Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Έρευνα πληθυσμού, του κουνελιού είδους "oryctolagus cuniculus" στη Λήμνο, από το MedINA. Θα χρησιμοποιηθούν drones για τις λαγουδότρυπες, παγίδες τύπου drop-box και 100 νεκρά κουνέλια για μοριακό χαρακτηρισμό και αξιολόγηση

Συλλογή 100 νεκρών κουνελιών του είδους "oryctolagus cuniculus" (ευρωπαϊκό κουνέλι) για την έρευνα του φυσικού πληθυσμού τους στη Λήμνο,  από το (MedINA)
Μετά την περιβαλλοντική διαχείριση του πληθυσμού τους από τους κυνηγούς, ακολουθεί η σχετική έρευνα από το Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA)
Το (MedINA) θα κάνει άμεσο και ταχύτατο προσδιορισμό του μεγέθους του πληθυσμού των κουνελιών, με drones, παγίδες τύπου drop-box, ηλεκτρικές περιφράξεις με δικτυωτό πλέγμα για την προστασία καλλιεργειών και εξασφάλιση δειγμάτων ατόμων για μοριακό χαρακτηρισμό .

Το κυνηγετικό έτος 2018 – 2019 ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2019, με εξαίρεση τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) που διαρκεί μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019.
κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο εγκρίθηκε -κατ΄εξαίρεση- η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά (με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής).

Το ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ, ενέκρινε τη χορήγηση άδειας για την έρευνα του φυσικού πληθυσμού Ευρωπαϊκών κουνελιών του είδους "oryctolagus cuniculus" από το Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA)
Τα κουνέλια θεωρείται ότι έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο η κυνηγετική πίεση προκάλεσε ήδη δυνατή όχληση σε όλα είδη της άγριας πανίδας καθώς και στα ενδιαιτήματα τους.
ο Διευθυντής στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ υπέγραψε για την άδεια έρευνας πληθυσμού, του
κουνελιού  είδους "oryctolagus cuniculus"που θα πραγματοποιηθεί από το (MedINA)
θα εφαρμοστεί νέα μεθοδολογία στον άμεσο και ταχύτατο προσδιορισμό του μεγέθους του πληθυσμού των κουνελιών και θα ερευνηθούν νέες πρακτικές αποτροπής ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες και το περιβάλλον. Θα πραγματοποιηθεί επίσης μοριακός χαρακτηρισμός του είδους. Τόσο η κυνηγετική πίεση αλλά ακόμα και κάποια ήπιας μορφής διαχείριση που εφαρμόστηκε, επέδρασαν αρνητικά και διατάραξαν τον πληθυσμό των κουνελιών.
θα δοκιμαστεί νέα μη παρεμβατική διαδικασία εκτίμησης του πληθυσμού των κουνελιών με σύγχρονη τεχνολογία (drones με δυνατότητα νυχτερινής καταγραφής) για ταχύτητα και μείωση κόστους.
Θα εφαρμοστούν παγίδες τύπου drop-box, για...επιβεβαίωση της πληθυσμιακής πυκνότητας και την εξασφάλιση δειγμάτων ατόμων για μοριακό χαρακτηρισμό και αξιολόγηση.
όπως με την παγίδα που περιγράφεται στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=yR00cjfQFKA
Θα εφαρμοστούν πιλοτικά ηλεκτρικές περιφράξεις με δικτυωτό πλέγμα για την προστασία καλλιεργειών.
Συντονιστές της έρευνας είναι επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο
για τις ανάγκες της έρευνας θα απαιτηθεί συλλογή 100 ατόμων.
Η άδεια ισχύει από το Μάρτιο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο 2020 και είναι ανεξάρτητη από άδειες που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές.
για την έρευνα, θα γίνει από κοινού συνεργασία με τη διεύθυνση Δασών Λέσβου και το νεοσύστατο
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών Βορείου Αιγαίου.
το MedINA θα προβεί σε μοριακό χαρακτηρισμό του είδους και θα γίνει εκτίμηση των κινδύνων για τη γεωργική παραγωγή και πρακτική δοκιμή τρόπων προστασίας της.
πηγή
file:///C:/Users/user1/Downloads/66%CE%9574653%CE%A08-%CE%93%CE%9E%CE%9A%20(2).pdf

-----------------------------------------------------------
εξόντωση κουνελιού με πολιτισμένες επιστημονικές μεθόδους παλαιότερα

Μέθοδοι βιολογικού ελέγχου του κουνελο-πληθυσμού

Τα ευρωπαϊκά κουνέλια ( Oryctolagus cuniculus ) εισήχθησαν και στην Αυστραλία τον 18ο αιώνα. Για τον έλεγχο του Αυστραλιανού πληθυσμού κουνελιού,  εισήχθη στον πληθυσμό του κουνελιού τη δεκαετία του 1950,  ο ιός μυξώματος , ο οποίος προκαλεί μυξομάτωση και είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του πληθυσμού κουνελιού.
Το 1950, μετά από έρευνα που διεξήγαγε ο Frank Fenner , ο ιός μυξώματος απελευθερώθηκε σκόπιμα στον πληθυσμό του κουνελιού, προκαλώντας την πτώση του από περίπου 600 εκατομμύρια  σε περίπου 100 εκατομμύρια. Η αυξανόμενη γενετική αντίσταση στα υπόλοιπα κουνέλια επέτρεψε στον πληθυσμό να ανακάμψει στα 200-300 εκατομμύρια μέχρι το 1991.

 τον Ιούνιο του 1991, ο Οργανισμός Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας (CSIRO) εξέτασε διεξοδικά το δυναμικό του καλυκοϊού , το οποίο προκαλεί αιμορραγική νόσο κουνελιού (RHD), για τον βιολογικό έλεγχο των άγριων κουνελιών. Ο ιός διέφυγε από μια ένωση καραντίνας στο νησί Wardang της Νότιας Αυστραλίας, όπου διεξήχθησαν οι δοκιμές πεδίου και, στα τέλη Οκτωβρίου 1995, καταγράφηκε σε κουνέλια στις περιοχές Yunta και Gum Creek , στη βορειοανατολική Νότια Αυστραλία.
Μια ομάδα υπό την ηγεσία του ιολόγου Francisco Parra, που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Oviedo , στην Αστούρια της βόρειας Ισπανίας, προσδιόρισε μια νέα παραλλαγή του ιού το 2012.  Ο παθογόνος παράγοντας, ένα νέο στέλεχος του K5 (RHDV1), είναι εξαιρετικά θανατηφόρος και εξαιρετικά μεταδοτικός.  Το 2017 απελευθερώθηκε από τις αυστραλιανές αρχές σε περίπου 600 σημεία στην ήπειρο.

για τη μαζική εξόντωση των κουνελιών τοποθετήθηκαν επίσης δολώματα  με δηλητήριο με βάση το φώσφορο ,
Τα πιο σύγχρονα δηλητήρια για τον έλεγχο κουνελιού είναι το φθοροοξικό νάτριο ("1080") sodium fluoroacetate ("1080") και η πινδόνη (pindone).
Η απελευθέρωση των ασθενειών που μεταφέρονται από κουνέλια έχει αποδειχθεί αρκετά επιτυχής στον έλεγχο του πληθυσμού κουνελιών στην Αυστραλία, ενώ απαγορεύτηκε η χρησιμοποίηση παγίδων "steel-jawed leg-holding traps" λόγω θέσπισης νόμων κατά της σκληρότητας προς τα ζώα.

Μια προσφορά της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας ( £ 25.000) για τον βιολογικό έλεγχο των κουνελιών προσέλκυσε την προσοχή του Louis Pasteur , ο οποίος πρότεινε τη χρήση του βακίλου της χολέρας κοτόπουλου (γνωστής ως Pasteurella multocida ). Αν και το μέτρο αυτό δεν αποδείχθηκε βιώσιμο, η συνεργασία με τον Pasteur επιτάχυνε την εισαγωγή μικροβιολογίας στην Αυστραλία.

τα κουνέλια στα οποία δόθηκε τροφή νοθευμένη με ιό χολέρας κοτόπουλου, σκοτώθηκαν  ενώ κουνέλια που εμβολιάστηκαν με κνησμό κουνελιού "rabbit scab" σε μια κλειστή δοκιμαστική περιοχή, απελευθερώθηκαν.
Το 1906 και το 1907, ο Jean Danysz, του Ινστιτούτου Pasteur του Παρισιού, διεξήγαγε δοκιμές στο νησί Broughton της Νέας Νότιας Ουαλίας , ενός στελέχους Pasteurella, από τα βακτηρίδια που είχε αναπτύξει.
Στη Νότια Ευρώπη, η έλλειψη κουνελιών απειλεί τη διατήρηση των ειδών θηρευτών που απειλούνται με εξαφάνιση από την τροφική αλυσίδα , που εξαρτώνται από τα μικρά θηράματα όπως τα κουνέλια. Αυτές περιλαμβάνουν τον ιβηρικό λύγκα και τον  αυτοκρατορικό αετό (βασιλαετό) .
πηγή
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbits_in_AustraliaΔεν υπάρχουν σχόλια: