Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

οι ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ θα ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΝ τη ΓΗ ?Σε μια ομάδα από κατσαρίδες,  μπορούμε να διακρίνουμε τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόμων που την αποτελούν.  Τα διακριτά ατομικά χαρακτηριστικά  που συνθέτουν την προσωπικότητα ενός ενηλίκου  ατόμου της κατσαρίδας καθορίζουν  τη συμπεριφορά της, τις κοινωνικές σχέσεις της (συνεργασία και επαφή με τα άλλα άτομα), τον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών, τον τρόπο ανεύρεσης της τροφής και την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε διαφορετικό περιβάλλον.
Τα έντομα, που σημειώνουν μεγάλη «εξελικτική εξωτερική επιτυχία» μπορεί να είναι ντροπαλά ή τολμηρά όταν αναδύονται από την κρυψώνα τους.
Βρέθηκε (σε απολιθώματα) ότι οι κατσαρίδες ζούσαν πριν από  300 εκατομμύρια χρόνια στη γη ( ο άνθρωπος ζει εδώ και 40.000 χρόνια) και εξακολουθούν να επιζούν επιτυχώς.
Οι ειδικοί που μελετούν αυτά τα έντομα, ανακάλυψαν ότι διαθέτουν ατομικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους όταν βγαίνουν από την κρυψώνα τους, άλλες βγαίνουν με τολμηρή και βιαστική κίνηση και άλλες αναζητούν αμέσως καταφύγιο.
Επιστήμονες από το Université Libre de Bruxelles μελέτησαν τη συμπεριφορά των εντόμων, όταν από «ειδικές κρυψώνες» τα άφηναν σε ομάδες, να βγουν έξω σε μια «αρένα»
Αυτή η «διαφορετική συμπεριφορά» του κάθε ατόμου κατσαρίδας, σε μια ομάδα, αποτελεί ένα εξελικτικό πλεονέκτημα, σημαίνει ότι τουλάχιστον κάποια άτομα από την ομάδα, θα καταφέρουν να επιβιώσουν, σε μια σοβαρή καταστροφή στη γη.
Η ανακάλυψη των επιστημόνων για τις κατσαρίδες, ίσως να μη τις κάνει να είναι επιθυμητές στον άνθρωπο, αλλά θα μπορούσε να εξηγήσει την εξελικτική τους επιτυχία.
Οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι, εάν όλες οι κατσαρίδες είχαν την ίδια προσωπικότητα, θα συμπεριφέρονταν όλες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όταν τις έβγαζαν –κατά ομάδες- έξω στην ύπαιθρο.  Αλλά οι παρατηρήσεις τους, αποκάλυψαν σαφείς διαφορές.
Ο Isaac Planas Sitjà, ένας από τους ερευνητές από το πανεπιστήμιο, δήλωσε: « μπορούμε να τις κατατάξουμε και να τις κατηγοριοποιήσουμε -με βάση την παρατήρησή  τους- σε «ντροπαλές» ή «επιφυλακτικές» και σε «τολμηρές» ή «περίεργες με εξερευνητική φύση»
«ντροπαλές είναι εκείνες, που περνούν περισσότερο χρόνο προστατευμένες στην κρυψώνα τους και εξερευνούν λιγότερο την αρένα και τον περίγυρο» 
«αντίθετα, τα τολμηρά άτομα της κατσαρίδας,  είναι εκείνα που περνούν  τον περισσότερο χρόνο τους εξερευνώντας τη γύρω περιοχή και ξοδεύουν λιγότερο χρόνο προστατευμένα μέσα στην κρυψώνα»
ο Δρ Sitjà είπε ότι η ομάδα του μελετά τις επιπτώσεις αυτών των διακριτών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ατόμων της κατσαρίδας στην κοινωνική τους συμπεριφορά.
όπως είπε «ψάχνουμε για τα σύνδρομα προβληματικής ή και συνεργατικής συμπεριφοράς που θα μας βοηθήσουν να τα ταξινομήσουμε και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες συνέργειες μεταξύ της προσωπικότητας και της κοινωνικής συμπεριφοράς»
Σε μια δήλωση που συνοψίζει τα ευρήματά τους, που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό « Proceedings of the Royal Society B» η ερευνητική ομάδα δήλωσε: «με τη μελέτη, από τον τρόπο που τα άτομα της κατσαρίδας βρίσκουν καταφύγιο, δείχνουμε ότι τα άτομα έχουν σταθερή και συνεπή συμπεριφορά  σε μια ομάδα από κατσαρίδες, που έχουν διαφορετική προσωπικότητα»
«επιπλέον, αυτές οι μεμονωμένες προσωπικότητες έχουν αντίκτυπο τόσο στην προσωπικότητα της ομάδας όσο και στη δυναμική του καταφυγίου»
«κάποιες ομάδες φτάνουν γρήγορα σε μια συναίνεση και παίρνουν μια συλλογική απόφαση, ενώ άλλες ομάδες με αντικρουόμενες προσωπικότητες  χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να πάρουν μια συλλογική απόφαση»
Οι διαφορετικές προσωπικότητες (διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας) πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσουν στην επιβίωση των ειδών, επειδή με την εκδήλωση διαφορετικής συμπεριφοράς, τουλάχιστον μερικά άτομα από την ομάδα, είναι πιθανόν να επιβιώσουν στην καταστροφή.
στο πείραμα, οι αμερικανικές κατσαρίδες ήταν εφοδιασμένες με πομποδέκτες  [
ετικέτες RFID (RFID tags)] για να παρακολουθούνται οι μετακινήσεις τους.
τα έντομα κρατήθηκαν στο σκοτάδι, μέχρι να τους επιτραπεί η έξοδος, για να κυκλοφορήσουν σε ομάδες των 16 ατόμων, στις ειδικές «αρένες» που περιβάλλονταν με ηλεκτροφόρα καλώδια για να μην διαφύγουν.
μετρήθηκε η ταχύτητα με την οποία βρήκαν καταφύγιο και ο χρόνος που δαπάνησαν για να διερευνήσουν και να αναζητήσουν νέες πηγές εφοδιασμού τροφίμων.
οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «μέσα σε μια ομάδα, με συναινετική συμπεριφορά των ατόμων της, διέφερε το ποσοστό των ατόμων  που έβρισκαν καταφύγιο και χρόνο ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας»
στο φυσικό τους περιβάλλον, οι διαφορές στα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις πιθανότητες για τις περιπετειώδεις κατσαρίδες, για την εξεύρεση επιπλέον τροφής, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουν τις πιθανότητες να  εξοντωθούν από τους φυσικούς τους θηρευτές.
τα ντροπαλά έντομα είναι πιο πιθανό να αποφύγουν τους θηρευτές τους, επειδή περνούν περισσότερο χρόνο προστατευμένα, αλλά είναι πιο επιρρεπή σε ασθένειες από έλλειψη τροφής.


περί επιβίωσης μετά από πυρηνικό πόλεμο
Σε άμεση πυρηνική έκρηξη, η κατσαρίδα  δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Πάντως μπορεί να δεχτεί 120 φορές περισσότερη ακτινοβολία από ότι ο άνθρωπος (περίπου 6500 rad σε αντίθεση με 500 rad για τον άνθρωπο). Αυτό οφείλεται στο υλικό του κελύφους της καθώς και στην ιδιότητά του να διαιρεί τα κύτταρα του με χαμηλότερη ταχύτητα από ότι άλλοι οργανισμοί και μάλιστα η ταχύτητα αυτή μειώνεται καθώς αυξάνει η ηλικία της κατσαρίδας. Λιγότερες διαιρέσεις = λιγότερες μεταλλάξεις. Ωστόσο  αν και μπορεί να την γλιτώσει από την ακτινοβολία που θα δεχτεί στο κέλυφος της, δεν θα καταφέρει να γλιτώσει από την ακτινοβολία που θα προσλάβει με την τροφή της.
οι κατσαρίδες θα κληρονομήσουν τη γη?
  Cockroaches Survive Nuclear Explosion
 Explanation: The myth that cockroaches will inherit the Earth in the event of nuclear warfare surfaced shortly after the United States dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in 1945. Reports later emerged that the 300 million-year-old insects were among the razed Japanese cities' only survivors. During the Cold War, anti-nuclear activists and scientists spread the myth far and wide as a cautionary tale of the atom bomb's destructive potential.

To test whether this doomsday scenario has any legs, the MythBusters subjected German cockroaches to three levels of radioactive metal cobalt 60.
Cockroaches' ability to withstand extreme radiation exposure may come down to their simple bodies and slower cell cycles. Cells are said to be most sensitive to radiation when they're dividing. That's why humans are more vulnerable — they have some cells that are constantly splitting up.

Roaches, on the other hand, only molt about once a week at most, which makes radiation's window of opportunity to attack cells much narrower. But if the nuclear explosion was powerful enough, even these ancient critters couldn't continue on.

 πηγή  11-4-12
Could Cockroaches Really Survive A Nuclear Winter?
Cockroaches have a higher tolerance for radiation than other animals (especially compared to humans), though this would only help them survive the longer-term radioactive contamination that could follow a nuclear blast. Cockroaches anywhere near nuclear ground zero would be crisped along with the rest of us.

Roaches also adapt very well to a wide variety of conditions and even develop tolerance and immunity to poisons.

So it is fair to say that cockroaches would be the only things left standing or, scurrying after a global nuclear war? The Discovery Channel's Mythbusters show examined this widely-repeated claim in Episode 97, which aired on Jan. 30, 2008.

πηγή 9-8-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: