Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Βατικανό--νέες οδηγίες για την αναγνώριση υπερφυσικών φαινομένων [και ΑΤΙΑ] σπάνια προσέγγιση της Αγίας Έδρας

Το Βατικανό, μέσω της Επιτροπής για τη Διδασκαλία της Πίστης, εξέδωσε νέες οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση υποτιθέμενων υπερφυσικών φαινομένων.
Οι οδηγίες, που δημοσιεύτηκαν στις 17 Μαΐου, ενημερώνουν τις προηγούμενες και εισάγουν νέες διαδικασίες για την εκκλησιαστική αναγνώριση τέτοιων φαινομένων, ενώ τονίζουν ότι οι πιστοί δεν είναι υποχρεωμένοι να πιστεύουν σε αυτά.

Παράλληλα, η Επιτροπή έχει εκδώσει μια εγκύκλιο που καλεί τους πιστούς να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αναφορές για υπερφυσικά φαινόμενα, όπως οι κλαίουσες εικόνες της Μαρίας [δακρυσμένες Μαντόνες] οι σταγόνες αίματος στις αναπαραστάσεις της Σταύρωσης και άλλα. Αυτές οι ενέργειες αντανακλούν μια πιο διαφανή προσέγγιση στο θέμα και επιδιώκουν να προστατεύσουν τους πιστούς από πιθανές απάτες ή λανθασμένες δοξασίες.

[σχετικό το βίντεο του Κώδικα Μυστηρίων στις 18-5-24
Το Βατικανό..."τρελάθηκε" -Όλη η συνέντευξη των αξιωματούχων του για Aliens-Υπερφυσικά φαινόμενα!
https://www.youtube.com/watch?v=atVb5XR9yvs  ]

Ο πάπας Φραγκίσκος έχει δηλώσει πως οι εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας δεν είναι πάντα αληθινές και προτρέπει την προσοχή προς τον Ιησού.
Η εγκύκλιος αντικαθιστά τους κανόνες που ίσχυαν από το 1978 και συνιστά επιφυλακτικότητα για την αποφυγή απάτης και δημιουργίας προσωπικών λατρειών.
Οι νέες οδηγίες του Βατικανού για την αναγνώριση υποτιθέμενων υπερφυσικών φαινομένων περιλαμβάνουν μια πιο γρήγορη διαδικασία αξιολόγησης, με την οποία η Εκκλησία δεν θα καταλήγει πλέον σε επίσημες δηλώσεις για την υπερφυσική φύση ενός φαινομένου. Αντ' αυτού, θα επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση της προσωπικής πίστης και των προσκυνημάτων, χωρίς να απαιτείται από τους πιστούς να πιστεύουν σε αυτά. 

Επιπλέον, η Επιτροπή για τη Διδασκαλία της Πίστης θα πρέπει να εγκρίνει τις τελικές αποφάσεις των τοπικών επισκόπων και έχει την εξουσία να παρέμβει αυτεπαγγέλτως σε οποιοδήποτε στάδιο.

Τα προηγούμενα κριτήρια του Βατικανού για την αναγνώριση υποτιθέμενων υπερφυσικών φαινομένων περιελάμβαναν την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των ατόμων που εμπλέκονταν στα γεγονότα, την ορθοδοξία της διδασκαλίας και των μηνυμάτων που συνδέονταν με το φαινόμενο, την αυθορμητικότητα του γεγονότος και τους καρπούς που απέφερε στη ζωή της χριστιανικής κοινότητας. Επίσης, αναζητούσαν την απουσία δογματικών λαθών και επιβεβαίωναν ότι η προσωπικότητα που ανέφερε το φαινόμενο ήταν ψυχολογικά ισορροπημένη, ειλικρινής, ηθικά αξιοπρεπής και υπάκουη στην εκκλησιαστική αρχή.

Στην πρόσφατη και σημαντική εξέλιξη, το Βατικανό εξέδωσε τη νέα εγκύκλιο που αφορά την προσέγγιση της Εκκλησίας σε υποτιθέμενα υπερφυσικά φαινόμενα. 

Η εγκύκλιος συνιστά επιφυλακτικότητα και προσεκτική διαχείριση τέτοιων φαινομένων, ενθαρρύνοντας τους επισκόπους να εκδίδουν ένα "nihil obstat", μια άδεια λατρείας που δεν προδικάζει την επίσημη αναγνώριση του φαινομένου ως υπερφυσικού από το Βατικανό.

Αυτό επιτρέπει τη δημόσια εκδήλωση λατρείας ή αφοσίωσης, χωρίς να εκφράζεται κρίση για την εγκυρότητα του φαινομένου. Επιπλέον, οι επίσκοποι μπορούν να εκδίδουν πέντε ακόμη είδη αποφάσεων, όπως η απόρριψη ενός συμβάντος ως υπερφυσικού ή μέτρα για την απαγόρευση λατρείας φαινομένων που είναι αμφιλεγόμενα ή εμφανώς πλαστά. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει πάντα να λαμβάνονται με την έγκριση του Βατικανού, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο πάπας ή η υπηρεσία θρησκευτικής πειθαρχίας μπορούν να παρέμβουν, παρακάμπτοντας τις τοπικές εκκλησιαστικές αρχές.

 Αυτή η κίνηση αντικατοπτρίζει μια πιο προσεκτική στάση από την πλευρά της Εκκλησίας σε θέματα που δεν έχουν σαφή ερμηνεία ή απόδειξη, και ακολουθεί τη γενικότερη επιφυλακτική στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι σε αναφορές για υπερφυσικά γεγονότα. Η εγκύκλιος αντικαθιστά τους κανόνες που ίσχυαν από το 1978 και επισημαίνει την ανάγκη για διακριτικότητα, προστασία της ενότητας της 
Εκκλησίας και αποφυγή δογματικών σφαλμάτων που μπορεί να προκαλέσουν σκάνδαλα ή να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της.
Τέλος, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι πολλοί τόποι προσκυνήματος συνδέονται με υποτιθέμενα υπερφυσικά γεγονότα που δεν έχουν αναγνωρισθεί από το Βατικανό, αλλά αυτό δεν θέτει σοβαρά προβλήματα στην πίστη.
Πριν από την πρόσφατη εγκύκλιο του Βατικανού, τα κριτήρια για την αναγνώριση υπερφυσικών φαινομένων ήταν πιο αυστηρά και ορίζονταν από τους κανόνες που είχαν εκδοθεί το 1978. Σύμφωνα με αυτούς, ένα φαινόμενο θα μπορούσε να λάβει την επίσημη αναγνώριση ως υπερφυσικό μόνο μετά από μια εκτενή διαδικασία έρευνας και επιβεβαίωσης από την Εκκλησία. Αυτή η διαδικασία περιελάμβανε την εξέταση των στοιχείων από θεολόγους, την αξιολόγηση από επισκόπους και την τελική έγκριση από το Βατικανό. Τα φαινόμενα αυτά έπρεπε να είναι συνεπή με την καθολική διδασκαλία, να μην περιέχουν θεολογικά λάθη και να μην οδηγούν σε σκάνδαλο ή διχασμό μεταξύ των πιστών. Επιπλέον, η Εκκλησία απαιτούσε σαφείς και αδιάσειστες αποδείξεις για την υπερφυσική φύση ενός φαινομένου, κάτι που συχνά ήταν δύσκολο να επιτευχθεί. Η προσέγγιση αυτή αντανακλούσε μια γενικότερη επιφυλακτικότητα απέναντι σε ισχυρισμούς για υπερφυσικά γεγονότα, με την Εκκλησία να επιδιώκει να αποφύγει την παραπλάνηση των πιστών και την προώθηση ανεδαφικών πιστεύω.

Σε μια πρόσφατη και αξιοσημείωτη εξέλιξη, το Βατικανό ανακοίνωσε την πραγματοποίηση μιας συνέντευξης Τύπου με θέμα τις θεάσεις ΑΤΙΑ (Αγνώστων Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων) και διάφορα υπερφυσικά φαινόμενα.

Η συνέντευξη Τύπου του Βατικανού πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2024 και μεταδόθηκε ζωντανά, αναφέροντας θέματα σχετικά με υπερφυσικά φαινόμενα και Αγνώστων Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ). Στη συνέντευξη μίλησαν τρία εξέχοντα μέλη του Βατικανού: ο καρδινάλιος Victor Manuel Fernandez, ο καρδινάλιος Armando Matteo και η Daniela Del Gaudio.

[Οι πρώτοι αποτελούν μέρος του δόγματος της πίστης του Βατικανού,  ενώ η Daniela Del Gaudio είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Μαριανές εμφανίσεις και τα μυστικιστικά φαινόμενα της Ποντιφικής διεθνούς Μαριανής Ακαδημίας. Είναι επίσης διδάσκουσα [λέκτορας] στη Μαριολογία στο Ποντιφικό Αθηναίο Regina Apostolorum και στη Σχολή San Bonaventura της Ρώμης. Η αποστολή του Παρατηρητηρίου είναι να ερευνά τις φερόμενες Μαριανές εμφανίσεις και άλλα φαινόμενα, χωρίς να εκφέρει κρίση ή να παρεμβαίνει σε αυτά.

Έτσι συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση νέων διατάξεων του Δικαστηρίου για τη Δόγμα της Πίστης σχετικά με τη διάκριση μεταξύ των εμφανίσεων και άλλων υπερφυσικών φαινομένων.]

[Το Διεθνές Παρατηρητήριο για τις Μαριανές εμφανίσεις είναι μια πρωτοβουλία της Ποντιφικής Μαριανής Ακαδημίας, με σκοπό τη μελέτη και την ερμηνεία διάφορων φαινομένων που συνδέονται με την Παναγία και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Εκκλησία. Το Παρατηρητήριο εστιάζει στην ανάλυση περιστατικών όπως οι Μαριανές εμφανίσεις, δάκρυα, εσωτερικές φωνές, στίγματα και άλλα μυστικιστικά φαινόμενα, τόσο παλιά όσο και σύγχρονα, τα οποία περιμένουν ακόμη απάντηση από την εκκλησιαστική αρχή. Η λειτουργία του δεν είναι να κρίνει ή να παρεμβαίνει στα φαινόμενα, αλλά να μελετά το πώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και να παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη στους επισκόπους των διαφόρων επισκοπών που χρειάζονται να διεξάγουν έρευνες σε αυτό το πεδίο. Επιπλέον, σκοπεύει να προωθήσει δραστηριότητες υψηλού επιπέδου προβολής και συμβουλευτικής, ιδιαίτερα στην υπηρεσία των τοπικών Εκκλησιών και των επισκόπων, αλλά και διαθεματικές ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόσο κοσμικά όσο και εκκλησιαστικά, και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών που διεξάγονται.

Μερικά από τα πιο γνωστά φαινόμενα που μελετώνται από το Διεθνές Παρατηρητήριο είναι οι Μαριανές εμφανίσεις και άλλα υπερφυσικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο του κλάματος ή της αιμορραγίας Μαριανών αγαλμάτων και εικόνων. Αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν ακόμη δηλωθεί ως αυθεντικά από την αρμόδια αρχή. Το Παρατηρητήριο επίσης εξετάζει περιστατικά όπως εσωτερικές φωνές, στίγματα και άλλα μυστικιστικά φαινόμενα, τόσο παλιά όσο και σύγχρονα. Ένας από τους πιο σημαντικούς κριτήρια για την έγκριση μιας εμφάνισης είναι η συνέπεια του μηνύματος που μεταδίδεται από τον οραματιστή ή τους οραματιστές με τη δημόσια θεία αποκάλυψη που περιέχεται στην Αγία Γραφή. Το Παρατηρητήριο ακολουθεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση στη μελέτη των Μαριανών εμφανίσεων με επιστήμονες από τους τομείς της κοινωνιολογίας, του πολιτισμού, της ψυχολογίας, της ιατρικής και της θεολογίας.

Στην πορεία της ιστορίας, η Καθολική Εκκλησία έχει αναγνωρίσει επίσημα μόνο έναν περιορισμένο αριθμό Μαριανών εμφανίσεων ως γνήσιες. Αυτές περιλαμβάνουν τις εμφανίσεις στη Λουρδή της Γαλλίας το 1858 και στη Φάτιμα της Πορτογαλίας το 1917. Τα περιστατικά αυτά έχουν υποστεί εκτενείς έρευνες και έχουν κριθεί από την Εκκλησία ως αξιόπιστα, με τα μηνύματα που μεταδόθηκαν να θεωρούνται συμβατά με τη χριστιανική πίστη. Παρόλο που υπάρχουν πολλές αναφορές για Μαριανές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, η διαδικασία αναγνώρισης είναι αυστηρή και απαιτεί λεπτομερή εξέταση των γεγονότων, των μαρτυριών και της συνέπειας των μηνυμάτων με την Αγία Γραφή και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία τονίζει την ανάγκη για μεγάλη προσοχή κατά την εξέταση των στοιχείων που σχετίζονται με υποτιθέμενες εμφανίσεις ή αποκαλύψεις και αναμένεται να δημοσιεύσει νέα έγγραφα με κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες για τη διακρίβωση τέτοιων φαινομένων.

Η Καθολική Εκκλησία χρησιμοποιεί μια σειρά από κριτήρια για την αναγνώριση Μαριανών εμφανίσεων ως γνήσιων. Αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη αντίθεσης του μηνύματος της εμφάνισης με την πίστη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, την ηθική ακεραιότητα του ή των οραματιστών, την ψυχική, νοητική και θεολογική υγεία τους, καθώς και την αποφυγή κάθε οικονομικού κέρδους ή δημοσιότητας από την εμφάνιση. Επιπλέον, η Εκκλησία εξετάζει τα θαύματα ή τις θεραπείες που μπορεί να συνδέονται με την εμφάνιση, καθώς και την πνευματική καρποφορία και την προσευχή που προκαλεί στους πιστούς. Η διαδικασία αυτή είναι συνήθως μακρά και περιεκτική, απαιτώντας μια λεπτομερή εξέταση των στοιχείων και την αξιολόγηση από εκκλησιαστικές αρχές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα φαινόμενα που αναγνωρίζονται ως γνήσια είναι αληθινά εμπνευσμένα από το Θεό και όχι προϊόντα ανθρώπινης φαντασίας ή απάτης.

Μερικά από τα πιο γνωστά θαύματα που συνδέονται με Μαριανές εμφανίσεις περιλαμβάνουν τα θαύματα της Λούρδης, όπου πολλοί πιστοί αναφέρουν θεραπείες από σοβαρές ασθένειες μετά από προσευχή στην Παναγία της Λούρδης. Στη Φάτιμα, η "Ηλιακή Θαυμαστή" είναι ένα από τα πιο συζητημένα θαύματα, όπου χιλιάδες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον ήλιο να "χορεύει" στον ουρανό. Επίσης, η εμφάνιση της Παναγίας της Γουαδελούπης στο Μεξικό το 1531, όπου η εικόνα της Παναγίας φέρεται να εμφανίστηκε θαυματουργικά στον μανδύα του ιθαγενούς Juan Diego, θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά θαύματα στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτά τα γεγονότα έχουν ενθαρρύνει την πίστη και την προσκύνηση από εκατομμύρια πιστούς σε όλο τον κόσμο και συνεχίζουν να είναι αντικείμενο έρευνας και συζήτησης.

Τα θαύματα που συνδέονται με Μαριανές εμφανίσεις έχουν μια βαθιά και διαρκή επίδραση στην πίστη και την πνευματικότητα των ανθρώπων. Από ιστορικές θαλασσοταραχές που φέρεται να έσωσαν πόλεις από επιδρομές, μέχρι θεραπείες και προστασία σε καιρούς πολέμου, αυτά τα γεγονότα συχνά ενισχύουν την πίστη και προσφέρουν ελπίδα σε δύσκολες στιγμές. Επιπλέον, οι αναφορές σε θαύματα και εμφανίσεις συχνά προκαλούν αύξηση της θρησκευτικής πρακτικής και της προσκύνησης, καθώς οι πιστοί αναζητούν πνευματική καθοδήγηση και βοήθεια. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τόποι των εμφανίσεων γίνονται κέντρα προσκυνήματος, προσελκύοντας εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο, προσφέροντας έτσι και οικονομική ώθηση στις τοπικές κοινότητες. Παρ' όλα αυτά, η Εκκλησία προσεγγίζει με προσοχή τα φαινόμενα αυτά, επιδιώκοντας να διακρίνει την αυθεντικότητα και να αποφύγει την παραπλάνηση των πιστών από πιθανές απάτες ή υπερβολικές προσδοκίες. Η σοβαρή και συνετή αξιολόγηση των θαυμάτων είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της ακεραιότητας της πίστης και της θρησκευτικής παράδοσης.]

Αυτή η πρωτοβουλία του Βατικανού αποτελεί μια έκπληξη, καθώς η Αγία Έδρα συνήθως δεν ασχολείται δημόσια με τέτοιου είδους θέματα.
Στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Βατικανού, δεν υπήρξε ειδική αναφορά στην υπόθεση Roswell. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν γενικότερα στα θέματα των ΑΤΙΑ και των υπερφυσικών φαινομένων. Η Αγία Έδρα παρουσίασε νέες οδηγίες και ενημερωμένη τεκμηρίωση σχετικά με τις εμφανίσεις αυτών των φαινομένων, αλλά συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την υπόθεση Roswell δεν ανακοινώθηκαν.

Στην συνέντευξη Τύπου, το Βατικανό αναφέρθηκε στο φαινόμενο των UFO, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και διάλογο σχετικά με τα υπερφυσικά φαινόμενα. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της διαφάνειας και της ανοιχτής επικοινωνίας με το κοινό σε τέτοια θέματα, καθώς και την προθυμία της Εκκλησίας να συμμετέχει στην επιστημονική κοινότητα για την κατανόηση των ΑΤΙΑ.

το Βατικανό πρότεινε μια σειρά από βήματα για τη μελέτη του φαινομένου των UFO. Αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, την ανάπτυξη νέων ερευνητικών πρωτοκόλλων και την ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων και του κοινού. Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της διαφάνειας και της ανάλυσης των δεδομένων με αντικειμενικότητα, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα το φαινόμενο.

Στην προσπάθεια για τη μελέτη του φαινομένου των UFO, το Βατικανό έχει επιδείξει πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι συγκεκριμένες χώρες ή φορείς με τους οποίους το Βατικανό έχει συνδιαστεί, η NASA έχει δεσμευτεί για πλήρη διαφάνεια στη συλλογή και μοιρασιά δεδομένων σχετικά με τα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), τα οποία είναι γνωστά και ως UFO. Επιπλέον, έχει γίνει αναφορά σε μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων της NASA που χρησιμοποίησε δεδομένα από διάφορες πηγές για την έρευνα των UAP.

 Αυτή η κίνηση αποτελεί μια σπάνια και ίσως πρωτοφανή προσέγγιση από την Αγία Έδρα, η οποία συνήθως διατηρεί μια πιο συντηρητική στάση σε τέτοια θέματα. Η συνέντευξη Τύπου είχε ως στόχο να παρουσιάσει νέες οδηγίες από το Dicastery for the Doctrine of the Faith, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση και την προώθηση της ορθόδοξης καθολικής διδασκαλίας.

Στη συνέντευξη Τύπου του Βατικανού, πέρα από τα ΑΤΙΑ και τα υπερφυσικά φαινόμενα, ανακοινώθηκαν νέες οδηγίες από το Dicastery for the Doctrine of the Faith [που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ορθόδοξης καθολικής διδασκαλίας]. Οι οδηγίες αυτές αφορούν την προσέγγιση της Εκκλησίας σε ανεξήγητα φαινόμενα και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την αναφορά τους. Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία της δημόσιας εκδήλωσης λατρείας και η ανάγκη για κρίση σχετικά με την εγκυρότητα των φαινομένων.

Η Εκκλησία, μέσω του Βατικανού, έχει υιοθετήσει μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στα ανεξήγητα φαινόμενα, επιδιώκοντας να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διάκριση των φαινομένων αυτών. Στόχος είναι η διασφάλιση μιας συνετής και μεθοδικής αντιμετώπισης, που θα επιτρέπει την αναγνώριση της πιθανής υπερφυσικής φύσης τους, χωρίς να αποκλείει την επιστημονική ανάλυση και ερμηνεία.

Η διεθνής συνεργασία για τη μελέτη των UFO και των υπερφυσικών φαινομένων είναι ένας τομέας που το Βατικανό έχει επιδιώξει να ενισχύσει. Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα όλοι οι συνεργάτες, η NASA έχει εκφράσει τη δέσμευσή της για διαφάνεια και συνεργασία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τα UAP. Επιπλέον, έχει αναφερθεί η συμμετοχή του Βατικανού σε προηγούμενες περιπτώσεις σχετικά με την ανάκτηση καταρριφθέντων UFO.

Η διεθνής προσπάθεια για τη μελέτη των UFO και των υπερφυσικών φαινομένων περιλαμβάνει πολλά κράτη και οργανισμούς παγκοσμίως. Εκτός από τη NASA, η οποία έχει δεσμευτεί για διαφάνεια και συνεργασία, υπάρχουν και άλλοι διεθνείς φορείς που συμμετέχουν στην έρευνα και ανάλυση των δεδομένων. Ωστόσο, οι επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους συνεργάτες δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια.

Η στάση του κλήρου του Βατικανού απέναντι σε υποτιθέμενα υπερφυσικά φαινόμενα και UFO είναι μία επιφυλακτικότητα. Η νέα εγκύκλιος καλεί τους πιστούς να είναι επιφυλακτικοί σε θέματα θρησκευτικής εκμετάλλευσης και να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα φαινόμενα που δεν έχουν αναγνωριστεί επισήμως από την Εκκλησία.

Άλλοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας έχουν εκφράσει διάφορες απόψεις γύρω από το θέμα των UFO και των υπερφυσικών φαινομένων. Μερικοί τονίζουν την ανάγκη για προσεκτική εξέταση και επιφυλακτικότητα, ενώ άλλοι ενθαρρύνουν την ανοιχτή συζήτηση και την επιστημονική έρευνα. Η στάση της Εκκλησίας φαίνεται να είναι μια ισορροπία μεταξύ πίστης και λογικής, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα ύπαρξης ανεξήγητων φαινομένων, αλλά και την ανάγκη για κριτική σκέψη.

Οι νέες οδηγίες φαίνεται να αναφέρονται σε παράξενα ή υπερφυσικά φαινόμενα που δεν μπορούν να ερμηνευτούν με τις συμβατικές θρησκευτικές ή επιστημονικές θεωρίες. Αυτό δείχνει μια πιθανή ανοιχτότητα του Βατικανού να εξετάσει και να αναγνωρίσει την ύπαρξη φαινομένων που παραμένουν ανεξήγητα, μια στάση που μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να παραμείνει σχετικό με τις σύγχρονες συζητήσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της θρησκείας και της επιστήμης.

Επιπλέον, το Βατικανό φαίνεται να προτείνει ένα πλαίσιο για το πώς οι αξιωματούχοι και οι πιστοί πρέπει να αντιμετωπίζουν αναφορές ανεξήγητων φαινομένων, παρέχοντας οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Εκκλησία επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα οδηγήσουν σε παρανοήσεις ή σε ανεξέλεγκτες λατρευτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να αποκλίνουν από την καθολική διδασκαλία.

Το Βατικανό, μέσω των κατευθυντήριων γραμμών, επιτρέπει επίσης τη διεξαγωγή δημόσιων εκδηλώσεων λατρείας ή αφοσίωσης, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να εκφράσει κρίση σχετικά με την εγκυρότητα των υπερφυσικών φαινομένων. Αυτό υποδηλώνει μια ισορροπία μεταξύ της ανοχής και της προσεκτικής εξέτασης των φαινομένων, με στόχο την προστασία της πίστης και της ενότητας της Εκκλησίας.

Συνολικά, αυτή η ενέργεια του Βατικανού μπορεί να αντικατοπτρίζει μια πιο προοδευτική και διαλεκτική στάση απέναντι σε θέματα που παραδοσιακά θεωρούνται περιθωριακά ή ακόμα και αντιφατικά προς την καθολική δογματική θέση. Με αυτό τον τρόπο, το Βατικανό δείχνει να αναγνωρίζει την ανάγκη για μια πιο ενημερωμένη και ανοιχτή συζήτηση γύρω από τα μυστήρια της ζωής και της ύπαρξης, που μπορεί να μην είναι πάντα εύκολα ερμηνεύσιμα μέσα από τα παραδοσιακά πλαίσια. 

Η προσέγγιση αυτή είναι πράγματι σπάνια για την Αγία Έδρα και δείχνει μια πιθανή αλλαγή στη στάση της απέναντι σε τέτοια θέματα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στην καθολική κοινότητα και πέρα από αυτήν.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι απόψεις και οι οδηγίες του Dicastery for the Doctrine of the Faith αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να ανταποκριθεί σε σύγχρονα ερωτήματα και προκλήσεις με έναν τρόπο που συμβαδίζει με την παραδοσιακή της διδασκαλία. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απόψεις και τις οδηγίες αυτές μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Dicastery for the Doctrine of the Faith

Η ιστορία του Βατικανού είναι πλούσια και πολυδιάστατη, με πολλές περιόδους που περιλαμβάνουν διάφορα γεγονότα και ανακοινώσεις. Ωστόσο, σχετικά με την αναφορά σε ΑΤΙΑ ή υπερφυσικά φαινόμενα, δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλά ιστορικά προηγούμενα που να είναι ευρέως γνωστά ή να έχουν καταγραφεί με την ίδια επισημότητα όπως η πρόσφατη ανακοίνωση

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C.

Παρ' όλα αυτά, το Βατικανό έχει μια μακρά ιστορία ασχολίας με θέματα που ξεφεύγουν από την καθημερινή πραγματικότητα, όπως η θεολογική ερμηνεία των ιερών κειμένων και η αναζήτηση πνευματικών αληθειών. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές σε απόκρυφα και μυστικιστικά στοιχεία που συνδέονται με το Βατικανό, αλλά αυτά συχνά απορρίπτονται ως θεωρίες συνωμοσίας ή δεν υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία

Συνολικά, η πρόσφατη ανακοίνωση για τις θεάσεις ΑΤΙΑ και τα υπερφυσικά φαινόμενα από το Βατικανό φαίνεται να είναι μια σπάνια και πιθανώς πρωτοφανής κίνηση, που δείχνει μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι σε τέτοια θέματα και μια προσπάθεια να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προκλήσεις και ερωτήματα.

Η συνέντευξη Τύπου και οι ανακοινώσεις έχουν προκαλέσει συζητήσεις σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να εκφράζουν την περιέργεια τους για το πώς η Καθολική Εκκλησία θα αντιμετωπίσει τέτοια θέματα

Η ανακοίνωση έχει επίσης προκαλέσει ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, καθώς η έρευνα για τα ΑΤΙΑ και τα υπερφυσικά φαινόμενα συχνά συνδέεται με την αστρονομία και άλλους επιστημονικούς τομείς

Συνολικά, η αντίδραση φαίνεται να είναι μια μίξη περιέργειας, ενδιαφέροντος και αναμονής για περαιτέρω πληροφορίες και καθοδήγηση από το Βατικανό. Παρόλο που η ανακοίνωση είναι πρωτοφανής, φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μια αυξανόμενη ανάγκη για διάλογο και κατανόηση σχετικά με θέματα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια της πίστης και της επιστήμης.

Στην ιστορία, πολλοί θρησκευτικοί φορείς έχουν αναφερθεί σε περιστατικά που θεωρούνται υπερφυσικά ή έχουν παραφυσικές διαστάσεις. Για παράδειγμα, στην Χριστιανική παράδοση, υπάρχουν περιγραφές υπερφυσικών φαινομένων κατά την σταύρωση του Ιησού, όπως σκοτεινιάσματα και σεισμοί

Επίσης, στην αρχαία Ελλάδα, οι Δελφοί θεωρούνται να έχουν προστατευθεί από υπερφυσική άμυνα κατά την επίθεση των Περσών το 480 π.Χ., με κεραυνούς και κατολισθήσεις που προκάλεσαν την φυγή των εισβολέων

[οι Δελφοί ήταν ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο και θεωρούνταν ότι προστατεύονται από τον Απόλλωνα. Κατά την εποχή των Περσικών Πολέμων, υπάρχουν αναφορές ότι φυσικά φαινόμενα όπως κεραυνοί και κατολισθήσεις βοήθησαν στην αποτροπή των Περσών από την κατάληψη του μαντείου. Αυτά τα γεγονότα έχουν περιγραφεί από αρχαίους συγγραφείς και έχουν συμβάλει στον μυθικό χαρακτήρα των Δελφών ως τόπου που προστατεύεται από την θεϊκή οργή.]

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι η αναζήτηση και η ερμηνεία του υπερφυσικού δεν είναι κάτι καινούργιο στις θρησκείες και τις πνευματικές παραδόσεις. Πολλές φορές, τέτοια γεγονότα έχουν ενσωματωθεί στις δοξασίες και τις πρακτικές των θρησκειών, ενώ άλλες φορές παραμένουν ως μυστήρια που προκαλούν την περιέργεια και την έρευνα.

Το Βατικανό, μέσω του Τμήματος για τη Διδασκαλία της Πίστης, παρουσίασε τις  νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση φαινομένων που θεωρούνται υπερφυσικά

 Η παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων γραμμών πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024, στις 12:00, στο Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, Sala San Pio X.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση, αναφέρθηκε ότι δεν θα δηλώνεται πλέον επίσημα από την Εκκλησία η υπερφυσική φύση τέτοιων φαινομένων, αλλά θα ενθαρρύνεται η λατρεία και οι προσκυνήματα. Αυτή η νέα προσέγγιση επιδιώκει να συμβαδίσει με την παγκόσμια διάσταση ορισμένων φαινομένων και να προσφέρει πιο γρήγορες αποφάσεις, σεβόμενη τη λαϊκή ευσέβεια και την πνευματική ανάπτυξη.
Οι νέες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση φαινομένων που θεωρούνται υπερφυσικά, θα τεθούν σε ισχύ την ημέρα της Πεντηκοστής,       
[Η Πεντηκοστή για το έτος 2024 γιορτάζεται στις 19 Μαΐου].
Η Εκκλησία πλέον δεν θα δεσμεύεται επίσημα να ορίζει την υπερφυσική φύση ενός φαινομένου, διαδικασία που προηγουμένως απαιτούσε πολύ χρόνο για την ενδελεχή μελέτη ενός γεγονότος.
οι οδηγίες [που παρουσιάστηκαν λίγο πριν, στις 17 Μαΐου 2024], αναμένεται να βοηθήσουν στη διαδικασία διάκρισης των φαινομένων που θεωρούνται υπερφυσικά, με σκοπό την πιο σαφή κατανόηση και ταξινόμησή τους.
Η αντίδραση του κόσμου στη νέα προσέγγιση του Βατικανού φαίνεται να είναι θετική, καθώς οι νέες κανονιστικές διατάξεις επιτρέπουν ταχύτερες αποφάσεις και προωθούν τη λατρεία και τα προσκυνήματα χωρίς να απαιτούν από την Εκκλησία να ορίζει επίσημα την υπερφυσική φύση ενός φαινομένου. Αυτό συμβαδίζει με την παγκόσμια διάσταση ορισμένων φαινομένων και ανταποκρίνεται στην επιθυμία για άμεσες παστορικές απαντήσεις. Παράλληλα, η νέα πολιτική ενθαρρύνει την πνευματική ανάπτυξη και τη λαϊκή ευσέβεια, προσφέροντας ένα πλαίσιο που σέβεται την πίστη και τις παραδόσεις.

Το Βατικανό μέσω της Επιτροπής για τη Διδασκαλία της Πίστης, αναθεώρησε τις προηγούμενες οδηγίες του σχετικά με την αναγνώριση και την αξιολόγηση των υποτιθέμενων φαινομένων της Παναγίας και άλλων υπερφυσικών γεγονότων. Οι νέες οδηγίες, που δημοσιεύτηκαν στις 17 Μαΐου, ενημερώνουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης τέτοιων φαινομένων, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Η Εκκλησία, ως κανόνα, δεν θα αναλαμβάνει πλέον την επίσημη δήλωση για την υπερφυσική φύση ενός φαινομένου, μια διαδικασία που μπορεί να απαιτήσει πολύ χρόνο για την πλήρη μελέτη ενός γεγονότος. Αντ' αυτού, η νέα νομοθεσία περιλαμβάνει την ρητή εμπλοκή της Επιτροπής για τη Διδασκαλία της Πίστης, η οποία πρέπει να εγκρίνει την τελική απόφαση του τοπικού επισκόπου και έχει την εξουσία να παρέμβει αυτεπαγγέλτως ανά πάσα στιγμή. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή από τη συνήθη αποστασιοποιημένη στάση της Εκκλησίας απέναντι σε τέτοια θέματα και αναμένεται να οδηγήσει σε μια πιο ανοιχτή προσέγγιση στα θέματα των εξωγήινων και των υπερφυσικών φαινομένων. 

Η ανακοίνωση σχετικά με την αναγνώριση των υπερφυσικών γεγονότων έρχεται σε μια εποχή όπου η αναζήτηση για απαντήσεις σε μεγάλα κοσμικά ερωτήματα γίνεται όλο και πιο έντονη, και η Εκκλησία φαίνεται να αναγνωρίζει την ανάγκη να παρέχει καθοδήγηση και να συμμετέχει στην ευρύτερη συζήτηση για τα μυστήρια της ζωής και του σύμπαντος.

================

σχετικά δημοσιεύματα

Το Βατικανό ανακοινώνει νέους κανόνες για τον έλεγχο ταυτότητας θαυμάτων όπως αγάλματα που κλαίνε, οράματα της Παναγίας και ανεξήγητα στίγματα καθώς τα κοινωνικά μέσα βλέπουν τις αποκαλυπτικές προφητείες να εξαπλώνονται γρηγορότερα από ποτέ
Η Εκκλησία μπαίνει μέσα σε μια έκρηξη ισχυρισμών για υπερφυσικά γεγονότα
17 Μαΐου 2024
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13429385/Vatican-announces-new-rules-authenticate-miracles-weeping-statues-visions-Virgin-Mary-unexplained-stigmata-social-media-sees-apocalyptic-prophecies-spread-faster-ever.html

Το Βατικανό έχει μεταρρυθμίσει ριζικά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποτιθέμενων οραμάτων της Παναγίας, αγάλματα που κλαίνε και άλλα φαινομενικά υπερφυσικά φαινόμενα, βάζοντας φρένο στην πραγματοποίηση οριστικών δηλώσεων, εκτός εάν το γεγονός είναι προφανώς κατασκευασμένο.

Το γραφείο δόγματος του Βατικανού αναθεώρησε τους κανόνες που εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1978, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν πλέον χρήσιμοι ή βιώσιμοι στην εποχή του Διαδικτύου. 

Σήμερα, η λέξη για εμφανίσεις ή κλάμα Madonnas ταξιδεύει γρήγορα και μπορεί πραγματικά να βλάψει τους πιστούς εάν οι απατεώνες προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων ή να τους χειραγωγήσουν, είπε το Βατικανό.

Οι νέοι κανόνες καθιστούν σαφές ότι μια τέτοια κατάχρηση της πίστης των ανθρώπων μπορεί να τιμωρηθεί κανονικά, λέγοντας: "Η χρήση υποτιθέμενων υπερφυσικών εμπειριών ή αναγνωρισμένων μυστικιστικών στοιχείων ως μέσο ή πρόσχημα για την άσκηση ελέγχου στους ανθρώπους ή την εκτέλεση καταχρήσεων πρέπει να θεωρείται ιδιαίτερης ηθικής βαρύτητας.

Οι νέοι κανόνες επαναπροσδιορίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης της Καθολικής Εκκλησίας, ουσιαστικά βγάζοντας από το τραπέζι εάν οι εκκλησιαστικές αρχές θα δηλώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα, στίγματα ή άλλο φαινομενικά θεόπνευστο γεγονός υπερφυσικό.

Η Καθολική Εκκλησία έχει μια μακρά και αμφιλεγόμενη ιστορία των πιστών που ισχυρίζονται ότι είχαν οράματα της Παναγίας, αγαλμάτων που φέρεται να έκλαιγαν Δάκρυα Αίματος και στίγματα που ξέσπασαν στα χέρια μιμούμενοι τις πληγές του Χριστού

[Το σώμα του πατέρα Πίο εκτίθεται για την λατρεία των πιστών σε ένα φέρετρο από γυαλί στην κρύπτη της παλιάς εκκλησίας της Αγίας Μαρίας της Χάριτος στο Σαν Τζιοβάνι Ροτόντο στην περιοχή της Απουλίας στη νότια Ιταλία στις 24 Απριλίου 2008. Ο Ιταλός άγιος είναι μια λατρευτική φιγούρα για εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, όπως πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι είχε μόνιμες πληγές στα χέρια του παρόμοιες με τα στίγματα, ή τις πληγές της σταύρωσης του Ιησού Χριστού]

Αντίθετα, τα νέα κριτήρια προβλέπουν έξι κύρια αποτελέσματα, με το πιο ευνοϊκό να είναι ότι η εκκλησία εκδίδει ένα μη δεσμευτικό δογματικό πράσινο φως, ένα λεγόμενο "nihil obstat".' 

Μια τέτοια δήλωση σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα για το γεγονός που είναι αντίθετο με την πίστη και επομένως οι Καθολικοί μπορούν να εκφράσουν αφοσίωση σε αυτό.

Η Καθολική Εκκλησία έχει μια μακρά και αμφιλεγόμενη ιστορία των πιστών που ισχυρίζονται ότι είχαν οράματα της Παρθένου Μαρίας, αγάλματα που υποτίθεται ότι κλαίνε Δάκρυα Αίματος και στιγματισμούς που εκρήγνυνται στα χέρια και τα πόδια μιμούμενοι τις πληγές του Χριστού.

Όταν επιβεβαιώνονται ως αυθεντικά από τις εκκλησιαστικές αρχές, αυτά τα διαφορετικά ανεξήγητα σημάδια έχουν οδηγήσει σε άνθηση της πίστης, με νέες θρησκευτικές κλήσεις και μεταστροφές. 

Αυτό συνέβη για τις υποτιθέμενες εμφανίσεις της Μαρίας που μετέτρεψαν τη Φατίμα της Πορτογαλίας και τη Λούρδη της Γαλλίας σε εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς προσκυνήματος.

Εκκλησιαστικές προσωπικότητες που ισχυρίστηκαν ότι είχαν βιώσει τις πληγές των στιγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα Πίο και του ομώνυμου του Πάπα Φραγκίσκου, του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια Καθολικούς, ακόμη και αν οι αποφάσεις σχετικά με την αυθεντικότητά τους ήταν ασαφείς.

Ο ίδιος ο Φραγκίσκος έχει σταθμίσει το φαινόμενο, καθιστώντας σαφές ότι είναι αφοσιωμένος στις κύριες εγκεκριμένες από την εκκλησία Μαριανές εμφανίσεις, όπως η Παναγία της Γουαδαλουπίας, η οποία οι πιστοί λένε ότι εμφανίστηκε σε έναν ιθαγενή στο Μεξικό το 1531.

Αλλά ο Φραγκίσκος έχει εκφράσει σκεπτικισμό για πιο πρόσφατα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για επαναλαμβανόμενα μηνύματα από τη Μαρία σε "προφήτες" στο ιερό του Μετζουγκόριε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ακόμη και αν επιτρέπει να γίνονται προσκυνήματα εκεί.

"Προτιμώ τη Madonna ως μητέρα, τη μητέρα μας και όχι μια γυναίκα που είναι επικεφαλής ενός τηλεγραφικού γραφείου, που στέλνει ένα μήνυμα κάθε μέρα σε μια συγκεκριμένη ώρα", δήλωσε ο Francis σε δημοσιογράφους το 2017.

[Η "κλαίγουσα" Παρθένος έχει σκεπτικιστές, πιστούς και τους περίεργους που συρρέουν στο κανάλι El στην Colima του Μεξικού για να παρακολουθήσουν αυτό που ορισμένοι κάτοικοι πιστεύουν ότι είναι ένα θαύμα

Αλλά τα φαινόμενα υπήρξαν επίσης πηγή σκανδάλου, όπως το 2007, όταν το Βατικανό απέβαλε τα μέλη μιας ομάδας με έδρα το Κεμπέκ, του στρατού της Μαρίας. 

Αυτό συνέβη αφού η ιδρύτρια του ισχυρίστηκε ότι είχε οράματα της Μαρίας και δήλωσε ότι ήταν η μετενσάρκωση της μητέρας του Χριστού.]

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αναγνωρίζουν την πιθανότητα τέτοιων καταχρήσεων και προειδοποιούν ότι οι απατεώνες θα λογοδοτήσουν, συμπεριλαμβανομένων των κανονικών κυρώσεων.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν μια πιο αρθρωτή διαδικασία έρευνας αφού ένας επίσκοπος λάβει νέα για ένα πιθανό υπερφυσικό γεγονός στην Επισκοπή του. 

Σχηματίζει μια επιτροπή μελέτης θεολόγων και κανονικών δικηγόρων για να συγκεντρώσει πληροφορίες και στοιχεία, να ανακρίνει τους υποτιθέμενους μάρτυρες και να καταλήξει σε μια σύσταση που υποβάλλει στο δικαστήριο του Βατικανού για το δόγμα της πίστης για έγκριση.

Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε έξι γενικά αποτελέσματα: το πράσινο φως "nihil obstat" για να επιτρέψει και ακόμη και να ενθαρρύνει τη λαϊκή αφοσίωση, ή σταδιακά πιο προσεκτικές προσεγγίσεις αν υπάρχουν δογματικές κόκκινες σημαίες για το αναφερόμενο γεγονός. 

Το πιο σοβαρό προβλέπει μια δήλωση ότι το γεγονός δεν είναι υπερφυσικό ή ότι υπάρχουν αρκετές κόκκινες σημαίες για να δικαιολογήσουν μια δημόσια δήλωση " ότι η προσκόλληση σε αυτό το φαινόμενο δεν επιτρέπεται.'

Οι αναθεωρημένοι κανόνες επιτρέπουν ότι ένα γεγονός μπορεί σε κάποιο σημείο να κηρυχθεί "υπερφυσικό" και ότι ο πάπας μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία. 

Αλλά "κατά κανόνα", η εκκλησία δεν ασχολείται πλέον με τον έλεγχο ταυτότητας ανεξήγητων γεγονότων ή τη λήψη οριστικών αποφάσεων σχετικά με την υπερφυσική τους προέλευση.

Σε καμία περίπτωση οι πιστοί δεν είναι υποχρεωμένοι να πιστέψουν στα συγκεκριμένα γεγονότα, δήλωσε ο Αργεντινός Καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, επικεφαλής του γραφείου δόγματος του Βατικανού.

"Η Εκκλησία δίνει στους πιστούς την ελευθερία να δώσουν προσοχή" ή όχι, είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ενώ στο παρελθόν ο επίσκοπος είχε συχνά τον τελευταίο λόγο εκτός αν ζητήθηκε βοήθεια από το Βατικανό, τώρα το Βατικανό πρέπει να υπογράψει κάθε σύσταση που πρότεινε ένας επίσκοπος.

Ο Φερνάντες αναγνώρισε ότι ο προηγούμενος τρόπος χειρισμού των αναφερόμενων εμφανίσεων από το Βατικανό συχνά οδήγησε σε "σημαντική σύγχυση" μεταξύ των πιστών, καθώς και σε μακροχρόνιες καθυστερήσεις στην επίτευξη οριστικής απόφασης. 

Μέχρι σήμερα, λιγότερες από 20 εμφανίσεις έχουν εγκριθεί από το Βατικανό στην ιστορία του, σύμφωνα με τον Michael O'neill, ο οποίος διαχειρίζεται τον διαδικτυακό πόρο εμφάνισης The Miracle Hunter.

Αυτή η σύγχυση έχει αποκαλυφθεί ακόμη και πρόσφατα σχετικά με τα υποτιθέμενα οράματα της Παναγίας σε ένα μοναστήρι Καρμελιτών στη Λίπα των Φιλιππίνων, τα οποία λέγεται ότι συνοδεύονταν από μια βροχή από ροδοπέταλα.

Το 1951, ο Πάπας Πίος ιβ επιβεβαίωσε μια απόφαση του τότε Ιερού Γραφείου ότι τα υποτιθέμενα οράματα δεν είχαν " κανένα σημάδι υπερφυσικού χαρακτήρα ή προέλευσης.'

Το Βατικανό κατέληξε σε αυτήν την απόφαση αφού η Ηγούμενη του μοναστηριού ομολόγησε ότι συμμετείχε στην "εξαπάτηση" στη Λίπα, και μερικές από τις μοναχές της κατέθεσαν ότι είχαν δει παραδόσεις τριαντάφυλλων στο μοναστήρι και είχαν λάβει εντολές από την ηγούμενη να κάψουν τους μίσχους χωρίς πέταλα.

φωτο--Παναγία του Τρεβινιάνο, Ιταλία, φαίνεται να κλαίει αίμα

 [για δεκαετίες, οι Φιλιππινέζοι επίσκοποι αδιαφορούσαν για τον οριστικό χαρακτήρα της απόφασης του Βατικανού, αφού το Βατικανό τους παρότρυνε να διατηρήσουν τον ρόλο του στην αξιολόγηση σιωπηλό. 

Οι επίσκοποι πρότειναν στις επικοινωνίες τους προς τους πιστούς ότι η κριτική επιτροπή ήταν ακόμα έξω, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πέρυσι από τη Διάσκεψη των Φιλιππινέζων επισκόπων.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι Φιλιππινέζοι πιστοί συνέχισαν να λατρεύουν την εικόνα της Παναγίας στη Λίπα, ωθώντας το Βατικανό σε μια σειρά ολοένα και πιο εξοργισμένων διαταγμάτων να απαιτήσει από τον Αρχιεπίσκοπο της Λίπα να λάβει υπόψη την αρχική απόφαση του 1951 και να θέσει τέλος στα λατρευτικά γεγονότα.

Το τελευταίο διάταγμα, από τον Ιούλιο του περασμένου έτους, απαίτησε από τον Αρχιεπίσκοπο της Λίπα να ακυρώσει τα σχέδια για τον εορτασμό της 75ης επετείου των υποτιθέμενων εμφανίσεων, λέγοντας " δεν θα ήταν σκόπιμο να εξουσιοδοτήσετε τον προαναφερθέντα εορτασμό υπό οποιαδήποτε μορφή.']

***Η κίνηση για τη διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου έχει προκαλέσει κυματισμούς στην εξωγήινη κοινότητα, καθώς ένα τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του 1978. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εθνικό καθολικό δημοσιογράφο, αυτό γίνεται μετά από μια αύξηση στην αναφορά εξωγήινων και "υπερφυσικών φαινομένων" από τα κύρια μέσα ενημέρωσης . . 

[Τι γνωρίζει το Βατικανό για τους εξωγήινους και γιατί η "συγκάλυψη" των ΑΤΙΑ δεν θα εξαφανιστεί για τον Πάπα

Είπε: "αυτό ήταν αδιανόητο. Αν, για παράδειγμα, αύριο ήρθε μια αποστολή Αρειανών, και μερικοί από αυτούς ήρθαν σε εμάς, εδώ ... Αρειανοί, σωστά; Πράσινο, με αυτή τη μακριά μύτη και τα μεγάλα αυτιά, ακριβώς όπως τα ζωγραφίζουν τα παιδιά...και κάποιος λέει, " αλλά θέλω να βαφτιστώ! Τι θα συμβεί;”

Δεν απάντησε στη δική του ερώτηση, αλλά πρόσθεσε: "δεν ήταν ποτέ το Υπουργείο της κλειστής πόρτας, ποτέ"]

στην πρόσφατη και σημαντική εξέλιξη, το Βατικανό εξέδωσε τη νέα εγκύκλιο που αφορά την προσέγγιση της Εκκλησίας σε υποτιθέμενα υπερφυσικά φαινόμενα. Η εγκύκλιος συνιστά επιφυλακτικότητα και προσεκτική διαχείριση τέτοιων φαινομένων, ενθαρρύνοντας τους επισκόπους να εκδίδουν ένα "nihil obstat", μια άδεια λατρείας που δεν προδικάζει την επίσημη αναγνώριση του φαινομένου ως υπερφυσικού από το Βατικανό. Αυτή η κίνηση αντικατοπτρίζει μια πιο προσεκτική στάση από την πλευρά της Εκκλησίας σε θέματα που δεν έχουν σαφή ερμηνεία ή απόδειξη, και ακολουθεί τη γενικότερη επιφυλακτική στάση του Πάπα Φραγκίσκου απέναντι σε αναφορές για υπερφυσικά γεγονότα. Η εγκύκλιος αντικαθιστά τους κανόνες που ίσχυαν από το 1978 και επισημαίνει την ανάγκη για διακριτικότητα, προστασία της ενότητας της Εκκλησίας και αποφυγή δογματικών σφαλμάτων που μπορεί να προκαλέσουν σκάνδαλα ή να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της.

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/pope-aliens-supernatural-phenomena-everyones-32822897

Οι απόψεις του πάπα για την ύπαρξη εξωγήινων δεν έχουν καταγραφεί επίσημα σε δηλώσεις ή εγκυκλίους του Βατικανού. Ωστόσο, η Καθολική Εκκλησία έχει εκφράσει γενικά μια ανοιχτή στάση απέναντι στην επιστημονική έρευνα και την ανακάλυψη νέων πλανητών και πιθανής εξωγήινης ζωής. Η θεολογική συζήτηση περιλαμβάνει διάφορες απόψεις και ερμηνείες, αλλά δεν υπάρχει μια ενιαία θέση σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων. Είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό στην επιστημονική κοινότητα και στην προσωπική πίστη του καθενός.

Η έννοια της εξωγήινης ζωής προκαλεί συχνά έντονη περιέργεια και διάφορες θεωρίες. Πρόσφατα, ένας πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου ισχυρίστηκε ότι το Βατικανό είναι ενήμερο για την ύπαρξη μη ανθρώπινων οντοτήτων και ότι βοήθησε τις ΗΠΑ στην ανάκτηση ενός UFO κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές οι πληροφορίες, παρόλο που είναι ενδιαφέρουσες, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες και πρέπει να προσεγγίζονται με επιφύλαξη, καθώς η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να ερευνά το φαινόμενο των UFO και την πιθανή ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Είναι σημαντικό να βασιζόμαστε σε επαληθεύσιμες πηγές και επίσημες ανακοινώσεις για τέτοια θέματα.

------------------

Το Βατικανό, πέρα από την πνευματική του σημασία, κρύβει και πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα. Για παράδειγμα, είναι η μικρότερη χώρα στον κόσμο, με έκταση μόλις 0,44 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δεν διαθέτει φυλακή. Επιπλέον, οι κάτοικοί του έχουν την υψηλότερη κατανάλωση κρασιού ανά κεφαλή στον κόσμο, και η πόλη φιλοξενεί ένα ΑΤΜ που παρέχει οδηγίες στα Λατινικά. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν το Βατικανό μια μοναδική πόλη-κράτος με πλούσια ιστορία και πολιτισμό.

Το Βατικανό, το μικρότερο ανεξάρτητο κράτος του κόσμου, έχει μια πλούσια και πολυσχιδή ιστορία. Ιδρύθηκε το 1929 με τη Συνθήκη του Λατερανού και αποτελεί την επίσημη έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η ιστορία του ξεκινά από την αρχαία Ρώμη, με τον Άγιο Πέτρο να αναγνωρίζεται ως ο πρώτος επίσκοπος της Ρώμης και να μαρτυρεί στην περιοχή του Βατικανού. Μέσα από τους αιώνες, το Βατικανό έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια θρησκευτική και πολιτική σκηνή, ενώ σήμερα παραμένει ένα σημαντικό κέντρο πνευματικότητας και τέχνης.

============

*Η Daniela Del Gaudio είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Μαριανές Εμφανίσεις, ένας οργανισμός που ασχολείται με τη μελέτη και την αξιολόγηση των φαινομένων που σχετίζονται με τις εμφανίσεις της Παναγίας. Όσον αφορά τα θαύματα της Λούρδης, από το 1858, όταν η Παρθένος Μαρία φέρεται να εμφανίστηκε στην Bernadette Soubirous,  περισσότερες από 7,000 περιπτώσεις θεραπειών έχουν καταγραφεί, με 70 από αυτές να έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως θαυματουργικές από την Εκκλησία.

Οι εμφανίσεις της Παναγίας στη Λούρδη ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 1858, όταν η 14χρονη Bernadette Soubirousανέφερε ότι είδε 18 φορές μια "Κυρία" στο σπήλαιο της Massabielle, κοντά στην πόλη της Λούρδης. Η "Κυρία" περιγράφηκε να φοράει ένα λευκό πέπλο και ένα μπλε ζωνάρι, με ένα χρυσό τριαντάφυλλο σε κάθε πόδι και να κρατάει ένα ροζάριο από μαργαριτάρια. Η Εκκλησία αργότερα ανακήρυξε τις εμφανίσεις ως "άξιες πίστης" μετά από κανονική έρευνα. Η Παναγία φέρεται να αποκάλυψε στην Bernadette μια προσευχή, την οποία η τελευταία προφέρει καθημερινά για το υπόλοιπο της ζωής της, αλλά ποτέ δεν αποκάλυψε σε κανέναν.

Οι εμφανίσεις της Παναγίας στη Λούρδη είχαν σημαντικές επιπτώσεις, τόσο πνευματικές όσο και κοινωνικές. Η Λούρδη μετατράπηκε σε έναν παγκόσμιο προσκυνηματικό τόπο, προσελκύοντας εκατομμύρια πιστούς κάθε χρόνο, που αναζητούν πνευματική θεραπεία ή θαύματα. Επιπλέον, η ιστορία της Bernadette Soubirous και οι εμφανίσεις ενίσχυσαν την πίστη στην Παναγία και στο μήνυμα της ειρήνης και της ελπίδας. Τέλος, οι εμφανίσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ιατρικής έρευνας για τα λεγόμενα θαύματα, με πολλές ανεξήγητες θεραπείες να έχουν καταγραφεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: