Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στη Γαλλία και στην Κύπρο

Γαλλία, 12-11-12, Παγκόσμιο Φόρουμ για τη βιοτεχνολογία στο Παρίσι.
Θεματολογία του φόρουμ

Βιοτεχνολογικές εξελίξεις, Υγεία και βιοϊατρική,     Βιομηχανική και συνθετική βιολογία,   Θαλάσσια βιοτεχνολογία

A water bear (Paramacrobiotus craterlaki). Scientists believe micro-organisms could be used to create everything from new medicine to industrial solvents. Photograph: Science photo library
 
Διοργανωτές του φόρουμ
η Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
και η  UK Economic and Social Research Council (ESRC) Genomics Forum

επικεφαλής της διοργάνωσης

ο Professor Steve Yearley  (Director of the ESRC Genomics Policy and Research Forum)

θα αναφερθεί στις κανονιστικές ρυθμίσεις, τις νομικές και θεσμικές πτυχές των νέων τεχνολογιών που είναι εξίσου σημαντικές με την επιστημονική πρόοδο.
Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του  αναπτυσσόμενου  τομέα των βιοεπιστημών.

τα ύδατα στις αναπτυσσόμενες χώρες περιέχουν πλούσιες πηγές της θαλάσσιας ζωής που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από δυτικές εταιρείες. On land, patents can provide protection for products derived from local animals or plants.

Στην ξηρά, τα προϊόντα που προέρχονται από τις τοπικά ζώα ή φυτά προστατεύονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Στη θάλασσα η προστασία των πολύτιμων αποθεμάτων είναι αδύνατη.

Η προστασία ενός οικοσυστήματος  από την μη βιώσιμη εκμετάλλευση γίνεται επιτακτική ανάγκη.

στο φόρουμ θα συζητηθούν οι εξελίξεις στον τομέα της θαλάσσιας και βιομηχανικής βιοτεχνολογίας

In the sea, where currents carry fish, sponges and microbes from place to place, such protection could be far trickier to enforce.

Η θάλασσα είναι πηγή έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων.
Θαλάσσιοι οργανισμοί χρησιμοποιούνται για νέα φάρμακα.

Φαρμακευτική χρήση των θαλάσσιων φυσικών προϊόντων
Αντιβιοτικά από θαλάσσια βακτήρια και μύκητες. Φαρμακευτικά προϊόντα από σπόγγους, ασκίδια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς για καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών (καρκίνο)

Χημικές ενώσεις από θαλάσσιους οργανισμούς για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Βιοτεχνολογία και βελτίωση της υγείας,
αύξηση και  αναπαραγωγή των εκτρεφόμενων οργανισμών.
Διαγονιδιακοί οργανισμοί, βασική έρευνα και εφαρμογές.

το μεγαλύτερο μέρος της βιολογικής και γενετικής ποικιλότητας πάνω στη Γη συνδέεται με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, και ειδικότερα με τα μικροβιακά συστατικά τους.

Τα θαλάσσια μικρόβια αποτελούν μέχρι και το 90% της συνολικής βιομάζας των ωκεανών,  και  ανήκουν σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο διαφορετικά είδη

γονιδιωματική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση σε νόσους

μεταφορά γονιδίων και  μεταμοσχεύσεις κυττάρων για την αντιμετώπιση ή πρόληψη ασθενειών,  ζητήματα κλωνοποιήσεων

στην Κύπρο,  διοργανώνεται παράλληλα το 
12o Διεθνές Συνέδριο για την Βιοπληροφορική και Βιοιατρική-μηχανική.
12.11.2012 - 14.11.2012,    Τοποθεσία: Λάρνακα

Το Διεθνές Συνέδριο για την Βιοπληροφορικής και Βιοιατρική-μηχανική καλύπτει συμπληρωματικούς κλάδους που υπόσχονται πολλά για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης σε σύνθετα ιατρικά και βιολογικά συστήματα, τη γεωργία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τον σχεδιασμό των φαρμάκων κ.α. Το Συνέδριο προσφέρει μια κοινή πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και τη διαμόρφωση γνώσεων και επιστημονικών επιτευγμάτων με τη γεφύρωση αυτών των δύο πολύ σημαντικών και συμπληρωματικών τομέων σε ένα διαδραστικό και ελκυστικό φόρουμ.

Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής
πηγή

10-11-12 Marine 'treasure trove' could bring revolution in medicine and industry
Science could harness genetic secrets of newly discovered microbial life – but there are fears of ecosystem damage
 
"We have controls for regulating the exploitation of animals, plants and microbes on land, but regulating them at sea is going to be much more difficult," said Professor Steve Yearley, head of the ESRC genomics forum and organiser of tomorrow's meeting. "We cannot stop pirates off Somalia, so how is someone supposed to protect rare sponges that they find in their coastal waters?"
Sponges turn out to be a particularly promising marine resource. The sponge Tethya crypta, found in Belize and other parts of the Caribbean, has been found to contain chemicals that have anti-cancer and anti-viral properties. Similarly, the cancer drug Halaven was derived from sponges of the Halichondria family.
To date, only a handful of drugs derived from marine biotechnology sources have been approved by the US Food and Drug Administration. However, more than 1,000 new ones are undergoing pre-clinical tests. These include products derived from molluscs, snails, marine microbes and fish.
The science of marine biotechnology was kickstarted five years ago by the entrepreneur Craig Venter.
πηγή
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/nov/10/marine-treasure-trove-medicine

Δεν υπάρχουν σχόλια: