Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ἑορτασμὸς τῆς 25ης Μαρτίου μὲ τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Κορυτσᾶς

Η ΣΦΕΒΑ βρέθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ στὸ πλευρὸ τῶν Βορειοηπειρωτῶν Ἀδελφῶν μας
Τὴν Κυριακὴ 27 Μαρτίου μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ ἐπισκεφτήκαμε τὴν πόλη τῆς Κορυτσᾶς, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο στὸ ἑλληνοαλβανικὸ σχολεῖo ΟΜΗΡΟΣ ποὺ λειτουργεῖ στὴν πόλη. To πρωὶ τελέσθηκε δοξολογία στὴν παλιὰ Μητρόπολη τῆς πόλης, ἐνῶ στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ἡ ἐκδήλωση στὸ σχολεῖο ΟΜΗΡΟΣ μὲ τὴν παρουσία τοῦ προξένου τῆς Κορυτσᾶς, τοῦ βουλευτοῦ Κοζάνης τῆς Ν.Δ. κ. Κασαπίδη,τῶν προέδρων τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ τοῦ ΚΕΑΔ Κορυτσᾶς καθὼς καὶ πλήθους κόσμου.

Οἱ μαθητὲς καὶ οἱ δάσκαλοι τοῦ σχολείου μᾶς παρουσίασαν ἕνα ἐξαιρετικὸ ἀπὸ κάθε ἄποψη ἑορταστικὸ πρόγραμμα μὲ ἀπαγγελίες , θεατρικὰ δρώμενα, τραγούδια καὶ παραδοσιακοὺς χοροὺς ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία πολὺ δύσκολα θὰ συναντήσει κανεὶς σὲ σχολεῖα στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο. Ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια σὲ ὅλους τους μαθητὲς τοῦ σχολείου ἀλλὰ καὶ τοὺς διδάσκοντες, ἀπὸ τὶς φιλολόγους καὶ τοὺς δασκάλους, ὡς τὸ γυμναστὴ καὶ τὴ μουσικὸ γιατί γέμισαν τὶς καρδιές μας μὲ Ἑλλάδα καὶ μᾶς μετέφεραν στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἀτμόσφαιρα τῶν ἡρωικῶν ἀλλὰ καὶ δύσκολων ἐκείνων ἡμερῶν. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ εἶναι καὶ μία ἠχηρὴ ἀπάντηση σὲ ὅσους ἀφελεῖς καὶ θλιβεροὺς ὑποστηρίζουν τὴν προσπάθεια ἀποκαθήλωσης τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων της ἱστορίας μας ἐδῶ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, καθὼς βλέπαμε παιδιὰ ποὺ μεγάλωσαν χωρὶς νὰ ἔχουν μητρικὴ γλώσσα τὴν ἑλληνική, νὰ ὑμνοῦν μὲ τέτοιο ζῆλο καὶ τέτοιο ἐνθουσιασμὸ τὰ κοτορθώματα τῶν προγόνων μας.

Μετὰ τὴ γιορτὴ ἐπισκεφτήκαμε τὸ χωριὸ Πολένα ὅπου οἱ σύλλογοί μας λειτουργοῦν φροντιστήριο ἑλληνικῆς γλώσσας, καὶ εἴχαμε συνάντηση μὲ τὸν πρόξενο Κορυτσᾶς ἀλλὰ καὶ μὲ στελέχη τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ καὶ τοῦ ΚΕΑΔ Κορυτσᾶς. Ἔγινε ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὸ κλίμα σύγκρουσης ποὺ προσπάθησαν νὰ δημιουργήσουν ἄτομα ἐκτὸς Κορυτσᾶς, μὲ τσάμικη καταγωγή, μὲ ἀφορμὴ τὶς δηλώσεις τοῦ προξένου πρὶν 1,5 μήνα. Ὡστόσο ἡ τοπικὴ κοινωνία τοὺς ἀπέρριψε καὶ τὸ σκηνικὸ ἔντασης ποὺ θέλησαν νὰ στήσουν δὲν καρποφόρησε. Οἱ παράγοντες τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Κορυτσὰ μᾶς ἐπεσήμαναν ὅτι μὲ σοβαρὴ δουλειὰ καὶ τὴν ἀπαραίτητη διπλωματικὴ στήριξη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μποροῦμε νὰ ἔχουμε πολὺ θετικὰ ἀποτελέσματα στὴν ἐπικείμενη ἀπογραφὴ ποὺ μετατέθηκε ἤδη γιὰ τὸν Νοέμβριο, μέσα σὲ μία ἀτμόσφαιρα δαιμονοποίησής της ἀπὸ τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν Ἀλβανικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης.
Ἡ Κορυτσὰ ποὺ γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς δὲν ἀνήκει στὴν ἀναγνωρισμένη μειονότητα, μᾶς δείχνει μὲ κάθε τρόπο τὴν ἀγάπη της γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὸν πολιτισμό. Καθῆκον ὅλων μας καὶ πρωτίστως τῆς πολιτείας εἶναι νὰ ἀγκαλιάσουμε τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀγωνίζονται ἐκεῖ, καθὼς πρῶτοι μας δίνουν τὸ σύνθημα ἀντίστασης στὴ μιζέρια, παρακμὴ καὶ δουλικότητα ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ στὴν πατρίδα μας.
ΣΦΕΒΑ
sfeva.gr
orthodoxia-ellhnismos

Δεν υπάρχουν σχόλια: