Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ από το Hellenicrevenge


ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο

το Αναστάσιμο Φως να φωτίζει τις ζωές μας και να χαρίζει ελπίδα, αδελφοσύνη και δύναμη

το αναστάσιμο τροπάριο

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον. 

Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασην υμνούμεν και δοξάζωμεν Συ γαρ ει ο Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν.
 Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασην.

  Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασην Αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω, θάνατον ώλεσεν.
Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
«Αληθώς ανέστη!»


Δεν υπάρχουν σχόλια: