Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Εάν τελικά αποδεχθεί την εξαγορά των δύο τραπεζών η κυβέρνηση έναντι 700 εκατομμυρίων ευρώ , πρέπει πρώτα να απαντήσει σε ερωτήματα που καίνε…

► Το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε από το ταμεία του περίπου 1,2 δις € για να καλύψει τη συμμετοχή του για τις δύο τράπεζες στην αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου το 2009;
Εάν ναι ζημιώνεται το Ελληνικό Δημόσιο 500 εκ. ευρώ μόνο από αυτό;

► Τα πάγια (αναπόσβεστα) περιουσιακά στοιχεία των δύο τραπεζών (ακίνητα, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, αυτοκίνητα, εξοπλισμοί κλπ) συνολικά υπερβαίνουν τα 2,5 εκ. €;
Εάν ναι αυτά “χαρίζονται” στον αγοραστή σε σχέση με το τίμημα της εξαγοράς;

► Το χαρτοφυλάκιο των δύο τραπεζών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα) υπερβαίνει τα 7 δις €; Μάλιστα μετοχές που κατέχουν οι δύο τράπεζες και είναι πάνω από τα μισά, είναι άμεσα ρευστοποιήσιμες;
Εάν ναι αυτά “χαρίζονται” στον αγοραστή σε σχέση με το τίμημα της εξαγοράς;

► Η καθαρή λογιστική θέση των δύο τραπεζών (=Ταμείο, Πάγια, Χαρτοφυλάκιο, Αποθέματα, Απαιτήσεις κλπ – Υποχρεώσεις, Αποσβέσεις, Ζημίες, Φόροι κλπ) την 31.12.2009 ανέρχονταν πάνω από 2.5 δις € συνολικά;

► Η τράπεζα Πειραιώς έλαβε δάνειο από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δάνειο 300 εκ. € ;
Εάν ναι σε περίπτωση συγχώνευσης των 2 τραπεζών με την τράπεζα Πειραιώς σε ποιόν θα εξωφληθεί το δάνειο ;

► Η αποτίμηση των θυγατρικών και λοιπών εταιρειών και συμμετοχών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο των δύο τραπεζών σε τι ποσό ανέρχεται; Και πως επηρεάζει τις εξελίξεις σε μια σειρά επιχειρήσεων (όπως π.χ. η γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ» που η Αγροτική Τράπεζα κατέχει το 70% της συνεταιριστικής αυτής επιχείρησης) και ποιο είναι το μέλλον αυτών;

► Εάν τελικά οι δύο τράπεζες καταλήξουν στα χέρια του Μ. Σάλλα και της Τράπεζας Πειραιώς που θα απευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο για να αντλεί κεφάλαια για τις δημόσιες επενδύσεις, μιας και τόσα χρόνια το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ήταν ο βασικός εγχώριος χρηματοδότης των δημοσίων επενδύσεων;

Εάν πιστεύετε μετά από αυτά τα λίγα και απλά ερωτήματα, ότι η πρόταση Σάλλα είναι συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο, τότε… να του κάνετε και μια μικρή έκπτωση... έτσι για να ενισχύσετε την ιδιωτική πρωτοβουλία, ρε παιδιά…

ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
http://www.net-info.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: