Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ανάλυση σε ένα εκκαθαριστικό μισθοδοσίας βουλευτή


Προβάλλοντας ως @ReduceCostinPar το αίτημα για μείωση των συνολικών αποδοχών που έχουν οι βουλευτές μας, τι ποιο εύλογο από το να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα χρήματα που οι βουλευτές μας λαμβάνουν.
Το τοπίο αναφορικά με το θέμα ήταν πάντα αρκετά θολό. Αυτό υποχρέωνε σε υποθέσεις, γενικεύσεις και συχνά λανθασμένα συμπεράσματα Πρόσφατα όμως οι κκ Γεωργιάδης και Γιακουμάτος (προς τιμήν τους) δημοσιοποίησαν κάποια εκκαθαριστικά της μισθοδοσίας τους. Χάρη σε αυτές τις δημοσιοποιήσεις μπορούμε να προσδιορίσουμε με σχετική ακρίβεια τόσο τις μικτές όσο και τις καθαρές αποδοχές των βουλευτών.
Αναφορά στην ανάλυση αποτελεί το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του κ Γιακουμάτου για τον Μάρτιο του 2012.
  1. Βουλευτική αποζημίωση.
Αποτελεί τον μισθό κάθε βουλευτή. Όλοι οι βουλευτές λαμβάνουν το ίδιο ποσό εκτός από τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς  και τους υφυπουργούς. Η βουλευτική αποζημίωση είναι συνδεδεμένη με τον μισθό του προέδρου του Αρείου Πάγου σύμφωνα με το Ζ’ ψήφισμα της Ολομέλειας της βουλής και του Συντάγματος, αποτελεί δε, το σημείο από το οποίο ξεκινά κάθε φορά η διεκδίκηση αναδρομικών από πρώην αλλά και νυν βουλευτές.
Μικτά η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.780,60€ το μήνα.
    
  1. Επίδομα οργάνωσης γραφείου.
Οι βουλευτές λαμβάνουν από την Βουλή των Ελλήνων επίδομα για την οργάνωση των γραφείων τους. Το επίδομα επιμερίζετε με βάση την εντοπιότητα  των βουλευτών. Οι βουλευτές Α’ & Β’ Αθηνών και Πειραιώς καθώς και οι βουλευτές επικρατείας λαμβάνουν επίδομα ίσο με το 16,2% της μικτής βουλευτικής τους αποζημίωσης (Σημείο 1) . Οι υπόλοιποι βουλευτές λαμβάνουν το 20,24%. Αυτό συνεπάγεται 936€ μικτά για την πρώτη κατηγορία βουλευτών και 1.170€ μικτά για τους υπόλοιπους. ΦΕΚ Α’ 75/10
  1. Οικογενειακή παροχή.
Όπως κάθε εργαζόμενος και οι βουλευτές δικαιούνται την σχετική παροχή.
Αυτή αυξομειώνετε με βάση την οικογενειακή κατάσταση των βουλευτών το πλήθος των τέκνων τους κλπ. Μία παρατήρηση εδώ. Είναι συχνό το επιχείρημα ότι οι βουλευτές δεν εργάζονται αλλά επιτελούν λειτούργημα για το οποίο αποζημιώνονται. Με βάση αυτό το επιχείρημα αποφεύγονται για τους βουλευτές μία σειρά από υποχρεώσεις που βαραίνουν κάθε εργαζόμενο. Σε αντιδιαστολή όμως λαμβάνουν οικογενειακή παροχή με το επιχείρημα ότι αυτό αποτελεί παροχή κάθε εργαζόμενου.
  
  1. Ταχυδρομικά Τέλη
Η συγκεκριμένη βουλευτική ατέλεια έχει μετατραπεί σε παροχή σε χρήμα.
Όλοι οι βουλευτές λαμβάνουν αυτήν την παροχή. Θεωρητικά είναι τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αποστολή 1.000 επιστολών κάθε μήνα και διπλάσιων κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Μικτά η ταχυδρομική ατέλεια είναι 1.136,64€ κάθε μήνα.
  1. Έξοδα κίνησης.
Όπως και το επίδομα γραφείου έτσι και τα έξοδα κίνησης επιμερίζονται στους βουλευτές σε τέσσερις κατηγορίες με βάση την εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγονται. Αναλυτικά :
Κατηγορία Α’ : 396€/μήνα
Κατηγορία Β’ : 528€/μήνα
Κατηγορία Γ’ : 660€/μήνα
Κατηγορία Δ’ : 880€/μήνα
  1. Έξοδα παράστασης
Τέτοιου είδους έξοδα δικαιολογούνταν μέχρι πρόσφατα για τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς κλπ. Με το σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει ο κ Στα’ι’κούρας για διαβούλευση και πρόσφατα στην Βουλή η σχετική δαπάνη θα εξαλειφθεί.
  
  1. Σύνολο Ακαθάριστων αποδοχών.
Το άθροισμα όλων αυτών των ποσών αποτελεί το σημείο αναφοράς επί του οποίου γίνονται οι φοροαπαλλαγές και οι κρατήσεις στους βουλευτές.
Με βάση τον νόμο 3842/10 ΦΕΚ Α’ 58 και την σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο το 25% αυτού του ποσού απαλλάσσεται από φόρο ως τεκμαρτή δαπάνη για έξοδα γραφείων κλπ.
«Αρθρo 5
Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης
Τροποποιήσεις συντελεστών
13. Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, από 1/1/2010
καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης, που οριζόταν από το άρθρο 5 του
Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 (Φ.Ε.Κ 23 Α ') της Ε' Αναθεωρητικής
Βουλής, και ίσχυε για τους Βουλευτές - Δικαστές. Δεν καταργούνται τα δύο
τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με το
οποίο, από τη βουλευτική αποζημίωση αφαιρείται ποσό ίσο με το εικοσιπέντε
τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της ως τεκμαρτό ποσό για την
κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών
άσκησης του λειτουργήματος.»
Το υπόλοιπο ποσό υπόκειται σε φορολόγηση με βάση την φορολογική κλίμακα μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα που μπορεί να έχει ένας βουλευτής από άλλες επαγγελματικές του δραστηριότητες.
8.  Ασφαλιστικές κρατήσεις

Όσο ίσχυε το επαγγελματικό ασυμβίβαστο για τους βουλευτές η Βουλή κατέβαλε τις εισφορές των βουλευτών στα ταμεία που ήταν ασφαλισμένοι πριν εκλεγούν βουλευτές. Με την κατάργηση του το 2008 όσοι βουλευτές επιθυμούν να είναι ασφαλισμένοι σε άλλους φορείς του δημοσίου καταβάλουν τις εισφορές τους –αν το επιθυμούν - με παρακράτηση από την βουλευτική τους αποζημίωση. ΦΕΚ117Α/2008.
Όσα εκκαθαριστικά έχουμε δει έχουν όλα 0 κρατήσεις. Δηλαδή δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση από την βουλευτική τους αποζημίωση.
        
9.  Υγειονομική περίθαλψη
Για αυτές τις κρατήσεις πρόσφατα προέκυψε σοβαρό θέμα μετά από tweet της κας Γιαννακάκη που ανέφερε ότι οι βουλευτές έχουν δικαίωμα να επιλέγουν ασφαλιστικό φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό. Αυτό θα ήταν σαφώς σκανδαλώδες.
Ο κος Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι βουλευτές δεν πληρώνουν από τις βουλευτικές αποδοχές τους εισφορά για υγειονομική περίθαλψη στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι σε άλλον δημόσιο ασφαλιστικό τομέα και φυσικά εδώ εντοπίζουμε αντίφαση με το σημείο (8).
Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν βουλευτές που καταβάλουν εισφορές 220€ τον μήνα και όλοι που δεν καταβάλουν.
10. Υπέρ Κομμάτων      
 Σε όλους τους βουλευτές – πλην των ανεξαρτήτων - γίνετε παρακράτηση υπέρ των κομμάτων τους από την βουλή. Για τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αυτή αντιστοιχεί στο 10% της βουλευτικής τους αποζημίωσης δηλαδή 578,06€ τον μήνα. Για ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ η παρακράτηση είναι 20% δηλαδή 1.156,12€ τον μήνα. Δεν είναι σαφές τι συμβαίνει για τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα.
11. Κλάδος σύνταξης

Το πλέον ασαφές σημείο.
Το άρθρο 8 παράγραφος 1 ΝΔ 99/1974 (ΦΕΚ295Α/1974) που αποτελεί την βάση της νομοθεσίας για τις βουλευτικές συντάξεις αναφέρει :
“Επί του ποσού πάσης και δι’ οποιονδήποτε λόγο καταβαλλόμενης παροχής , εις τους εν ενεργεία τελούντας βουλευτάς, ένεκα της ιδιότητας τους ταύτης, επιβάλετε κράτησις υπέρ του Δημοσίου, λόγω συντάξεως , εκ δέκα τοις εκατόν(10%).”
Αν η συγκεκριμένη παρακράτηση αποτελεί την βουλευτική εισφορά για την σύνταξη των βουλευτών τότε απέχει πολύ από το νομοθετημένο πλαίσιο.
Η κράτηση θα έπρεπε να είναι 825€ συν το 10% από τα έσοδα που έχουν οι βουλευτές από το επίδομα επιτροπών. Η κράτηση όμως είναι μόλις 385€ δηλαδή 6,6% επί της βουλευτικής αποζημίωσης και όχι “Επί του ποσού πάσης και δι’ οποιονδήποτε λόγο καταβαλλόμενης παροχής” !
12. ETAEA ΦΕΚ 115/Α/20-5-2011

Σε όλους τους βουλευτές γίνετε παρακράτηση 5% επί της βουλευτικής τους αποζημίωσης υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2009.
13. Φόρος εισοδήματος

Θεωρητικά εδώ θα έπρεπε να γίνετε η παρακράτηση του αναλογούντα φόρου των βουλευτών. Όπως αναφέρθηκε στο σημείο (7) η παρακράτηση φόρου αφορά το 75% του συνόλου των βουλευτικών αποδοχών και παροχών και τα εισοδήματα αυτά προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που μπορεί να έχουν οι βουλευτές δημιουργώντας την φορολογητέα ύλη.
Είναι σαφές ότι το ποσό που μηνιαία παρακρατείται είναι μικρό – μόλις 325€ - ακόμα και αν ένας βουλευτής δεν έχει άλλα εισοδήματα. Δεν μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε κάποια παρατυπία καθώς υπάρχει η δυνατότητα να απαιτηθούν τα ποσά στην ετήσια εκκαθάριση από την εφορία.      
      
      14. 4024/2011

       Η απόφαση για παρακράτηση ενός μισθού από όλους τους αιρετούς που κοινοποίησε ο κ Γ.   
       Παπανδρέου από την ΔΕΘ στους βουλευτές έγινε σε τρεις μηνιαίες δόσεις των 1.900€ περίπου η  
       κάθε μία. 
           
       15. Τ.Π και Δ

       Κρατήσεις που γίνονται σε βουλευτές αν αυτοί έχουν λάβει δάνειο από το Ταμείο 
       Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο δανεισμός αυτός είναι ένα προνόμιο που έχουν όλοι οι  
       Δημόσιοι Υπάλληλοι αν και δεν είναι σαφές αν οι βουλευτές δανείζονται άτοκα από το Ταμείο.  
       Σε κάθε περίπτωση αυτή η παρακράτηση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι στο πλαίσιο  
      των τυπικών κρατήσεων.
      Αν αποδεχόμασταν αυτήν την λογική ο μέσος μισθός των Ελλήνων πολιτών δεν
      θα ξεπερνούσε τα 300€ τον μήνα καθώς τα υπόλοιπα εξυπηρετούν τραπεζικά
      δάνεια.
           
18.    Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Άλλο ένα θολό σημείο στις κρατήσεις που γίνονται στους βουλευτές.
Το πιθανότερο είναι ότι η συγκεκριμένη παρακράτηση γίνετε υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Βουλευτών. Ένα ταμείο ανεργίας βουλευτών που χάνουν την έδρα τους αλλά δεν πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις για να εισπράξουν άμεσα την βουλευτική σύνταξη που έχουν κατοχυρώσει.
Αυτό το δημοσίευμα είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε :
19.    Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ν3986/11

Πρόκειται για την γνωστή εισφορά αλληλεγγύης  που καταβάλουν όλοι οι εργαζόμενοι στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2012-2015.
Για τους βουλευτές που το καθαρό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000€ ετησίως η παρακράτηση είναι 3%. Στο εκκαθαριστικό που εξετάζουμε η παρακράτηση είναι 111,24€. Με την αποδοχή ότι ένας βουλευτής δεν έχει άλλα εισοδήματα η παρακράτηση είναι λάθος εκτός αν και εδώ ισχύει η φοροαπαλλαγή του 25% των βουλευτικών εισοδημάτων.
 
20.    Ειδική εισφορά ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για την γνωστή εισφορά που καταβάλουν όλοι οι εργαζόμενοι υπέρ των ανέργων. Είναι 1% και αυτά τα παρακρατούν επί των μικτών αποδοχών.
82,67€ μηνιαίως.
21.    Ταχυδρομικό. Ταμιευτήριο

Δεν έχουμε εντοπίσει κανένα στοιχείο σχετικά με αυτό το σημείο.
Πιθανολογούμε ότι αφορά την δυνατότητα των βουλευτών να δανείζονται, άγνωστο με ποιους όρους, από την συγκεκριμένη κρατική τράπεζα.
Σαφώς σε περίπτωση δανεισμού στο σημείο αυτό προσδιορίζετε η σχετική παρακράτηση.
22.    Τ.Α.Β

Άλλη μία ασάφεια. Πιθανόν να αναφέρεται η συγκεκριμένη κράτηση στο Ταμείο Ασφάλισης Βουλευτών. Το ταμείο αυτό καταργήθηκε επί χούντας αλλά οι προδικτατορικοί βουλευτές  αποκαταστάθηκαν με την μεταπολίτευση το 1974.
Σε διαφορετική περίπτωση πρόκειται για το σημείο (18) όπου πλέον το «σκοτεινό» σημείο μετατοπίζετε εκεί.
23.    Κόμμα

Αν κάποιος βουλευτής από τα κόμματα που παρακρατούν το 20% των βουλευτικών αποζημιώσεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ) κοινοποιούσε το εκκαθαριστικό του θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά ότι πρόκειται για την επιπλέον της τυπικής παρακράτησης υπέρ των κομμάτων. 
24.    Δάνειο Τ.Α.Β

Προφανώς οι βουλευτές μπορούν να δανεισθούν χρήματα και από το Ταμείο αυτό. Άγνωστοι οι όροι δανεισμού.
25.    Καθαρές αποδοχές

Στο συγκεκριμένο εκκαθαριστικό η καθαρές αποδοχές είναι 5.434,14€.
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε τα 845,68€ που παρακρατούν για το δάνειο. Τονίζουμε και πάλι ότι η δόση ενός δανείου δεν μπορεί να λογίζεται παρακράτηση μισθού. Συνολικό καθαρό εισόδημα 6.279,82€ όταν δεν γίνετε η παρακράτηση του 4024/11.
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το επίδομα επιτροπών και θερινών τμημάτων που μεσοσταθμικά είναι 700€ τον μήνα καθώς φέτος δεν λειτούργησαν θερινά τμήματα στην βουλή.
Καθαρό σύνολο 6.979,82€.
     
     Σε ετήσια βάση το εισόδημα ενός βουλευτή από την Αττική είναι 83.757,84€.
     Από το ποσό αυτό πρέπει να αφαιρέσουμε  5.780,60€ που είναι η παρακράτηση  
     του νόμου 4024/11 που στο εκκαθαριστικό που εξετάζουμε δεν παρακρατείται.
     Τελικό ετήσιο καθαρό πληρωτέο σύνολο 77.977,24€ για βουλευτές Αθηνών και Πειραιώς. 

http://reducecostinparliament.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: