία εν αγνοία του επίσημου ελληνικού κράτους, η Γερμανία συνεχίζει ανενόχλητη να εφαρμόζει δομές και μεθόδους του αναμορφωτικού της συστήματος επί ελληνικού εδάφους, χωρίς ποτέ να έχει λάβει την απαραίτητη αδειοδότηση και έγκριση!
Μεθόδους που η επίκουρη καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Αθανασία Συκιώτου, σε έρευνά της, χαρακτηρίζει «μεσαιωνικές». Το παλιότερο κλειστό πρόγραμμα εμφανίζεται στο χωριό Καζαβίτης Θάσου. Δημιουργήθηκε το 1986 από τη γερμανική KJHV (Kinder-und Jugendhilfe-Verbund) και φέρει την ελληνική ονομασία «Πρόγραμμα Εφήβων Θάσου».

Η Αθ. Συκιώτου υπολογίζει ότι το πρόγραμμα στα Κοίλα από το 1987 έχει υποδεχθεί 200 παιδιά! «Αξίζει να σημειωθεί», μας λέει, πως άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης δόθηκε από τη νομαρχία μόλις τα τελευταία πέντε χρόνια και πάλι ο σκοπός δεν φαίνεται να είναι η επανένταξη παραβατικών ανηλίκων.
«Στόχος του προγράμματος είναι η απομόνωση του ανηλίκου υποτίθεται για να ξεφύγει από το εγκληματικό περιβάλλον στο οποίο διαβιεί προκειμένου να μη δέχεται αρνητικά ερεθίσματα και κακές επιρροές. Το καθημερινό πρόγραμμα των παιδιών περιλαμβάνει καθαρισμό δωματίων, σχολικές δραστηριότητες και διάφορες εργασίες οι οποίες εναλλάσσονται (πχ. μαγείρεμα, φροντίδα ζώων κ.λπ.). Επίσης παρέχουν κοινωφελή εργασία της οποίας το πλαίσιο δεν προσδιορίζεται από δικαστικές αποφάσεις και για την οποία είναι αμφίβολο αν η υποτιθέμενη συναίνεση από ανήλικο είναι νομικά ισχυρή. Ακόμη χειρότερα, μπορεί να απασχοληθούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες όπως είχε συμβεί με ανήλικο που εργάστηκε στην αποκομιδή σκουπιδιών του δήμου».

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερμανία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και διεθνείς Συνθήκες στις οποίες σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή η απομόνωση ως μέσο καταστολής ή ως μέσο πρόληψης για ανήλικους ευρισκόμενους σε κίνδυνο. Αντίθετα, ρητώς απαγορεύεται. «Όμως εδώ μιλάμε για ένα χωριό με 6 σπίτια και σχεδόν μοναδικούς κατοίκους τα παιδιά. Το χειμώνα πολλές φορές αποκλείεται, και το καλοριφέρ ανάβει μόνο 2 ώρες ημερησίως, όπως μας είπαν. Πώς γίνεται να επιδιώκεις επανένταξη αυτών των παιδιών όταν τα τοποθετείς σε μια κοινωνία που δεν είναι η δική τους; Δεν μιλάνε καν τη γλώσσα. Είναι μεσαιωνικές μέθοδοι», ξεκαθαρίζει.
Θυμάται πως όταν «ρωτήσαμε τα παιδιά αν θέλουν να φύγουν από κει, μετά την πρώτη σιωπή μας είπαν ότι θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα και το χώρο τους κι ότι θέλουν να φύγουν. Το ένα ανήλικο 15 ετών έδειχνε εμφανή σημάδια εσωστρέφειας».
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297959

Γερμανοί έφηβοι στη Σιβηρία και στην Ελλάδα για σωφρονισμόViolent German teen sent to cope in Siberia
Kate Connolly in Berlin
The Guardian, Friday 18 January 2008
German authorities exasperated at the antisocial behaviour of a 16-year-old boy have sent him to a remote Siberian village for an "intensive educational experience", it emerged yesterday. The unusual measure by youth welfare officers in the central state of Hesse raised fresh questions about how to deal with delinquents who have been blamed for a series of ugly crimes.
The boy, who has not been identified, was dispatched east after behaving violently in school and at home and attacking his mother. He is being forced to fend for himself in boot camp-style conditions in the forlorn village of Sedelnikovo, several hours drive from the city of Omsk, in the western Siberian interior.
"We deliberately sought a region that was particularly lacking in allure," said Stefan Becker, the head of the youth and social department in Giessen, calling it "the ultima ratio" in the attempt to re-educate the boy, for whom all other measures had failed. "[The youth] spends most of his time trying to cope with his day to day existence, living in conditions like we had 30 or 40 years ago," he added
The Hesse authorities have defended the move as an "educational adventure" and say an inspector who visited the boy believed the "treatment" was working. Hundreds of other youths have been sent on similar programmes to countries as diverse as Greece and Kyrgyzstan.
The details have emerged in the midst of one of the most heated state election campaigns that Germany has known for years, in which youth crime has featured prominently. The Christian Democratic state president of Hesse, Roland Koch, has called for boot camps and "warning-shot" arrests to be applied to young criminals, and his election speeches have particularly focused on clamping down on immigrants, said to be responsible for half of all crimes committed by the under-21s.
The chancellor, Angela Merkel, has backed Koch's campaign, saying that the discussion was long overdue.
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jan/18/russia.germany

7 June 2010    Young offenders from Germany are being sent to Siberia in an attempt to steer them away from further trouble.
The extreme climate was once considered punishment, with frozen winters and suffocating humidity in summer.
But the teenagers are expected to work hard while there.
Oleg Boldyrev reports from Western Siberia.   
The German violent 16-year-old teen sent to Siberia has been living in the village of Sedelnikovo for six months. He's accompanied by a Russian-speaking supervisor, FEDOD FEDORENKO
DAVID –PROJECT SIBERIA PARTICIPANT
More from the BBC's Russian Service
Stefan Becker, head of the youth and social affairs department in the central German town of Giessen, said yesterday the teen agreed to take part in a program to send troubled youth to Siberia to reform.
Youth services are experimenting with so-called "intensive educational experiences abroad" amid bad-tempered debate in Germany over how to tackle youth crime.
The German teen sent to Siberia has been living in the village of Sedelnikovo for six months. He's accompanied by a Russian-speaking supervisor. FEDOD FEDORENKO
Will Stewart In Sedelnikovo, Siberia 24/01/2008
The German violent 16-year-old teen
Florian
In the middle of the Russian winter, where temperatures regularly plunge as low as minus 55c, he is living in a house without running water, central heating or even a toilet. He has no access to TV, a telephone or the internet.
 Don't send him on a boot camp, he will just feel rejected and that will push him away further. Taking your child into a psychologist or a psychiatrist might be a good idea and they could really help and make your troubled teen better.
Germany considers boot camps for thugs Telegraph 04/01/2008
In an interview with Bild am Sonntag, Mrs Merkel backed the boot camp idea. She said that they could not ignore "the fact that 43 per cent of all violent crimes in Germany are committed by people under 21 years of age and that nearly half of these are from foreign youths".
Shock Incarceration (Boot Camps)
Shock incarceration is another name for reformatories or "boot camps" operated under military discipline for juveniles and adults. The name comes from William Whitelaw, British Home Secretary (1979–83), who called for a "short, sharp shock" that would end teenagers' criminal careers. Boot camps established in Great Britain attracted youths who liked the challenge, but the facilities did not lower the recidivism rate according to testimony presented to the British Parliament by corrections officials in February 2002 (http://www.parliament.thestationery-office.co.uk/pa/cm200102/cmselect/cmpubacc/619/2021110.htm).
The first modern, correctional boot camp was established in Georgia in 1983
http://www.libraryindex.com/pages/2553/Sentencing-ALTERNATIVE-SENTENCING.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: