Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ απειλούν τα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, αντιμετώπιση στην ΕΕ


27-9-12  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008568/2012 προς την Επιτροπή
Kriton Arsenis (S&D)
Θέμα:          Εμπορία και χρήση χωροκατακτητικών ξένων ειδών ως κατοικίδιων ζώων
Το άρθρο 8, στοιχείο η) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα «προλαμβάνει την εισαγωγή, ελέγχει ή εξαλείφει τα ξενικά είδη που απειλούν τα οικοσυστήματα, τους οικοτόπους ή τα είδη». Η απόφαση VIII/27, παράγραφος 53, της 8ης Συνδιάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών «ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και τις λοιπές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, ανάλογα και σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις τους, για τον έλεγχο της εισαγωγής ή εξαγωγής κατοικίδιων ζώων, ειδών ενυδρείου, ζωντανών δολωμάτων, ειδών ζωντανής τροφής ή φυτικών σπόρων που αποτελούν κίνδυνο ως χωροκατακτητικά ξένα είδη».

1.    Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή για να περιορίσει τον κίνδυνο των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, ιδίως σε σχέση με τα μη ιθαγενή είδη που εισάγονται προς πώληση και χρησιμοποιούνται ως κατοικίδια ζώα;
2.    Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τη χρήση αναγνωρισμένων χωροκατακτητικών ξένων ειδών ως κατοικίδιων ζώων;
πηγή

σχετική ανάρτηση
5-10-12    Απαγόρευση της ΧΡΗΣΗΣ των ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ για ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2012/10/blog-post_5.html

5-10-12  Γερμανοί τουρίστες με 200 ταραντούλες στη βαλίτσα τους,  πηγή http://hellenicrevenge.blogspot.com/2012/10/200.html

23-5-12  ΚΑΒΟΥΡΙΑ από ΜΕΞΙΚΟ στη ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
πηγή
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2012/05/blog-post_8454.html

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: