Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Ηλεκτρονικές κάρτες. Προπομποί Αντιχρίστου;

Κατά διαστήματα στην πολιτική ζωή του τόπου μας μερικές ενέργειες δίνουν την εντύπωση ότι δεν είναι τυχαίες και μεμονωμένες αλλά αποτελούν σταδιακή εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου.

Τί σχεδίου;

Σχεδίου επιβολής ενός συστήματος έλεγχου των πάντων.

Ένα τέτοιο σύστημα προωθείται με τη λεγόμε νη «Κάρτα του Πολίτη», που θα κληθού με να παραλάβουμε το 2011. Με αυτή την ηλεκτρονική κάρτα δημιουργείται ή υποδομή για τον πλήρη έλεγχο μελλον τικά της ζωής των πολιτών.

Αν όμως αυτό είναι ανησυχητικό και επικίνδυνο όσον άφορα στο θέμα των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής, υπάρχει και κάτι άλλο ανησυχητικότερο και πολύ πιο επικίνδυνο.

Αυτό είναι ό σχεδιασμός του Υπουργείου Οικονομικών να υποχρεώσει τούς πολίτες να παραλάβουν και μία άλλη κάρτα πού θα τούς διευκολύνει, λένε, στη συγκέντρωση των αποδείξεων στις οικονομικές τους συναλλαγές. Είχε γίνει σχετική ανακοίνωση στα τέλη του περασμένου Μαΐου. Είχαμε μάλιστα γράψει και εμείς για το ζήτημα αυτό σχετικό σχόλιο στο περιοδικό μας («Ό Σωτήρ», τεύχος 2004/1 Ιουλίου 2010, σελ. 301-302).

Ανακοινώθηκε δηλαδή τότε ότι μεταξύ των λύσεων πού εξετάζονται από το Υπουργείο για τον τρόπο υποβολής των αποδείξεων στις Εφορίες προκειμένου να δικαιολογηθεί ή έκπτωση του φορολογητέου εισοδήματος, είναι και ή προμήθεια μιας ειδικής κάρτας με γραμμωτό κώδικα (bar code). Με τη βοήθεια αυτής της κάρτας θα ενημερώνεται κατευθείαν το σύστημα ΤΑΞΙΣ του Υπουργείου Οικονομικών για το ύψος και το είδος της κάθε συναλλαγής· και έτσι, έλεγαν, δεν θα χρειάζεται στο τέλος του έτους να καταγράφει ό καθένας μία-μία τις τυχόν αποδείξεις του στη φορολογική του δήλωση.

Σε ποιο πρότυπο κωδικοποιήσεως θα βασίζεται αυτή ή κάρτα; Θα βασίζεται, λένε, στο σύστημα ΕΑΝ-13, πού αποτελεί την ευρωπαϊκή έκδοση του συστήματος UPC πού εφαρμόζεται στην Αμερική.

Έδώ ακριβώς όμως, στο συγκεκριμένο σύστημα, βρίσκεται το πρόβλημα. Διότι αυτό το σύστημα περιέχει στην ίδια τη δομή του τον αριθμό 666, δηλαδή τον αριθμό του Αντίχριστου, όπως αυτός έχει προφητευθεί στο 13ο κεφάλαιο, στίχοι 16 έως 18, του ιερού βιβλίου της «Αποκαλύψεως». (Οι δύο ίσόπαχες γραμμές στην αρχή, στο μέσον και στο τέλος του κώδικα αντιστοιχούν στον αριθμό 6, και επομένως σε κάθε χρήση αυτού του κώδικα περιέχεται ό αριθμός 666). Και περιέχεται πράγματι, αφού αυτό το παραδέχεται και ό ίδιος ό δημιουργός του κώδικα UPC (ΕΑΝ-13). Για όσους τυχόν αμφιβάλλουν, σημειώνουμε έδώ την ιστοσελίδα του για να βεβαιωθούν:
http://www.iaurerupc.com/. (Δείτε την ενότητα 6 στο: Have a question?).

Στο σημείο μάλιστα της «Αποκαλύψεως» πού αναφέραμε (ιγ' 16-18), προφητεύεται ότι ή χρήση του αριθμού 666 θα γίνεται για τις οικονομικές συναλλαγές: «ίνα μή τις δύνηται άγοράσαι ή πωλήσαι εί μη ό έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού... και ό αριθμόςαυτού χξς'»- ώστε να μην μπορεί κανείς να πουλήσει ή να αγοράσει παρά μόνο εκείνος πού έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος του... και ό αριθμός του είναι 666.

Αυτά ισχύουν με βάση όσα είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Μάιο. Όμως στις 28 του περασμένου Σεπτεμβρίου, μετά από συνάντηση του με το προεδρείο της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, ό Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι πλέον προωθείται ή χρήση ηλεκτρονικής χρεωστικής κάρτας.

Ποιά ακριβώς μορφή θα έχει αυτή ή κάρτα και αν θα υπάρχει επιπρόσθετα και σ'αυτή γραμμωτός κώδικας (bar code) ό Υπουργός δεν θέλησε να το διευκρινί σει.

Δήλωσε ότι θα «είναι ένα σύστημα, το όποιο είναι μάλλον καλύτερο από το σύστημα με το barcode» και τόνισε ότι το όλο θέμα είναι υπό μελέτη. Συμπλήρωσε Όμως ό κ. Υπουργός και κάτι φοβερό: Το σύστημα αυτό, είπε, «είναι ένας τρόπος να εξοικειωθεί ό πολίτης με τη λογική της χρεωστικής κάρτας, γιατί έτσι περνάμε όλο και περισσότερο στη μη χρήση μετρητών, πού είναι απαραίτητο για το ελληνικό οικονομικό σύστημα».

Αυτή ή δήλωση είναι πολύ ανησυχητική. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι με το άρθρο 20 του νόμου 3842 του 2010 υποχρεώνονται οι πολίτες τις αγορές άνω των 1.500 ευρώ να τις πραγματο ποιούν όχι με ρευστό χρήμα αλλά με κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν από την κατάργηση του χρήματος και την επιβολή ενός οικονομικού ολοκληρωτισμού τύπου Αντίχριστου, όπου - εάν μάλιστα τελικά χρη σιμοποιηθεί και ό ραβδωτός κώδικας - δεν θα μπορεί κάποιος να πουλήσει ή να αγοράσει παρά μόνο εκείνος πού έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό τού ονόματος του: «ίνα μη τις δύνηται άγοράσαι ή πωλήσαι εί μη ό έχων το χάραγμα», το χξς' (666)!

Και με το μέτρο λοιπόν αυτό οδεύουμε σε σταδιακή κατάργηση του χρήματος και καθιέρωση μόνο ηλεκτρονικού τρό που συναλλαγών, πράγμα πού το βε βαίωσε και ό Υπουργός Οικονομικών στις παραπάνω δηλώσεις του, λέγοντας ότι «συνδυάζεται το μέτρο αυτό με όλες τις ρυθμίσεις πού έχει το νέο φορολογικό πλαίσιο για τη χρήση όλο και λιγότερων μετρητών στην ελληνική οικονομία».

Αλλά, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό το μέτρο «είναι απαραίτητο για το ελληνικό οικονομικό σύστημα»; Τί το τόσο ιδιαίτερο έχει ή ελληνική οικονομία, ώστε ειδικά γι' αυτή, και μόνο γι' αύτη, να εί ναι απαραίτητος αυτός ό τρόπος; Γιατί καθιερώνετε τέτοιο σύστημα πού δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως;

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την απάντηση πού έδωσε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Κώστα Πουπάκη ό αρμόδιος Επίτροπος Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της άπατης κ. Algirdas Semeta:

«Ή Επιτροπή, είπε, δεν γνωρίζει την ύπαρξη παρόμοιων συστημάτων σε κράτη - μέλη βάσει των όποιων συγκεντρώνονται δεδομένα, γενικά, κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω ατομικής ηλεκτρονικής κάρτας».

Σημείωσε μάλιστα ακόμη ότι «ή χρήση ατομικών καρτών με γραμμω τό κωδικό συνεπάγεται την επεξεργα σία των προσωπικών δεδομένων των πελατών», πράγμα πού, όπως είπε, πρέ πει να γίνεται με βάση τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για να μην υπάρξει κίνδυνος παραβιάσεως «του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων».

Τί συμβαίνει επιτέλους στην Ελλάδα; Και τελικά μήπως όλη αύτη ή περίφημη οικονομική κρίση δεν είναι παρά σχεδιασμένο τέχνασμα για να καταπτοηθεί ό λαός μας {αυτός ό λαός πού παρουσίαζε τη μεγαλύτερη αντίσταση παγκοσμίως στα ηλεκτρονικά δεσμά) και να υποχρεωθεί να υποταχθεί στην επερχόμενη παγκόσμια δικτατορία;

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι ή Ελλάδα σπρώχθηκε στο χείλος του οικονομικού γκρεμού, παρόλο πού, με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(ΔΝΤ), όπως απο κάλυψε ό δημοσιογράφος Γιώργος Δελαστίκ στην εφημερίδα «Έθνος», το εξω τερικό της χρέος ανέρχεται στο 163% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της (ΑΕΠ), τη στιγμή πού και της Ίδιας της Γερμανίας το χρέος ανέρχεται στο 161%, της Γαλλίας στο 190,6%, της Δανίας στο 197%, της Ελβετίας στο 276.5%, του Βελγίου στο 275,6%, της Ολλανδίας στο 310,5% και της Αγγλίας στο 431% του ΑΕΠ της;

Υπάρχει άλλη εξήγηση γι αυτό το φαινόμενο;

Θα προχωρήσει λοιπόν παρ' όλα αυτά ή Κυβέρνηση σε μια τέτοια ενέργεια ανερμήνευτη και απαράδεκτη, πού αποτελεί προστάδιο της κυριαρχίας του Αντίχριστου; Δεν θα θέλαμε ούτε να το δια νοηθούμε!

Μέχρι τη στιγμή πού γράφονται oil γραμμές αυτές δεν έχει γνωστοποιηθεί ή ακριβής μορφή των σχεδιαζόμενων συστημάτων. Γι’ αυτό και τα ερωτήματα είναι πολλά και βασανιστικά: Θα υπάρχει τελικά ή όχι ραβδωτός κώδικας με το 666 στη νέα κάρτα;

Και, αν υπάρχει, θα δεχθούμε οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να παραλάβουμε μια τέτοια προσωπική μας κάρτα (ένα είδος ταυ τότητας), στην όποια έχει αποτυπωθεί ό αριθμός του Αντίχριστου;

Σ' αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται μόνο για τον κίνδυνο έλεγχου των πάντων πού έχουν τα παρόμοια συστήματα {όπως και ή λεγόμενη «Κάρτα του Πολίτη»), αλλά για κάτι πολύ σοβαρότερο: Στον ραβδωτό κώδικα υπάρχει ό αριθμός 666! Ή «Κάρ τα του Πολίτη» είναι μεν επικίνδυνη ως προς τον έλεγχο των προσωπικών μας στοιχείων, δεν έχει όμως τον αριθμό 666 και δεν χρησιμοποιείται για οικονομικές συναλλαγές.

Ενώ ή κάρτα για την όποια μιλάμε λειτουργεί ακριβώς με βάση τον κώδικα πού περιέχει τον αριθμό του Αντίχριστου και χρησιμοποιείται για τις οικονομικές δοσοληψίες, πράγμα όμως πού προσβάλλει καίρια την Ίδια την πίστη μας!

Με τον Ίδιο κώδικα είναι σημασμένα από χρόνια και τα περισσότερα προϊόντα πού κυκλοφορούν στο εμπόριο. Όμως είναι άλλο πράγμα να υπάρχει ό αριθμός πάνω σε ένα προϊόν και άλλο να βρίσκεται σε προσωπική μας κάρτα. Αυτάτο δεύ τερο αποτελεί ένα προστάδιο πραγματο ποιήσεως της προφητείας της «Αποκαλύψεως», πού κάνει λόγο για προσωπι κό αριθμό τοποθετημένο στο χέρι ή στο μέτωπο, χωρίς τον όποιο θα είναι αδύνα τη κάθε οικονομική μας συναλλαγή.

Συνεπώς: 'Αν ή σχεδιαζόμενη κάρτα έχει ραβδωτό κώδικα (barcode) με το 666, είναι απολύτως απαράδεκτη. Αλλά και αν δεν έχει bar code άλλα είναι ηλεκτρονική χρεωστική κάρτα, και πάλι είναι άκρως επικίνδυνη, διότι οδηγεί σε τρόπο συναλλαγής παρόμοιο με τον προφητευόμενο για την περίοδο κυρι αρχίας του Αντίχριστου.

Το θέμα είναι έτσι και αλλιώς πολύ σοβαρό και δικαίως οι πιστοί αναμένουμε και την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση της Ιεράς Συνόδου, όπως επίσης και του Αγίου Όρους, των θεολογικών Σχολών και άλλων εκκλησιαστικών φορέων. Περιμένουμε και την αντίδραση της Ίδιας της Ακαδημίας Αθηνών, δεδομένου ότι το ζήτημα είναι και εθνικό!

Εβδομήντα χρόνια συμπληρώθηκαν εφέτος από τη μεγάλη ήμερα πού ή Ελλάδα αντέταξε το ανυποχώρητο ΟΧΙ στο φασιστικό τέρας και άλλαξε την πορεία του πολέμου. Στην ιερή επέτειο αυτής της ηρωικής ημέρας ας είναι αποφασισμένος και ό καθένας από μας να αντιτάξει, αν απαιτηθεί, ένα δεύτερο ανυποχώρητο ΟΧΙ στον επερχόμενο νέο εφιαλτικό φασισμό της προ του Αντίχριστου εποχής.

"Ο ΣΩΤΗΡ" 1/11/2010
aktines

Δεν υπάρχουν σχόλια: