Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Ψηφίζουμε για να φύγει το τουρκικό προξενείο από τη Θράκη

Η κεντρική σελίδα της οργάνωσης:

Ενημερωθείτε για τη δράση του προξενείου εδώ

Η σελίδα της συλλογής υπογραφών εδώ