Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Σας θυμίζει κάτι;

 
Τουλάχιστον τότε είχαν έναν Βενιζέλο.
Εμείς που δεν έχουμε κανέναν τι θα κάνουμε;


Πρόκειται για ένα ιστορικό περιστατικό καθόλου τιμητικό για τους Έλληνες, το οποίο οι αποκιοκράτες ξένοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως "βάρβαρο" και για άλλη μια φορά μας "έθαψαν" στις πατρίδες τους. Ιδιαίτερα οι Άγγλοι που τότε ήταν φιλο-Βενιζελικοί. Μάλιστα, όχι μόνο πετούσε πέτρες ο όχλος, αλλά οι Άγγλοι λένε ότι οι δημαγωγοί είχαν κόψει και μια βοϊδοκεφαλή και την είχαν ως υποκατάστατο του Βενιζέλου και ως στόχο. Επίσης, ήταν παρών και συνεργούσε και ο τότε γερμανοκρατούμενος βασιλιάς Κων/νος. Πρωτοκάθεδροι και οι παπάδες που δεν ήθελαν να χάσουν την περιουσία τους. 

Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά;
Γιατί έχω την αίσθηση ότι στην σύγχρονη Ελλάδα, σαν κατάρα, είμαστε όλοι αιχμάλωτοι σε μια χρονοδίνη όπου όλα επαναλαμβάνονται; 

Aναγνώστης

Δεν υπάρχουν σχόλια: