Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ο ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ;

Σέ συνέχεια τῆς ἀναρτήσεώς σας http://hellenicrevenge.blogspot.com/2011/03/blog-post_9806.html σχετικά μέ τήν ἐπίσκεψι τοὺ ὑπ.ἐξ. στήν Ἴμβρο,θά τοῦ συνιστοῦσα νά παρακολουθήση αὐτό:


ΤΟ "EΠΙΣΗΜΟ" ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 2 by apmaster

...γιά νά ἔχη κάτι νά λέη μέ τό "καρντάσι" του,ὅσο θά περιδιαβαίνουν τό νησί.

A.T.

Δεν υπάρχουν σχόλια: