Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Τι συμβαίνει με την εξαγωγή σπάνιων και απειλούμενων παπαγάλων από την Αυστραλία στη Γερμανία? Κοινοβουλευτική ερώτηση για το πιθανό εμπόριο τους στην Ευρώπη, από το ίδρυμα ACTP που εδρεύει στο Βερολίνο. Ο επικεφαλής του ιδρύματος έχει ήδη καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

31 Ιανουαρίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000552-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού

Anja Hazekamp (GUE / NGL), John Flack (ECR), Stefan Eck (GUE / NGL), Pascal Durand (Verts / ALE), Tilly Metz ), Keith Taylor (Verts / ALE), Jeppe Kofod (S & D), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Eleonora Evi (EFDD)

 Θέμα: Εμπόριο σπάνιων και απειλούμενων παπαγάλων
 
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του The Guardian (1) , η αυστραλιανή κυβέρνηση επέτρεψε την εξαγωγή εκατοντάδων σπάνιων και απειλούμενων  παπαγάλων στην ACTP, γερμανική οργάνωση επικεφαλής ενός καταδικασθέντος εγκληματία, παρά τις ανησυχίες ότι τα πουλιά πωλούνται με τεράστιο κέρδος .
**********************************
 [Martin Guth, the head of the Association for the Conservation of Threatened Parrots
The head of the ACTP, Martin Guth, has multiple criminal convictions, including a five-year jail sentence for hostage-taking, extortion and attempted fraud in 1996. In 2009 Guth was sentenced to one year and eight months in prison for seven cases of fraud. In one incident Guth kidnapped two men and threatened to cut their fingers off unless they paid a large sum of money].

Οι άδειες εξαγωγής απαγόρευσαν την πώληση των πτηνών ή των απογόνων τους, αλλά τα ιδιωτικά μηνύματα στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι τα αυστραλιανά πουλιά προερχόμενα προφανώς από την ACTP προσφέρθηκαν προς πώληση για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας της φύσης δήλωσε ότι γνώριζε αυτές τις προσφορές.

Παρά τις πολλές προειδοποιήσεις, η αυστραλιανή κυβέρνηση επέτρεψε την αποστολή εκατοντάδων σπάνιων και απειλούμενων με εξαφάνιση πτηνών σε ζωολογικό κήπο στη Γερμανία.
Ωστόσο ο προορισμός τους δεν είναι ένας πραγματικός, νόμιμος ζωολογικός κήπος- αφού στην πραγματικότητα δεν μπορεί  να τον επισκεφθεί ο κόσμος-
Σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία, είναι επί του παρόντος παράνομη η εξαγωγή ενός ιθαγενούς είδους για εμπορικούς σκοπούς. Η μόνη εξαίρεση είναι εάν το είδος αποστέλλεται σε καταχωρημένο ζωολογικό κήπο για συντήρηση, έρευνα ή έκθεση.
Έτσι, το 2015, η Αυστραλία χορήγησε άδεια έκθεσης σε μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που εδρεύει στο Βερολίνο, το οποίο ονομάζεται Ένωση για τη Διατήρηση των Απειλούμενων Παπαγάλων (ACTP).
 Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οργανισμό να πουλά τα πουλιά ή τους απογόνους τους.
Από τότε, σύμφωνα με το "The Guardian", η  ACTP έχει εξάγει 232 γηγενή πουλιά από την Αυστραλία - πάνω από το 80% όλων των ζωντανών πουλιών που εξήχθησαν νόμιμα από την Αυστραλία την ίδια περίοδο.

Το πολύτιμο φορτίο, που περιλάμβανε 16 παπαγάλους του είδους "glossy black cockatoos (Calyptorhynchus lathami)" και 26 purple-crowned lorikeets ( Glossopsitta porphyrocephala ), άξιζε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
Αλλά ενώ η ACTP μπορεί να διαβεβαίωσε την Αυστραλία, ότι διέθετε εγκαταστάσεις  (πιστοποιημένους ζωολογικούς κήπους) στη Γερμανία,  για να εκθέσει τα πολύτιμα πτηνά στο κοινό,
καμία από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν είναι ελεύθερα ανοιχτή στο κοινό.
Και παρόλο που η ACTP είναι καταχωρημένη ως ζωολογικός κήπος στη Γερμανία, δεν έχει εγγραφεί σε κανένα σημαντικό διεθνή ζωολογικό σύλλογο.
"Οι κύριοι χώροι της οργάνωσης στο Tasdorf, ένα χωριό 30 χιλιόμετρα έξω από το Βερολίνο, δεν παρουσιάζουν άλλες δημόσιες πληροφορίες εκτός από έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου", αναφέρουν οι  Lisa Cox και Philip Oltermann στο The Guardian .
"Η θέση του δεν διαφημίζεται και τα κτίρια δεν εμφανίζουν ώρες λειτουργίας ούτε άλλες ενδείξεις ότι, το κοινό είναι ευπρόσδεκτο να το επισκεφθεί."
Τι συμβαίνει με αυτά τα πουλιά εάν δεν εμφανίζονται σε δημόσιο ζωολογικό κήπο;
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι απόλυτα σαφές τι κάνει το ίδρυμα ACTP παρά το γεγονός ότι τώρα φιλοξενεί τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές απειλούμενων πουλιών στον κόσμο, που εισήχθησαν από την Saint Lucia, τον Saint Vincent, τη Dominica, τη Βραζιλία και την Αυστραλία.
Και, σύμφωνα με το "The Guardian", έχουν υπάρξει αναφορές για αυτόχθονα αυστραλιανά πτηνά που πωλούνται στην Ευρώπη και που θα μπορούσαν να είναι απόγονοι των πτηνών που αποστέλλονται στην ACTP.
Το λυπηρό είναι ότι η Αυστραλία θα μπορούσε να αποφύγει όλα αυτά.
Η κυβέρνηση προειδοποιήθηκε επανειλημμένα για τις ανησυχίες των διεθνών αρχών άγριας πανίδας, των διεθνών οργανισμών διατήρησης άγριας ζωής και των επιστημόνων.

Σύμφωνα με τον Warren Entsch (Australian federal MP) πρέπει να γίνει πλήρης έρευνα για τους λόγους, για τους οποίους, παρά τις προειδοποιήσεις που χρονολογούνται άνω των 12 μηνών εκεί,
έχουν αγνοηθεί αυτές οι ανησυχίες.
το τμήμα περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι υπεύθυνο μόνο για την
εξέταση του περιβάλλοντος των πτηνών που εξάγουν και όχι των εισαγωγέων.
***************************************
συνέχεια της κοινοβουλευτικής ερώτησης

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας του Guardian και την έλλειψη δράσης από τις γερμανικές αρχές, ερωτάται η Επιτροπή εάν έχει τηρηθεί η σχετική νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά την εισαγωγή και εμπορία πτηνών από την ACTP (ή από άτομα που συνδέονται με αυτήν) ;

2. Πώς διασφαλίζει η ΕΕ ότι, η νομοθεσία περί περιορισμού των εισαγωγών απειλούμενων ειδών, για μη εμπορικούς σκοπούς, δεν παρακάμπτεται (δεν παγιδεύεται) από τον ισχυρισμό του εισαγωγέα ότι είναι «ζωολογικός κήπος»   ή ότι οι εισαγωγές προορίζονται για διατήρηση της αναπαραγωγής ‘conservation breeding’?
3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικοί φορείς για να χαρακτηριστούν ως εισαγωγείς και πώς επαληθεύονται;

(1) https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/11/australia-endangered-parrots-german-zoo-actp
πηγή
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000552_EN.html

η γραπτή απάντηση

8 April 2019
E-000552/2019(ASW)
Answer given by Mr Vella on behalf of the European Commission
Question reference: E-000552/2019

The Commission has raised the matter with the German authorities responsible for the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and was informed that a preliminary investigation by the public prosecutor had not found any wrongdoing by the organisation in question. Regular checks on the organisation's facilities had been carried out by the competent authorities and all relevant import and export rules had been found to be complied with.

Any concerns about relevant provisions not being respected should indeed be brought to the attention of the competent national authorities.
 Should the national authorities fail to address any well-founded evidence of violation of the requirements, means of legal redress available at the national level should first be explored, in line with the Commission Communication on EC law — better results through better application(1).

The criteria for importing species listed under Regulation (EC) No 338/97(2) are laid out in Article 4 of that regulation. These criteria apply to every importer (public or private) with very few exceptions, such as registered scientific institutions receiving museum material (Article 7.4). All other importers of animals from species listed in Annex B of the regulation — such as the parrots in question — need to present an export permit, captive-breeding certificate or re-export certificate from the country of export as well as an import permit from the Member State into which the specimens are to be imported. The customs office at the first point of introduction to the EU verifies those documents. Further details on relevant aspects of the EU Wildlife Trade Regulations are included in a comprehensive Reference Guide(3).

(1) C/2016/8600, OJ C 18, 19.1.2017, p. 10‐20. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.ENG
(2) on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein, OJ L 61, 3.3.1997, p. 1‐69.
(3) http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: