Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Η ΕΤ1 προπαγανδί​ζει τὸν Νεομεσσία Ἰμάμη GOHAR SUAHI

Δὲν ἦλθε ἐδὼ γιὰ διακοπὲς... ἡ κατὰ τὴν ΕΤ1 «πρόσφυγας» ἀπὸ τὸ Πακιστὰν ΡΕϊΣΑΜ ΑΧΜΕΤ, ἀλλὰ γιὰ νὰ προπαγανδίσει στοὺς ἐδῶ πακιστανούς καὶ πακιστανὲς τὸν ἐρχομὸ τοῦ Νεο-Μεσσία Ιμάμη GOHAR SUAHI ( http://www.theawaitedone.com/ ) μιὰ καὶ ὃπως διηγεῖται ἡ ἴδια εἶναι μέλος καὶ Πρόεδρος τῆς ὀργανώσεως τῶν γυναικῶν αὐτῆς στὸ Πακιστὰν.

Καὶ ἡ ἐρώτηση εἶναι γιατὶ δὲν τὴν ἔστειλαν οἱ ἁρμόδιοι τῆς ὀργανώσεὼς της στὴν Ἀγγλία μαζί μὲ τὶς τρεῖς κόρες της καὶ τὴν ἔφεραν στὴν Ἑλλάδα;

Γιατὶ στὴν Ἑλλάδα εἶναι πιὸ εὔκολα νὰ μπεῖ κάποιος , νὰ παραμείνει, νὰ δικαιοῦται ἐπιδόματος ΟΑΕΔ, ποὺ δὲν δικαιοῦνται οἱ Ἓλληνες καὶ νὰ μπορεῖ μέσω τῆς ΕΤ1 στὴν ἐκπομπὴ «Δὲν ἦρθα ἐδῶ γιὰ διακοπὲς...» νὰ μᾶς λέει ἡ κυρία αὐτὴ ότι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση θὰ πρέπει νὰ τῆς δώσει καὶ σπίτι γιὰ νὰ μείνει μονίμως στὴν Ἑλλάδα.

Ντορπή σας Κύριοι τῆς ΕΤ1 νὰ προσπαθεῖτε ,μὲ μερικὰ ρεμάλια δῆθεν σκηνοθέτες , δικούς σας συνεργάτες ,μὲ δικὰ μας χρήματα νὰ ἔρχεστε μέσα στὰ σπίτια μας καὶ νὰ προπαγανδίζετε ότι ἡ κυρία ΡΕϊΣΑΜ ΑΧΜΕΤ δὲν ἦλθε ἐδῶ γιὰ διακοπὲς ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς βρίσει (ὃπως προκύπτει ἀπὸ τὸ φίλμ ποὺ προβάλατε τὴν 24/2/2001 στὶς 22.00) ἐπειδὴ δὲν τῆς δώσαμε καὶ σπίτι γιὰ νὰ κάνει τὴν προπαγάνδα της.


Αναγνώστης

Δεν υπάρχουν σχόλια: