Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ, τώρα, ΟΛΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ,   τώρα,
ΟΛΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ


ο Ιησούς πάνω στο σταυρό
και για να εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής, λέει: ‘Διψώ’. 
 Ο Χριστός διψούσε, δηλαδή επιθυμούσε έντονα τη σωτηρία της ψυχής μας και την επικράτηση της ειρήνης και της αγάπης ανάμεσά μας.
 Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι.
Οι στρατιώτες βούτηξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ύσσωπο και το ’φεραν στο στόμα του Ιησού.
Εκείνος όταν γεύτηκε το ξύδι, είπε: ‘Τετέλεσται’ (Δηλαδή όλα τώρα εκπληρώθηκαν). 
Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε (ο ίδιος με τη θέλησή του) το πνεύμα» (Κατά Ιωάννη 19: 28-30).[Μετά τούτο γινώσκων ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέσθησαν διά να πληρωθή η γραφή, λέγει· Διψώ.  Έκειτο δε εκεί αγγείον πλήρες όξους· και εκείνοι γεμίσαντες σπόγγον από όξους και περιθέσαντες εις ύσσωπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού.
Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, Τετέλεσται· και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το
πνεύμα. (Κατά Ιωάννη 19: 28-30)]

Δεν υπάρχουν σχόλια: