Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ με ΚΡΑΝΟΣ ΘΕΟΥ

Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για τα φαινόμενα εξωαισθητηριακής αντίληψης (ESP).
Ο όρος παραψυχολογία  αμφισβητείται, η εσωτερική ψυχολογία αντιμετωπίζει ολιστικά κάθε σχετικό φαινόμενο.
Ο David Metcalfe, είναι συγγραφέας ,συντάκτης στο ηλεκτρονικό περιοδικό Reality Sandwich(Το Reality Sandwich ξεκίνησε τον Μάιο του 2007, έκανε πάνω από 1000 αναρτήσεις για την εξέλιξη της ανθρώπινης συνείδησης, την ολιστική θεραπεία, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και φιλοξενεί συνεντεύξεις με σοβαρούς ερευνητές εσωτερικής ψυχολογίας, ψυχολόγους, παραψυχολόγους και σκεπτικιστές)


Τα φαινόμενα ESP (Extra Sensory Perception) και το χάσμα μεταξύ σκεπτικιστών και ανθρώπων που είναι ανοιχτοί σε ιδέες για εναλλακτική και συχνά αμφιλεγόμενη επιστήμη,  ανοίγουν τομείς έρευνας και απασχολούν διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές.

Ο Αμερικανός Alex Tsakiris με Ελληνικές ρίζες, έχει έδρα το Del Mar της California, είναι δημιουργός του Skeptico.com και του OpenSourceScience.net (OSS) και χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα για φαινόμενα ESP.

David Metcalfe's Psi News 4,      links to an Alex Tsakiris interview  with arch-sceptic Victor Stenger

Στο David Metcalfe's Psi News 4, ο Alex Tsakiris αντικρούει την άποψη του σκεπτικιστή Victor Stenger
Ο άθεος Stenger εξισώνει την psi έρευνα με την πίστη στο Θεό και τη θρησκεία.
αλλά αυτή είναι ψευδής σύνδεση, τα
psi φαινόμενα δεν προϋποθέτουν την θρησκευτική πίστη.

(Σχετική η θεωρία του εξελικτικού βιολόγου, αθεϊστή Richard Dawkins)

"New Atheist" Stenger goes on to effectively equate psi research with beliefs about god and religion
But this linkage is false, a non-sequitur: the existence of psi phenomena does not necessarily need there to be a god
Πηγή http://www.dailygrail.com/blogs/Paul-Devereux/2012/12/Head-Light-Taking-the-Psychology-Out-Parapsychology

 σήμερα το OSS χρηματοδοτεί δύο πειράματα
Το ένα είναι αναπαραγωγή του πειράματος του
Rupert Sheldrake σχετικά με σκυλιά που αναγνωρίζουν πότε οι ιδιοκτήτες τους επιστρέφουν σπίτι. Στόχος είναι να ερευνηθεί κατά πόσο το δέσιμο που αναπτύσσουμε με τα ζώα που αγαπάμε και μας αγαπάνε μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη τηλεπαθητικού συνδέσμου. Κάθε ερώτηση με την οποία ξεκινάει το πείραμα, δημιουργεί εκατοντάδες άλλες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, αν όντως υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ σκύλων και ιδιοκτητών τότε πως δημιουργείται, πως εξελίσσεται, ποιοι παράγοντες το προκαλούν (τόσο για τα σκυλιά όσο και για τους ανθρώπους), ισχύει το ίδιο και για άλλα ζώα, υπάρχει τέτοιου είδους επικοινωνία και μεταξύ ανθρώπων;
το πλήθος των ερωτήσεων που σηκώνουν έρευνα, είναι απεριόριστο.
Το πείραμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχικά έγιναν κάποιες προκαταρκτικές δοκιμές και τώρα έχει αναλάβει τα πειράματα ο Dr Clive Wynne από το Canine Cognition Laboratory του Πανεπιστημίου της Florida. (αρκετά σκεπτικιστής προς τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά πολύ ανοιχτός στην διερεύνησή τους).
Απώτερος στόχος είναι να τεθεί η έρευνα υπό πανεπιστημιακή χρηματοδότηση.


Στο δεύτερο πείραμα συμμετέχουν ψυχικοί διάμεσοι και σκεπτικιστές. Στόχος του είναι να εξετάσει κατά πόσο οι πληροφορίες που δίνουν οι ψυχικοί διάμεσοι κατά τις συνεδρίες είναι πραγματικές και κατά πόσο αποκτώνται με μέσα εκτός των συμβατικών (όραση, ακοή, κ.λπ.)
υπάρχουν διακεκριμένα ονόματα πίσω από τα πειράματα και από τις δύο πλευρές,
την πλευρά των υπερασπιστών του φαινόμενου εκπροσωπεί η
Dr Julie Beischel (συνεργάτης παλαιότερα του Dr Greg Schwarz στο Πανεπιστήμιο της Arizona), ενώ αυτή των σκεπτικιστών ο νευρολόγος Dr Steven Novella του Πανεπιστημίου του Yale
.
πηγή 
περιοδικό mystery, τεύχος 45   http://www.metafysiko.gr/?p=28

 Μερικοί άνθρωποι είναι περισσότερο ανοιχτοί σε μυστικιστικές εμπειρίες, διαθέτουν γρήγορη φαντασία και γενικότερα είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες.
Οι ορθολογιστές, ελεγχόμενοι, (σκεπτικιστές) χωρίς ροπή προς τη φαντασία, αντιστέκονται στην εμπειρία.

Στο David Metcalfe's Psi News 4, αναφέρεται το πρόσφατο πείραμα του νευροεπιστήμονα Dr. Michael Persinger  με ενδείξεις τηλεπαθητικής επικοινωνίας  ανάμεσα σε δύο εθελοντές που φόρεσαν το «κράνος του Θεού»  (το πείραμα δίνει αποτέλεσμα για απόσταση έως δύο χιλιομέτρων μεταξύ των εθελοντών)

Ο Dr. Michael Persinger είναι νευροεπιστήμονας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Laurentian (Καναδάς), και εφαρμόζει τη μέθοδο της Διακρανιακής Μαγνητικής Διέγερσης (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS)

Το “Κράνος Θεού” μέθοδος TMS, του Δρ. Michael Persinger
οι εθελοντές φορούν  ένα αθλητικό κράνος που παράγει ασθενές μαγνητικό πεδίο,

 και ερεθίζει τον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου.

Michael Persinger, with Blake Dotta and their team at Laurentian University, Ontario Πηγή http://www.dailygrail.com/blogs/Paul-Devereux/2012/12/Head-Light-Taking-the-Psychology-Out-Parapsychology

 Στις στιγμιαίες εξάρσεις ηλεκτρικής δραστηριότητας, τις επονομαζόμενες "στιγμιαίες ταλαντώσεις κροταφικών λοβών", πιθανόν να εμφανίζονται μυστικιστικές εμπειρίες.
Ο Michael Persinger προσάρμοσε ένα αθλητικό κράνος με ηλεκτρομαγνήτες στο κεφάλι ενός εθελοντή. Το κράνος παρήγαγε ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο, όχι ισχυρότερο από αυτό που παράγει η οθόνη ενός υπολογιστή.
Το πεδίο προκάλεσε εξάρσεις ηλεκτρικής δραστηριότητας στους κροταφικούς λοβούς, οι οποίες, όπως παρατήρησε ο Persinger, παρήγαγαν αισθήσεις (τις περιέγραψαν σαν πνευματιστικές, θρησκευτικές ή σαν μια εξωσωματική εμπειρία)
Ασθενή ηλεκτρικά ρεύματα στους κροταφικούς λοβούς, μπορούν να προκληθούν από ένα ατύχημα, μια προσωπική κρίση, έλλειψη οξυγόνου, υπογλυκαιμία ή και απλή κούραση.
Η αριστερή μας πλευρά των κροταφικών λοβών ελέγχει την αίσθηση του εαυτού. Όταν αυτή η περιοχή διεγείρεται ενώ η δεξιά παραμένει ήρεμη, τότε η αριστερή το ερμηνεύει σαν εξωσωματική ή θρησκευτική εμπειρία.

7-12-12    Head Light: Taking the Psychology Out of Parapsychology
Now the Laurentian researchers have gone a stage further and carried out tests using two synchronised CMS devices, one worn by the "sender" in a telepathy experiment type of set up, and the other by the "receiver" sitting in a separate, distant, lightproof room.
And here's the quirky bit: the receiving participant is monitored by a photomultiplier - a device so sensitive it can detect individual photons, minute specks of light invisible to the naked eye.
πηγή
http://www.realitysandwich.com/head_light_taking_psychology_out_parapsychology
The technical papers referred to:
Persinger, M. A., Saroka, K. S., Lavallee, C. F., Booth, J.M., Hunter, M.D., Mulligan, B. P., Koren, S. A., Wu-H.P. and Gang, N. (2010). "Correlated cerebral events between physically and sensor isolated pairs of subjects exposed to yoked circumcerebral magnetic fields." Neuroscience Letters, 486, 231-234.
Dotta, B. T., Buckner, C. A., Lafrenie, R. M. and Persinger, M. A. (2011). "Photon emissions from human brain and cell culture exposed to distally rotating magnetic fields shared by separate light-stimulated brains and cells." Brain Research, 388, 77-88.
Further information on a version of the "Octopus" CMS device can be obtained from Dr. Todd Murphy at
http://www.shaktitechnology.com/shiva/index.htm

Originally published at Reality Sandwich

Δεν υπάρχουν σχόλια: