Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Ξοδεύτηκαν επτά εκατομμύρια ευρώ για συμβούλους αποκρατικοποιήσεων, δίχως να γίνουν αποκρατικοποιήσεις!!! ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ!

Τα 7 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να άγγιξαν οι αμοιβές και τα έξοδα που καταβλήθηκαν σε συμβούλους του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου την περίοδο 2011 έως και τον Μάρτιο του 2012.

Στοιχεία για τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβλήθηκαν σε συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και σε συμβούλους για τις αποκρατικοποιήσεις, μετά από απόφαση που είχε λάβει η Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, έχει διαβιβάσει στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά από αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που διαβιβάζει το υπουργείο Οικονομικών, την περίοδο Ιούλιος 2011-Μάρτιος 2012, το σύνολο των αμοιβών και εξόδων που καταβλήθηκαν σε συμβούλους αξιοποίησης (χρηματοοικονομικούς, νομικούς, τεχνικούς), οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ανέρχεται σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι «οι αμοιβές των συμβούλων είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένες με την επιτυχή ολοκλήρωση αξιοποίησης του κάθε περιουσιακού στοιχείου και την είσπραξη οικονομικού ανταλλάγματος (αμοιβές επιτυχίας)». Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, την ίδια περίοδο το ΤΑΙΠΕΔ απασχόλησε 20 άτομα που το σύνολο των αμοιβών τους ανήλθε σε 285.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τα ταξίδια στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ ανήλθαν για την ίδια περίοδο σε 79.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε χρηματοοικονομικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών ανά έργο αποκρατικοποίησης, μετά από απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, τη διετία Ιούνιος 2010-Ιούνιος 2012 ανέρχεται στο ποσό των 5.548.935,08 ευρώ.

Ειδικά πάντως για το ΤΑΙΠΕΔ και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι:

• Ολοκλήρωσε την αξιοποίηση τριών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με συνολικά έσοδα 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,2 δισ. έχουν ήδη εισπραχθεί και αποδοθεί στον ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

• Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ολοκληρώσει τη νομική και τεχνική επεξεργασία και έχει ξεκινήσει διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες για την αξιοποίηση 6 ακόμα περιουσιακών στοιχείων.

• Έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η προετοιμασία 9 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με στόχο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν την ολοκλήρωση της αξιοποίησης τους εντός του 2013.

Ο κ. Σταϊκούρας ενημερώνει, επίσης, ότι το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΑΙΠΕΔ, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ -κατά την περίοδο Ιούλιος 2011-Μάρτιος 2012- και ότι το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ ανήλθε σε 2,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περίοδο, ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ανέρχεται στο 0,17% των πραγματοποιηθέντων εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. Αναφορικά με τις αμοιβές ύψους 6,9 εκατομμυρίων ευρώ σε συμβούλους που είχαν προσληφθεί από την Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και μεταφέρθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,49% των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις. Τα οικονομικά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2011 έως το τέλος του ίδιου χρόνου έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και έχουν εγκριθεί από τον μέτοχο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τον περασμένο Απρίλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: