Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Διαφημιστικό σποτ RFID τσιπ.Είναι καθαρά θέμα ...ΥΓΕΙΑΣ!

πηγή


Η ΕΠΤΑΕΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

Το χάραγμα με το 666 στους ανθρώπους

Το χάραγμα με τα τρία εξάρια ο αντίχριστος θα το βάλει στο δεξί χέρι η στο μέτωπο τον ανθρώπων . ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε την απόλυτη ελευθερία του.

Και έκανε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς , και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς , η επί των μετώπων αυτών και να μη δύναται μηδείς να αγοράση η να πωλήση , ειμή ο έχων το χάραγμα , η το όνομα του θηρίου , η τον αριθμόν του ονόματος αυτού . εδώ είναι η σοφία όστις έχει τον νούν , ας λογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου , και ο αριθμός αυτού είναι (666)χ.ξ.ς (ΑΠΟΚΑΛΥΨ ΙΓ 13: 16-18)
Iraklis13Galatas

Δεν υπάρχουν σχόλια: