Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

η ΧΡΗΣΗ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΑΡΟΥ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΥΛΟΥΝέα μελέτη  αποδεικνύει ότι η χρήση του ηλεκτρονικού κολάρου (e-collar) για την εκπαίδευση του σκύλου προκαλεί στο ζώο συμπτώματα άγχους και δυσφορίας. Τα συμπτώματα αυτά  επιδεινώνονται όσο αυξάνεται το επίπεδο του σοκ που προκαλείται στο ζώο, που δέχεται τις ηλεκτρικές εκκενώσεις από τα ραδιοκύματα που στέλνονται στο περιλαίμιο.
Με τη χρήση του ηλεκτρονικού κολάρου, το ζώο συμμορφώνεται στις εντολές του εκπαιδευτή με τη χρήση της ηλεκτρικής εκκένωσης.
Κάθε σκυλί έχει διαφορετική ευαισθησία στα ηλεκτρικά ερεθίσματα. Υπάρχουν σκυλιά υπερευαίσθητα (που μόλις δεχτούν την ηλεκτρική εκκένωση κοκαλώνουν ή κλαίνε)  σκυλιά με κακή φυσική κατάσταση, καρδιακά προβλήματα, ακόμα και επιληπτικά σκυλιά που η ζωή τους κινδυνεύει από τη χρήση του ηλεκτρονικού κολάρου.

Η μελέτη έχει τίτλο "The Welfare Consequences and Efficacy of Training Pet Dogs with Remote Electronic Training Collars in Comparison to Reward-Based Training" και δημοσιεύτηκε στο peer-reviewed scientific journal Plos One

Η μελέτη εξέτασε 63 σκυλιά που δεν ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα του ιδιοκτήτη τους.
Τα ζώα χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, μια ομάδα που είχε εκπαιδευτεί με ηλεκτρονικό κολάρο σοκ, ενώ οι δύο άλλες ομάδες αποτελούνταν από σκύλους εκπαιδευμένους χωρίς ηλεκτρονικό κολάρο.
Τα σκυλιά που εκπαιδεύτηκαν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές με χρήση  κολάρου σοκ, παρουσίαζαν αλλαγές συμπεριφοράς που χαρακτηρίστηκαν ως «συναίνεση με αρνητική ανταπόκριση» οι σκύλοι παρουσίαζαν σημάδια έντασης, στρεσσικές αντιδράσεις και  ελάχιστη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Jonathan Cooper, κατέληξε σε διάφορα συμπεράσματα που πρέπει να έχουν επίδραση στον τρόπο με τον οποίο  οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων και οι εκπαιδευτές σκύλων χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κολάρο.
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση με ηλεκτρονικό κολάρο (
e-collar), ακόμα και όταν πραγματοποιείται από τους επαγγελματίες του κλάδου, με πλήρη γνώση για το πώς να χρησιμοποιούν το κολάρο και  σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της βιομηχανίας,  δεν παρουσιάζει καλύτερο αποτέλεσμα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του σκύλου και την ανταπόκρισή του στο κάλεσμα του ιδιοκτήτη, από την εκπαίδευση χωρίς e-collar.
Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η συστηματική χρήση του e-collar, ακόμη και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως προτείνεται από τους κατασκευαστές των e-collars
, παρουσιάζει κίνδυνο για την ευημερία των κατοικίδιων σκύλων. Η κλίμακα αυτού του κινδύνου, αυξάνεται  όταν δεν γίνεται ιδανική χρήση του κολάρου σοκ.

πηγή 16-9-14
https://positively.com/articles/every-dog-owner-should-know-about-this-new-shock-collar-study/


 
 if the collars are misused by children who do not know any better, or by cruel people, they can cause burns, brain damage, seizures, life long anxiety & or even death to pets. There is also the chance of pets suffering if the shock dog collars are, or become, faulty.

 http://www.animal-rights-action.com/shock-dog-collars.html

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: