Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΙΕΝΝΗ- ΑΥΣΤΡΙΑΑ1 Τμήμα Βιέννης

Ψήφισαν 87 (ογδόντα επτά)
02 (δύο) λευκά, 04 (τέσσερα) άκυρα
ΕΓΚΥΡΑ 81
έλαβαν: ΣΑΜΑΡΑΣ 50 (πενήντα), Ντόρα 25 (εικοσιπέντε), Ψωμιάδης 06 (έξι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: