Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010

«Κόβουν» φως, νερό, τηλέφωνο στις Ένοπλες Δυνάμεις και πετάνε με πτήσεις VIP κόστους πάνω από 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ για να πάνε... Θεσ/κη κι Ανδραβίδα!


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αυτό με τις μεγαλύτερες δαπάνες λόγω εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα όμως, λόγω του αριθμού των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και της αποστολής του, έχει υψηλές λειτουργικές δαπάνες. Και για μεν τους εξοπλισμούς οι περικοπές είναι δραστικές και αρκετά ελεγχόμενες.

Το πρόβλημα είναι με τη μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Με βάση τα παραπάνω, επιτελείς του ΥΕΘΑ έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο δραστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί και να δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τα βασικά του στοιχεία έχουν ως εξής.
*Αρχίζοντας από τα εύκολα, το σχέδιο προβλέπει μείωση, κατά 15%, των λογαριασμών των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Με άλλα λόγια φως, νερό, τηλέφωνο περιορίζονται με κάποιους πολύ απλούς, αλλά άκρως αποτελεσματικούς, τρόπους. Π.χ. με την αλλαγή των λαμπτήρων πυράκτωσης από σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης.

*Ένα μέτρο που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται είναι αυτό του περιορισμού των μεταφορικών μέσων και, συνεπώς, της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. Εκτός από τη μείωση πολλών επιτελικών αυτοκινήτων, τα γραφεία κίνησης των μονάδων υποχρεώθηκαν σε επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον σε περιοχές όπου υπάρχουν μονάδες και των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ο προγραμματισμός των μέσων κίνησης θα γίνεται από κοινού ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις δρομολογίων. Εδώ ο στόχος είναι οι δαπάνες να μειωθούν κατά 20%.

*Στα έξοδα που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις, τα δώρα, τις δεξιώσεις και όλα τα σχετικά, κυριολεκτικά «πέφτει μαχαίρι». Μειώνονται κατά 50%. Πρακτικά μένουν, μόνον αυτά που αφορούν σχέσεις κι επαφές με το εξωτερικό.

*Ένα σημαντικό ποσό θα εξοικονομηθεί από τον περιορισμό των παρελάσεων και τη συμμετοχή τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων σε διάφορες επετειακές εκδηλώσεις. Με αφορμή θρησκευτικές εορτές, επετείους απελευθέρωσης κι ένα σωρό άλλες παρόμοιες αφορμές, κάθε χρόνο πραγματοποιούνταν δαπάνες μετακίνησης (οδοιπορικά, καύσιμα κλπ) που ως σύνολο ήσαν σημαντικές, χωρίς να προσφέρουν τίποτα στην αμυντική ικανότητα της χώρας. (σ.σ. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤZΕΦΡΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ)

*Ειδικότερα για τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού έχει δοθεί εντολή να περικοπούν κατά 50% αυτά που αφορούν τη συμμετοχή σε συσκέψεις για διάφορους λόγους, όπως πχ ο σχεδιασμός και η οργάνωση μιας άσκησης. Στο εξής όλα αυτά θα γίνονται, όπου είναι δυνατόν είτε με τηλεδιασκέψεις ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αυτό θα γίνεται και για μικρότερης κλίμακας ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπου υπήρχε μετακίνηση προσωπικού.

*Ένας τομέας που εξετάζεται σοβαρά είναι και αυτός των διαφόρων εκδηλώσεων - επιδείξεων, που αποβλέπουν στην προβολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέτοια παραδείγματα είναι η «Ναυτική Εβδομάδα» για το Ναυτικό και ο «Αρχάγγελος» για την Αεροπορία. Οι εκδηλώσεις αυτές αν και αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην προβολή των δύο κλάδων, αποτελούσαν μια πολύ σοβαρή δαπάνη. Την περίοδο αυτή επαναξιολογείται τόσο η σκοπιμότητά τους όσο και ο περιορισμός τους ή ακόμα και η χρησιμοποίηση χορηγών. Αυτός ο θεσμός χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία πριν μερικά χρόνια, προκειμένου να καλυφτεί ένα μέρος των δαπανών της «Ναυτικής Εβδομάδας». Εφόσον επιλεγεί αυτή η μέθοδος είναι πιθανό να απαιτηθούν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, που είναι σαφώς απλές κι εύκολες.

*Ένα από τα σοβαρότερα θέματα, που μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή, είναι και αυτό της εκπαίδευσης του προσωπικού στο εξωτερικό. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι οι εκπαιδεύσεις σε σχολές, πχ επιτελών, του εξωτερικού, θα περιοριστούν στο ελάχιστο, αν δεν καταργηθούν εντελώς. Αντίθετα φαίνεται πιθανότερο θα παραμείνουν, με κάποιες μειώσεις μόνο, οι εκπαιδεύσεις σε σχολές επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

*Για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, η αρχική σκέψη είναι να περιοριστούν, τουλάχιστον οι τριετούς διάρκειας, κατά 50%. Υπάρχει πρόταση, που εξετάζεται σοβαρά, όπου είναι δυνατό οι σπουδές αυτές να πραγματοποιούνται στο εσωτερικό σε συνεργασία με ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η τάση πάντως είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα υγείας να υποστούν τις μικρότερες δυνατές περικοπές.

*Θεωρείται σίγουρο ότι μεγάλες οικονομίες θα προκύψουν από την ενοποίηση των στρατιωτικών λεσχών. Για παράδειγμα σήμερα, μέσα στο κτίριο του ΥΕΘΑ, λειτουργούν τρεις λέσχες, μία για κάθε κλάδο. Με τη σχεδιαζόμενη ενοποίηση θα υπάρξει μείωση του απασχολούμενου προσωπικού. Μείωση των εξόδων για τις προμήθειες τροφίμων κλπ, αφού με την αύξηση των ποσοτήτων θα μπορούν να επιτευχθούν καλύτερες τιμές. Στον ίδιο τομέα εξετάζεται η περίπτωση υπενοικίασης των λεσχών σε ιδιώτες, γεγονός που όχι μόνο θα επιφέρει περιστολή των δαπανών αλλά και θα εξοικονομηθεί προσωπικό.

*Με εξαίρεση τα ακριτικά νησιά, προβλέπεται να υπάρξει μεγάλη περικοπή των αεροπορικών δρομολογίων που εκτελούν τα μεταφορικά αεροσκάφη. Των περικοπών αυτών δεν εξαιρούνται ούτε οι μετακινήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η επίτευξη εκπτώσεων από τις αεροπορικές εταιρείες για τα εισιτήρια του μετακινούμενου με αυτές προσωπικού. Είναι εκπληκτικό (σ.σ. εδώ τα σάλια του πρωθυπογράφου τρέχουν) αλλά ως σήμερα κάτι τέτοιο δεν υπήρχε!

*Κάτι άλλο που δεν υπήρχε ως σήμερα, και θα αρχίσει να γίνεται, είναι η ενοποίηση των προμηθειών σε τρόφιμα, καύσιμα και λοιπά υλικά καθημερινής χρήσης. Αυτό σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενιαίου λογιστικού συστήματος και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέπεται να επιφέρει οικονομίες της τάξης του 15%. Με όλα αυτά και με τον ανά τρίμηνο έλεγχο, στο ΥΕΘΑ θεωρούν ότι ο στόχος της μείωσης του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του 2010 κατά 22%, όπως έχει εξαγγελθεί, τελικά θα επιτευχθεί.

isotimia.gr- Του Ηλια Νταλουμη
πηγή

Πόσο μας κοστίζουν τα ταξίδια της κυβέρνησης;

28 Ιανουάριος 2010,


Πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για τα αεροπορικά ταξίδια των μελών της κυβέρνησης με τα VIP κυβερνητικά αεροσκάφη ξοδεύτηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποκαλύπτει με το σημερινό πρωτοσέλιδό του το «Ποντίκι», επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση πετάει με 6.000 ευρώ την ώρα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φορολογούμενοι πολίτες έχουμε πληρώσει από τις 5 Οκτωβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου το ποσό του 1,1 εκατ. ευρώ για ταξίδια του πρωθυπουργού και άλλων κυβερνητικών στελεχών με τα τρία VIPαεροσκάφη.

Το «Gulf Stream» έχει χρησιμοποιηθεί εννιά φορές από τον Γ. Παπανδρέου και μία φορά από τον Ευ. Βενιζέλο για μετακινήσεις σε προορισμούς όπως η Κωνσταντινούπολη, η Λάρνακα, το Λονδίνο, το Βερολίνο και τρεις φορές για τις Βρυξέλλες, δηλαδή για πόλεις όπου υπάρχουν και σαφώς πιο φθηνοί τρόποι μετάβασης. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί για τα ταξίδια του Γ. Παπανδρέου σε Αγιο Δομίνικο, Κοπεγχάγη και Μάλμοε, όπου δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση από την Ελλάδα.

Το «Embrair 209» έχει χρησιμοποιηθεί για πέντε κυβερνητικές αποστολές και το «Legacy 484» για άλλες δεκαπέντε που αφορούσαν προορισμούς όπως οι Βρυξέλλες, η Βιέννη, το Λουξεμβούργο, το Βερολίνο, η Φραγκφούρτη, το Παρίσι, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Σόφια, η Λιουμπλιάνα, το Βελιγράδι, η Ποντγκόριτσα, το Σεράγεβο, τα Τίρανα αλλά και... η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Καστοριά και η Ανδραβίδα.

Με τις συγκεκριμένες πτήσεις των VIP κυβερνητικών αεροσκαφών φέρονται να έχουν πετάξει ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας, ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ δύο ταξίδια για Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα φέρεται να έκανε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Το συνολικό ποσό του 1,1 εκατ. είναι πάνω – κάτω το ίδιο με εκείνο που είχε ξοδευθεί το αντίστοιχο περσινό διάστημα για τα ταξίδια της προηγούμενης κυβέρνησης, ωστόσο αίσθηση προκαλεί ότι δεν μειώθηκε σε περίοδο ύφεσης, παρόλο που υπήρχε η δυνατότητα σε κάποιους προορισμούς να αποφευχθεί η χρήση του «Gulf Stream» που κοστολογείται με 5.811,20 ευρώ την ώρα και των «Embrair 209» και «Legacy 484» για τα οποία πληρώνουμε 5.660,80 ευρώ για κάθε ώρα χρήσης.

Πηγή: star.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ολα κόβονται στο ''ονομα'' της οικονομίας.Ας μας το διευκρινήσουν γαι ποιούς όμως;;Διότι υπάρχουν αυτοί που χαίρουν διαφορετική μεταχείρηση.Μήπως υπάρχει η γνώμη οτι ο Ελληνικος λαός είναι στό επίπεδο μόρφωσης της φυλής τών αγρίων ''Ζουλού''και δέν αντιλαβάνεται τι του γίνεται γύρω του;Αν νομίζουν έτσι ειναι βαθειά, μα παρά πολύ βαθειά, νυχτωμένοι.