Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

200.000 ευρώ για τέντες στο υπ. Παιδείας-Θα παραγγείλουν 3.862 μέτρα ύφασμαΤρίτη, 27 Απρίλιος 2010 04:11

Υφασμα 3.862 μέτρων με τους αντίστοιχους μηχανισμούς για τέντες στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας στο Μαρούσι, θα παραγγείλει το υπ. Παιδείας. Ηδη έχει ορίσει και το κονδύλι ύψους 196.056,30 € (με Φ.Π.Α.).

Το υπ. Παιδείας προέβη σήμερα σε δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία που θα διεξαχθεί

την: Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 και ώρα 10.00 π.μ. με σκοπό, όπως αναφέρει, την επιλογή προμηθευτή για την :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»

Αντικείμενο - Προεκτιμώμενος Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση - Συμβατική προθεσμία

11.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά την ανάθεση προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»

η οποία αναφέρεται στη προμήθεια των κάτωθι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης και την συνοδεύουν.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια της τοποθέτησης μηχανισμών σκίασης του κτηρίου του ΥΠΕΠΘ στο Μαρούσι.

11.2 Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ047/ΕΡΓΟ-2006ΣΕ04700000. Ο συνολικός προεκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 196.056,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί κατά 100% από το ΠΔΕ.

Η συνέχεια της ξεφτίλας που πληρώνει ο ελληνικός λαός εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: