Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ :

Ο ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!

Ξεκίνησε το Σάββατο 30.5.09 πανελλήνια διαμαρτυρία για την αποτροπή της εισαγωγής του μαθήματος της "Σεξουαλικής αγωγής" στο δημοτικό σχολείο, που ετοιμάζεται να εισαχθεί από το επόμενο σχολ. έτος 2009-10.

Η πολύπαθη παιδεία μας για μία ακόμη φορά γίνεται αντικείμενο του πιο ανίερου μέχρι σήμερα πειράματος:

Αφού το 2006 εκδιώχθηκαν οι Πνευματικοί από τα σχολεία,

Αφού το 2007 έγινε απόπειρα να διαστρεβλωθεί η Ελληνική ιστορία,

Αφού το 2008 το μάθημα των Θρησκευτικών έγινε κατ’ ουσίαν προαιρετικό,

Αφού το 2009 ο «Συνήγορος του Πολίτη» εκτοξεύει βέλη εναντίον της προσευχής,

το σχολικό έτος 2009-2010 ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα παιδιά του Δημοτικού με τα

νέα βιβλία της Σεξουαλικής Αγωγής!

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ!

Διαβάστε λεπτομέρειες για την διαμαρτυρία στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ: http://www.tideon.org/


Ο συντονισμός των διαμαρτυριών γίνεται από την ιστοσελίδα : http://www.meta-parrisias.gr/


Καταχώρηση διαμαρτυριών στο ειδικό forum

http://www.meta-parrisias.gr/index.php?option=com_simplestforum&view=postlist&Itemid=70

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ

22 σχόλια:

Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ στὸ σχολεῖο; ΟΧΙ εὐχαριστῶ! είπε...

Ἡ Κυβέρνησις, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν κομμάτων, ἑτοιμάζεται νὰ εἰσαγάγη ἀπὸ τὸ φθινόπωρο σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἤδη ἑτοιμάσθηκαν καὶ ὁδεύουν πρὸς ἐκτύπωσιν δύο βιβλία, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα θὰ διδάσκεται στὴν Α΄ και Β΄ τάξι τοῦ δημοτικοῦ καὶ τὸ ἄλλο στὶς ὑπόλοιπες τάξεις.

Στὴν Σουηδία, στὴν ὁποία διδάσκεται ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγή, παρατηροῦνται ἐγκυμοσύνες κοριτσιῶν δεκατριῶν καὶ δεκατεσσάρων ἐτῶν μὲ παράλληλη αὔξησι τῶν ἀφροδισίων νοσημάτων. Στὴν Ἀγγλία, στὴν ὁποία ἐπίσης ὑπάρχει σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις, ἀνήλικα κορίτσια ἀπὸ 12 ἕως 16 ἐτῶν εἶναι μητέρες, ἐνῷ προσφάτως ἔμεινε ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἄφωνος ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δύο παιδιὰ ἐννέα καὶ δέκα ἐτῶν ἔφεραν στὸν κόσμο ἕνα παιδί.

Ἡ σοφὴ παιδαγωγικὴ παράδοσις τῶν Πατέρων μας στὸ θέμα αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ ἐλέγξη τοὺς ἐρεθισμοὺς καὶ τὶς ἐντυπώσεις, ὥστε οἱ νέοι κατὰ τὸ δυνατὸν ἤρεμοι καὶ ἀπερίσπαστοι νὰ ἀσχοληθοῦν δημιουργικὰ μὲ τὴν παιδεία καὶ τὴν μάθησι ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ γευθοῦν τὶς χαρὲς αὐτῆς τῆς περιοχῆς μέσα στὸν εὐλογημένο θεσμὸ τοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος ἔτσι καὶ σὲ φυσικὸ ἐπίπεδο παραμένει πηγὴ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.

Οἱ σημερινοὶ ἀπαίδευτοι παιδαγωγοὶ δὲν ἀφήνουν ἡσύχους τοὺς νέους οὔτε μέσα στὸ σχολεῖο, ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀποκλεισθῆ οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ ἐρεθισμοί, γιὰ νὰ λειτουργῆ ἡ παιδεία ὡς εὐγενικὴ διέξοδος καὶ κατάλληλος ἐργαστηριακὸς χῶρος γιὰ τὴν σπουδὴ καὶ τὴν μάθησι.

Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς εἶναι πρόσωπα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ καλλιεργημένα, ὥστε νὰ ἀναλάβουν μὲ σοβαρότητα καὶ εὐθύνη τὸ ἔργο αὐτό; Καὶ πόσοι ἀπὸ τοὺς γονεῖς θὰ δέχονταν εὐχαρίστως αὐτὴ ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἱερὴ καὶ προσωπικὴ περιοχὴ τῶν παιδιῶν τους νὰ κακοποιηθῆ καὶ νὰ διαστραφῆ στὰ χείλη καὶ στὴν διδασκαλία τοῦ ὁποιουδήποτε δασκάλου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ κουβαλᾷ στὸ θέμα αὐτὸ τὶς δικές του κακὲς ἐμπειρίες καὶ γνῶμες, ἀκόμη καὶ διαστροφές; Καὶ τί θὰ ἀπομείνη νὰ μάθουν καὶ νὰ γευθοῦν οἱ νέοι μέσα στὸν γάμο, ὅταν τὰ μαθαίνουν καὶ τὰ γεύωνται ἔξω ἀπὸ αὐτόν;

Γιὰ αὐτὸ ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια ἔχουν χάσει στὶς ἡμέρες μας κάθε γοητεία καὶ ἕλξι, ἀφοῦ τελικῶς αὐτὸς ὁ ἱερὸς καὶ μοναδικὸς καὶ προσωπικὸς δεσμὸς δύο ἀνθρώπων ἑτεροφύλων κατήντησε ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς δεσμούς, ποὺ εἶχαν πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ἄνδρας καὶ γυναῖκα, συγκριτικὰ μάλιστα σὲ χειρότερη θέσι, ἀφοῦ συνδέεται μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἀναγκαστικῆς συμβιώσεως καὶ τῶν ποικίλων δεσμεύσεων.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι σαφής: Δὲν χρειάζεται διδασκαλία εἰς τὰ τοῦ γάμου. Εἶναι αὐτάρκης διδάσκαλος ἡ φύσις. Ἀκριβῶς ὅπως δὲν χρειάζεται νὰ μάθουμε πῶς θὰ φᾶμε, καὶ πῶς θὰ πιοῦμε καὶ πῶς θὰ κοιμηθοῦμε. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Γενεὲς γενεῶν ἀνθρώπων ἔκαναν γάμους καὶ οἰκογένειες, καὶ μάλιστα εὐτυχισμένες καὶ σταθερές, χωρὶς «σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησι», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία ἀκόμη τορπίλλη στὰ θεμέλια τῆς παιδείας καὶ τῆς οἰκογενείας.

Οἱ ὑπογράφοντες τὸ ἀνωτέρω κείμενο ἀξιώνουμε τὴν ἄμεση καὶ ὁριστικὴ ἀνάκλησι τῆς ἀποφάσεως εἰσαγωγῆς τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

Ανώνυμος είπε...

Καταρχήν χαίρομαι που υπάρχουν και τα blogs και ο καθένας λέει αυτό που γουστάρει. Κατά δεύτερον, το συγκεκριμένο δεν θα το παρακολουθήσω ξανά καθώς θεωρώ ότι οι αντιλήψεις του είναι εθνικόφρωνες πέραν του δικού μου ορίου. Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι Σεξουαλική Διαπεδαγώγιση γίνεται στα Δημοτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, απο τότε που πήγαινα εγώ Δημοτικό(τώρα είμαι 28). Απλώς τώρα γίνεται πιο οργανωμένα, γιατί μπορεί εσείς να μη το γνωρίζετε, αλλά τα 13χρονα και τα 15χρονα(ειδικά στην επαρχία) ξεσκίζονται στο πήδημα και βγάζουν ωραιότατα τα ματάκια τους, και όχι μόνο, χωρίς να παίρνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Και μετά τα γαμησάκια, κατεβαίνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα κρυφά, για να κάνουν έκτρωση γιατί φυσικά δε προνόησαν να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό!

Μην ακούμε τρέλες λοιπόν!! Καλύτερα η διαπεδαγώγιση να γίνεται οργανωμένη, παρά τα παιδάκια να φτάνουν 15 χρονών και να μην γνωρίζουν(που γνωρίζουν- αλλά με λάθος τρόπο) που και πώς μπαίνει το πουλί και τί κάνει!!

Όχι άλλη τρέλα!!!

Α! Επίσης, οι υπογράφοντες το ανωτέρω κείμενο που αξιώνουν την ανάκληση της απόφασης, εισαγωγής της σεξ. διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, αν κάποια μέρα δεν πάνε Εκκλησία, να ανοίξουν τα στραβά τους, και να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και τα μεταδιδόμενα νοσήματα που θερίζουν νεαρά άτομα!! Και για να σας προλάβω, μην πετάξετε καμιά πατάτα, και εγώ πάω Εκκλησία γιατί και εγώ νοιώθω Χριστιανός. οκ?!!

Αιολος είπε...

Τελικά εσείς οι Ελληνορθόδοξοι δεν έχετε ιδέα από Ελληνικό Πολιτισμό. Ο ιουδαιοχριστιανισμός σας έχει κάνει σχιζοφρενείς. Τι σχέσει βρε άσχετοι έχει η ανέραστη θρησκεία σας με την Αρχαία Ελλάδα; Έξω οι ιουδαιοχριστιανοί ιερείς από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ μας σχολειά.

Simos είπε...

Νομίζω ότι είναι εύκολα αντιληπτό
ότι υπάρχει μία συνεχής προσπάθεια εξαχρείωσης της κοινωνίας μας ΜΕΣΟ...

της "Αμερικανοποίησης" μας


Απλά να θυμήσω ένα νέο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί στην Αμερική όπως ακούσα σχετικά πρόσφατα στη ΝΕΤ..
Το οποίο είναι ο όλο και αυξανόμενος αριθμός ανήλικων κοριτσιών που γίνονται πόρνες από ηλικίες 12-14 χρονών...
βλέποντας το ως πρόσκληση αρχικά,
αλλά ότα προσπαθούν να ξεφύγου βρίσκονται τόσο πολύ μπλεγμένες που δεν μπορούν.

Τέτοια διαπαιδαγώγηση θέλουν κάποιοι για και τα δικά μας παιδιά.

Ανώνυμος είπε...

Kai einai kalitera na exoume kathe xrono pano apo 2000 amvloseis??? Kalitera na tous mathenoune pente deka pragmata para na exoume kathe xrono ektroseis!!!
Ta mperdeyete ola.. patrida thriskia oikogenia... isa isa.. oikogenia einai ayto.. i dimiourgia .. protimate na vlepete ta 14xrona na dokimazoun metaksi tous?? k na exoume ektroseis k na xanete i parthenia ton paidion sta 14??????

Ανώνυμος είπε...

ναι ρε παιδια. γιατι να ενημερωθουν τα παιδια σχετικα με το σεξ και τις προφυλαξεις. καλυτερα να γαμιουνται κρυφα και να το μαθαινουν οι γονεις οταν θα φαινεται η κοιλια και να ωθει τις κορες ο πατερας να κανουν εκτρωση ή να γινεται ενας παραδοσιακος Ελληνικοτατος αραβωνας αναμεσα σε ατομα που δεν αγαπιουνται για να καλυφθουν οι γονεις (οχι του αγγενητου παιδιου αλλα της κοπελας που εμεινε εγκυος) οχι φυσικα για το καλο του παιδιου αλλα για το τι θα πει η ο... κοσμος.
Εχετε δικιο δεν χρειαζεται καμια σεξουαλικη παιδια. εχουμε ηδη τους τροπους μας να αντιμετωπιζουμε τετοια θεματα.
Με το να στρεφουμε το βλεμα αλλου και αμα γινει κανα ατυχημα υπαρχουν εκτρωσεις και αραβωνες (για να μην μας κουτσομπολευουν κιολας ε;)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ (!!!) ΜΙΣΑΝΔΡΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΑΚΡΑΙΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΥΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΔΟΛΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΥΠΟΥΛΑ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΩΝ 6-ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΥΝΟΥΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΗΛΕΑ ΤΕΚΝΑ ΜΑΣ ΣΕ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΝΝΟΦΑΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΘΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://polemos.pa-sy-a.gr/pa-sy-a_polemos.htm#polemos_12

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ (!!!) ΜΙΣΑΝΔΡΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΦΙΣΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΥΜΝΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ "ΠΑΤΕΡΑΣ" "ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ" "ΠΑΤΡΙΔΑ" ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΟΛΙΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ"

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://polemos.pa-sy-a.gr/pa-sy-a_polemos.htm#polemos_11

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΘΕΑ "ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ" ΤΗΣ WICCA ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ (!!!) ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ (!!!) ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΡΑΚΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΤΗΣ WICCA ΜΕ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΘΕΑΣ "ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ" ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΛΟΓΟΤΥΠΑ (!!!) ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (!!!) ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΟΝΔΡΗ ΓΛΟΙΩΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΘΕΑ "ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ" ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ WICCA ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΚΟΛΑΤΡΙΚΗ ΜΙΣΑΝΔΡΗ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΑΖΟΝΙΚΗ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ (!!!)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2008/07/30/16-00/pa-sy-a_thlemaxos_2008-07-30_16-00.htm

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΘΕΑΣ "ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ" ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ WICCA ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ" ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΙΣΑΝΔΡΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ "ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ"

ΕΛΛΗΝΕΣ (!!!!!) ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ (!!!) ΤΟ "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ" - Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων - ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΕΙ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ "ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ" ΕΝΩ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΘΕΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΔΡΑΚΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΤΗΣ WICCA (!!!)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2009/02/22/14-00/pa-sy-a_thlemaxos_2009-02-22_14-00.htm

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

Η ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ

ΤΟ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2009/03/23/15-00/pa-sy-a_thlemaxos_2009-03-23_15-00.htm

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

Η ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΛΕΥΚΗΣ ΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΙΤΑΤΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ "ΣΧΟΛΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ" ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗΣ ΕΚΑΤΕΑΣ ΕΟΡΤΗΣ "8 ΜΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ"

ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΤΗ ΜΕΣΩ ΛΕΥΚΗΣ ΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΛΥΣΣΩΔΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ ΔΙΔΑΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2009/03/27/18-00/pa-sy-a_thlemaxos_2009-03-27_18-00.htm

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ" ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΤΟ "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ" ΕΧΕΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΙΣΑΝΔΡΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ "ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ"

ΕΛΛΗΝΕΣ (!!!!!) ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ (!!!) Ο ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ "ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ" ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ" ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΘΕΩΡΕΙΩΝ ΔΟΞΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΤΟ "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ" ΕΧΕΙ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ "ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ" (!!!)

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2009/02/23/23-00/pa-sy-a_thlemaxos_2009-02-23_23-00.htm

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ είπε...

Η ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ

ΣΤΙΣ "ΣΧΟΛΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ" ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" ΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΑΝΔΡΗΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΑ ΑΦΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΦΥΛΑ ΓΚΟΪΜ

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ "ΣΧΟΛΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ" ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΔΟΛΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΙΣ ΣΑΤΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΔΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΑΜΦΙΓΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΘΙ LINK

http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2009/03/29/14-00/pa-sy-a_thlemaxos_2009-03-29_14-00.htm

Ανώνυμος είπε...

Βαση συνταγματος ανδρες και γυναικες ειναι ισοι. Δεν υπαρχει αρχηγος της οικογενιας...
Δεν διδασκει κατι που δεν προβλεπει το συνταγμα.
Ε ξερετε συνταγμα... ο καταστατικος χαρτης της χωρας... σας θυμιζει τιποτα;

Κασσάνδρα είπε...

Όχι βρε παιδιά. Για να μην προσβληθεί η δική σας η ηθική, αφήστε τα κοριτσάκια και τα αγοράκια να κάνουν σεξ χωρίς προφυλάξεις, γιατί πάντα υπάρχει πρόχειρη η λύση της έκτρωσης. Είναι ανήθικο να διδάξεις στα παιδιά το πως να προφυλάσσονται από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και ασθένειες, καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να στέλνεις μετά το κοριτσάκι στον κάθε χασάπη γιατρό. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στις εκτρώσεις, και μάλιστα σύμφωνα με έρευνες, 1 κοπέλα στις 4στις ηλικίες από 14-17 έχει κάνει έκτρωση. Αύριο λοιπόν που θα έρθει η κόρη σας να σας πει πως έμεινε έγκυος (ή μάλλον δε θα σας το πει κιόλας), να της κάνετε κήρυγμα πως η έκτρωση είναι ηθική και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανήθικη.

HeLLeNiCReVeNgE είπε...

Αγαπητή Κασάνδρα

μην βαυκαλιζεσαι. Δεν προκειται για μαθημα που θα διδασκει ενάντια σε εκτρωσεις. Δεν ειναι αυτος ο σκοπος τους. Δες εδώ

Εάν εκλεγώ θα υποχρεώσω τα θρησκευτικά σχολεία να διδάσκουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι ‘φυσιολογική’

http://redskywarning.blogspot.com/2010/01/clegg.html

Από την ηλικία των 11 ετών θα μαθαίνουν υποχρεωτικά για την ομοφυλοφιλία

http://redskywarning.blogspot.com/2010/01/11-gay-lessons.html

σε συνδυασμο με την καταργηση των θρησκευτικων συμβολων και την τιμωρια οποιου παιδιου τολμα να ζωγραφιζει εστω ενα συμβολο δες εδώ

Έδιωξαν 8χρονο παιδί από το σχολείο γιατί ζωγράφισε τον Χριστό σταυρωμένο

http://redskywarning.blogspot.com/2010/01/8-bans.html

θα διδαξει τα παιδια μας να ειναι gay και λεσβιες και προπαντων οτι ο Χριστός ΔΕΝ επιτρεπεται σε μια ισλαμοκρατουμενη ευρωπη.

ο διαπλανητικος φασισμος δεν ειναι προ των πυλων

ειναι εντος.

Κασσάνδρα είπε...

Αγαπητέ Hellenic Revenge-κάθε άλλο παρά βαυκαλίζομαι. Εάν αντιλαμβανόσουν τα γραφόμενά μου, θα καταλάβαινες ότι δεν υποστηρίζω ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μαθαίνει στα παιδιά να είναι ενάντια στις εκτρώσεις. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μαθαίνει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη σεξουαλικότητά τους και να προστατεύουν τον εαυτό τους μέσω της αντισύλληψης, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να προβούν αργότερα σε ακραίες και τραυματικές λύσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι έφηβοι θα κάνουν σεξ, οπότε προτιμώ χίλιες φορές να έχουν την κατάλληλη ενημέρωση πριν το κάνουν, παρά να χαρακτηρίζονται από παντελή άγνοια και παραπληροφόρηση.
Από την άλλη, είτε σας αρέσει, είτε όχι, η ομοφυλοφιλία ως έκφραση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας υφίσταται από την αρχαιότητα και θα συνεχίσει να υφίσταται όσο θα υπάρχει το ανθρώπινο είδος. Επαναλαμβάνω, είτε σας αρέσει, είτε όχι. Εάν πιστεύετε ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί κάποια μιαρή έκφανση της ανθρώπινης υπόστασης που κραυγάζει για την ανηθικότητα, σας συμβουλεύω να ψάξετε το διαδίκτυο για μελέτες που αναφέρονται στη χρήση των χημικών και των καλλυντικών και πως αυτά επηρρεάζουν την εξέλιξη ενός αρσενικού παιδιού στη μήτρα, οπότε, μη σας πολυπαραξενεύει το γεγονός ότι το ανδρικό φύλο-βιολογικά-εκθηλύνεται. Και φυσικά, στην προκειμένη περίπτωση, που ένα αγόρι έλκεται από ένα άλλο στην εφηβεία, τι προτείνετε? Ξανά δαιμονοποίηση και ενοχικά συμπλέγματα (και πολλά ψυχολογικά προβλήματα στο μέλλον) ή λίγη κατανόηση? Για πείτε μου τι προτείνετε? O Θεός του οποίου τα κηρύγματα πρεσβεύετε είπε "αγαπάτε αλλήλους", αν θυμάμαι καλά.Πάλι καλά που το θυμάστε αυτό από τα θρησκευτικά που διδάσκονται (υποχρεωτικά) στο σχολείο.

HeLLeNiCReVeNgE είπε...

Τα «δικαιώματα» της παρακμής

Σήμερα οι παραγωγοί της παρακμής μέσω των διαχειριστών τους και των «οργανικών» τους διανοουμένων, έχουν αναγάγει την παρακμή σε «ανθρώπινο δικαίωμα».

Η σήψη και η παρακμή γεννάει και τρέφει ποικίλες διαστροφές: Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πνευματικές και ψυχολογικές…

Όλες αυτές οι διαστροφές της αποσύνθεσης έχουν αναχθεί σε «αδιαπραγμάτευτα ανθρώπινα δικαιώματα»!!!

Η καπιταλιστική μυθολογία της παρακμής
αναπαράγεται από κάποιους θλιβερούς
«αριστερούς», σαν «ανθρώπινο δικαίωμα»!!!


Η ιδεολογική καθίζηση της εποχής μας, η πτώση και ρουτινοποίηση της σκέψης, η απουσία αγωνιστικού ήθους και η νοσηρή παθητικότητα μοιραία αναπαλαίωσαν όλα τα αστικά ηθικά αξιώματα της σκλαβιάς και υποταγής και εδραίωσαν την ιμπεριαλιστική, νεοταξική μυθολογία των «ανθρώπινων δικαιωμάτων» και της «ατομικής ελευθερίας»: Μυθολογία που τοποθετεί την πραγματικότητα με το κεφάλι προς τα κάτω.
Το θλιβερό της ιστορίας είναι ότι οι «προφήτες» αυτής της παρακμιακής μυθολογίας είναι τα «ναυάγια» και τα «ρετάλια» της αριστεράς: Από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις «ακροαριστερές» σέχτες που ορκίζονται στο όνομα του Μαρξισμού. «Μαρξιστές» που καρατομούν και δολοφονούν καθημερινά τον Μαρξ.

Το αλφάβητο του μαρξισμού

Αν είχαν, όλοι αυτοί, στοιχειώδη επαφή με την μαρξιστική θεωρία θα γνώριζαν τα εξής απλά:
α). Ο σύγχρονος άνθρωπος και η συνείδησή του αιωρούνται μεταξύ ευρύτατων φιλοσοφικών, πολιτικών και νομικών μύθων: καπιταλιστικοί μύθοι που αποκρύπτονται επιμελώς πίσω από ηθικές αφαιρέσεις και αξιώματα ή από κείνο το νόθο πλάσμα, που λέγεται «κοινή λογική».
β). Ο άνθρωπος στον καπιταλισμό τοποθετείται στην κορυφή, θεωρείται κυρίαρχος, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα άτομο απωλεσμένο, αλλοτριωμένο και παραδομένο στην κυριαρχία απάνθρωπων, κτηνωδών όρων και συνθηκών.
γ). Τα περιβόητα δικαιώματα του ανθρώπου για ελευθερία «δεν βασίζονται στον δεσμό ανθρώπου με άνθρωπο, αλλά στον διαχωρισμό ανθρώπου από άνθρωπο». Είναι τα δικαιώματα του εγωιστικού συμφέροντος που οδηγούν στο να μη βρίσκει ο καθένας στον άλλον την πραγματοποίηση, αλλά τον περιορισμό της ελευθερίας του.
δ). Η χρηστικότητα των αστικών μύθων αποσκοπεί: στην ιδεολογική θεοποίηση του αστικού ατομισμού, στην εξάλειψη των κοινωνικών (ταξικών) οριοθετήσεων και στον πολιτικό αποχρωματισμό της συνείδησης: Στην ισοπέδωση κάθε συλλογικής, κοινωνικής συνείδησης και στη Ζούγκλα του «όλοι εναντίον όλων»!

HeLLeNiCReVeNgE είπε...

Η μυθολογία των «δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων»

Σαν υστερικές ύαινες οι μαρξίζοντες και ροζ αριστερούληδες φωνασκούν για τα «δικαιώματα των ομοφυλόφιλων». Φωνασκούν για «το δικαίωμα του ανθρώπου να καθορίζει ο ίδιος τη σεξουαλική του ζωή».
Οι άμοιροι αυτοί μαρξίζοντες δεν έχουν κατανοήσει ούτε το κοινωνικό αλφάβητο του μαρξισμού. Γιατί ποτέ το άτομο δεν καθορίζει το ίδιο τη ζωή του σε επίπεδο ατομικό!!! Η συμπεριφορά και οι «επιλογές» του ατόμου καθορίζονται από τους φυσικούς και κοινωνικούς νόμους: τους ιστορικούς όρους και τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζει και λειτουργεί.
Οι άνθρωποι-έλεγε ο Μαρξ- κάνουν την ιστορία τους, αλλά την κάνουν σε συνθήκες που καθορίζουν τη δράση τους, σε συνθήκες που δεν έχουν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά τους έχουν κληροδοτηθεί από τις προηγούμενες γενεές. Επομένως οι επιλογές και οι ενέργειές τους δεσμεύονται από τις προϋπάρχουσες συνθήκες, φυσικές και κοινωνικές.
Σεξουαλικά οι άνθρωποι δεσμεύονται από το ίδιο τους το φύλο το οποίο επίσης δεν επιλέγουν και από τους κοινωνικούς νόμους που και αυτούς δεν επιλέγουν.
Το «ατομικό δικαίωμα», λοιπόν της «ελεύθερης επιλογής», είναι από μόνο του μια αντί-επιστημονική μπαρούφα που αναιρεί την ιστορική διαλεκτική, συνακόλουθα την ίδια λογική της μαρξιστικής θεωρίας.
Αποτελεί, ακόμη και ένα σόφισμα σύνθετης απάτης.

Α. Η απάτη του «ατομικού δικαιώματος».
Οι αφαιρέσεις συγχωρούν τις αμαρτίες. Η έκκληση στο «ατομικό δικαίωμα» των ομοφυλοφίλων ταχυδακτυλουργικά μετατοπίζει το «κοινωνικό» σε «ατομικό», ταυτίζοντας ιστορικές-κοινωνικές φόρμες με το «ατομικό δικαίωμα». Εξισώνει, πιο απλά, τις φυσικές και κοινωνικές σχέσεις με τις «ατομικές», το «δικαίωμα» των ετερόφυλων με το «δικαίωμα» των ομοφυλόφιλων.
Σοφιστεία καραμπινάτη. Κανένα «ατομικό δικαίωμα» ετερόφυλων δεν υπάρχει για να αντιπαρατίθεται με το «δικαίωμα των ομοφυλόφιλων». Η ετεροφυλία δεν κατοχυρώθηκε πολιτικά και νομικά. Ήταν η φύση που την καθόρισε και όχι το οποιοδήποτε πολιτικό και νομικό καθεστώς.
Ούτε η οικογένεια αποτελεί «ατομικό δικαίωμα». Ήταν ιστορικό κοινωνικό αίτημα που στηρίχτηκε στο φυσικό νόμο της αναπαραγωγής και διαιώνισης της ζωής και κατοχύρωσε κοινωνικά (ταξικά) τα συμφέροντα της αναπαραγωγής και διαιώνισης της φυσικής και κοινωνικής ζωής.
Ούτε το κράτος είναι «ατομικό δικαίωμα». Αποτέλεσε την πολιτική δομή κατοχύρωσης των κοινωνικών συμφερόντων της οικογένειας, του κοινωνικού αυτού κυττάρου της «φυσικής» αναπαραγωγής της ζωής.

HeLLeNiCReVeNgE είπε...

Είναι ταχυδακτυλουργία, συνεπώς, να μιλάμε για τα «ατομικά δικαιώματα» των ομοφυλόφιλων, «δικαιώματα» που τα προωθεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα για να τινάξει στον αέρα και τους φυσικούς και κοινωνικούς νόμους, για να ισοπεδώσει ολοκληρωτικά την κοινωνία των ανθρώπων και να μεταλλάξει τη «φύση» σε «παραφύση»!!!

Β. Η παρακμή δεν μπορεί να αποτελέσει κατοχυρωμένο πολιτικό δικαίωμα.
Η άλλη σοφιστική απάτη είναι ότι η προώθηση τέτοιων «ατομικών δικαιωμάτων» νομιμοποιεί και εδραιώνει πολιτικά, συνακόλουθα και νομικά τη σήψη και τις «διαστροφές» ενός συστήματος το οποίο, αυτό και μόνο παράγει και αναπαράγει αυτές τις «διαστροφές».
Οι ομοφυλόφιλοι, όπως και κάθε άνθρωπος (ακόμα και ο χειρότερος εγκληματίας) έχει τα ίδια ατομικά δικαιώματα με τους άλλους. Κανένας νόμος δεν απαγορεύει τις ομοφυλοφιλικές ή άλλου είδους «αλλόκοτες» σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση στο πώς θα χρησιμοποιήσει ο καθένας το σώμα του και την «ψυχή» του.
Ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετικό την «ατομική συμπεριφορά» να την ανάγουμε σε πολιτικό και νομικό αίτημα διεκδίκησης, να την ανυψώνουμε υπεράνω της «φύσης» και του κοινωνικού συλλογικού «εγώ»: υπεράνω των νόμων της κοινωνίας και των συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι εκτός από την ομοφυλοφιλία υπάρχει ακόμα πλήθος σεξουαλικών «επιλογών». Παραλλαγές υποκατάστατων της φυσιολογικής μεταξύ των φύλων σχέσης, ψυχολογικά νοσήματα των κοινωνικών διαστροφών της καπιταλιστικής ζούγκλας: Η κτηνοβασία είναι κι αυτή φαινόμενο της σεξουαλικής ζωής, η κοπρολαγνεία, η νεκροφιλία, ο σαδομαζοχισμός και πολλά άλλα.
Στη σοφιστική βάση των «ατομικών δικαιωμάτων» των ομοφυλόφιλων, γιατί να μην κατοχυρωθούν και αυτά τα δικαιώματα;
Σήμερα έχουμε τους ομοφυλόφιλους. Αύριο θα αρχίσουν τις «παρελάσεις» (αυτές τις χειροκροτεί η «αριστερά») των άλλων: Όλων των «κοπράνων» της καπιταλιστικής σήψης.
Φτάσαμε στο σημείο το παγκόσμιο κράτος και όλα τα ΜΜΕ, μαζί με τους θλιβερούς «αριστερούς», να προσπαθούν ανοικτά να νομιμοποιήσουν στην «κοινή γνώμη» την ομοφυλοφιλία και κάθε άλλη «αλλόκοτη» συμπεριφορά. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι της παρακμής, όπως είχε συμβεί με την πλήρη έκκληση των ηθών, λίγο πριν την κατάρρευση, της Αρχαίας Ρώμης και αργότερα των φεουδαρχικών καθεστώτων…

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4087

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ είπε...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ είπε...
Αθήνα, 17 Μαίου 2011
Κύριοι,
Προς οινδήποτε ενδιαφερόμενο συνιστώ να μελετήσει το αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο περί κίναιδων, αυτών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ,
και των σχετικών περιορισμών που είχαν θεσπιστεί έναντί τους στην ανάθεση δημοσίων καθηκόντων,
και άσκησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Δεν έχαιραν εμπιστοσύνης (βλ. Biscardi, Arnaldo. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο / Μπισκάρντι Αρνάλντο · μετάφραση Παν. Δ. Δημάκη. - 5η έκδ. - Αθήνα : Παπαδήμας Δημ. Ν., 2004. - 507σ., Κυριακόπουλος, Παναγιώτης Ι. Αρχαίο ελληνικό δίκαιο / Παναγιώτης Ι. Κυριακόπουλος. - 2η έκδ. - Αθήνα : Σύγχρονη Εκδοτική, 2007. - 782σ. · 24x17εκ.)
Γλαφυρό παράδειγμα αποτελεί ο αισώπιος μύθος περί αιδούς.
Μύθος που για ηθοπλαστικούς λόγους εξιστορείτο στα παιδιά.
Όταν ο Θεός έπλασε τις αισθήσες την κάθε μία αφιέρωσε στο αντίστοιχο μέλος του σώματος, εκτός από της αιδώ που της ξέχασε.
Όταν αντελήφθη το σφάλμα του και θέλησε να επανορθώσει το μόνο διαθέσιμο μέλος ήταν ο πρωκτός, της ζήτησε λοιπόν να συνδεθεί ως αίσθηση μαζί του, κάτι για το οποίο δυσανασχέτησε η αιδώς, αλλά τελικά εδέχθη τις σχετικές υποδείξεις του Θεού, υπό τον όρο εάν ο έρως εισέλθει από εκεί, από εκεί ακριβώς θα εξέλεθει η αιδώς, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για να γίνει κατανοητό ποιάς αποδοχής τύγχαναν οι κίναιδοι, για τους οποίου υπήρχαν και άλλα απαξιωτικά επίθετα: πόρνοι, λακόπρωκτοι κονόπρωκτοι και ευρύπροκτοι.
Ο οιοσδήποτε Αθηναίος Πολίτης μπορούσε να εγγράψει στην Ιλιαία προγραφή κατά συμπολίτη του που εκδίδοταν ή συμπεριφερόταν απρεπώς.
Κίναιδοι που αναλάμβαναν δημόσιο αξίωμα, ειδικά του Πρέσβυ (κατά Τιμάρχου δικανικός), και δεν ενημέρωναν σχετικά τους συμπολίτες τους τιμωρούντο με θάνατο.
Ομοίως σε περίπτωση σύλληψης ενήλικα σε χώρο διαβίωσης ανηλίκων, πριν να φέξει ή μετά τη δύση του ηλίου, εφ΄ όσον δεν ήταν διδάσκαλος (παιδοτρίβης), ή γονεύς ή κηδαιμών, η τιμωρία ήταν θάνατος.
Το απανταχού κίναιδο στοιχείο καλό θα ήταν να αποσυνδεθεί εικαστικά από το "σύμπλεγμα" της αρπαγής του Γανιμίδη από τον Δία, αυτό συμβολίζει τη σ υ μ β ο λ ι κ ή αρπαγή των αγοριών στο τέλος της παιδικής τους ηλικίας και στην πρώϊμη εφηβία τους, προκειμένου να κοπεί συμβολικά ακόμη μία φορά ο ομφάλιος λώρος που τα κρατούσε δεμένα με το γυναικείο περιβάλλον της οικογένειάς τους, και να εισέλθουν σταδιακά μυούμενοι στην ανδρική κοινωνία, προκειμένου να προετοιμασθούν και να αναλάβουν εν ευθέτω χρόνω τα καθήκοντα του ενήλικα πολίτη και εν γένει του άρρενα μέλους της κοινωνίας τους,
η προετοιμασία μέσα στην ανδρική κοινωνία τους πλέον ήταν πολύπλευρη, θεωρητική, αισθητική και πρακτική. Ένας ενήληξ άρρην ήταν υπέυθυνος και λογοδοτούσε για την εκπαίδευση ενός μυούμενου ανήλικου, με σοβαρή διαφορά ηλικίας.
Το άγγιγμα στο μηρό που υπάρχει σε αγγεία συμβόλιζε ένδειξη σεβασμού προς τον μεγαλύτερο, σοφότερο κλπ, το ίδιο περιγράφεται και σε ιουδαϊκά θρησκευτικο - λαογραφικά κείμενα, άγγιγμα μηρού Ισραήλ - Ιακώβ στον άγγελο του θεού (Γιαχβέ) με τον οποίο πάλεψε (βλ. Ρόμπερτ Γκρέϊβς – Ραφαέλ Πατάϊ, Οι Εβραϊκοί Μύθοι, εκδ. Ύψιλον, Αθήνα 1991), ουδεμία σχέση με σαρκικές ανωμαλίες.
Μην συγχαίουμε την ερωτική (ψυχική - πνευματική)φιλία με την ερωτική σαρκική(σεξουαλική) ανωμαλία. Ο έρως είχε και έχει ψυχική και πνευματική φόρτιση (βλ. Μάριο Βετζέττι, Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, εκδ. Τραυλός, Αθήνα 2000).
Υπό διαφορετικές συνθήκες οι ερωτικά ανώμαλοι θα ήταν εκτός δημόσιας ζωής.
Το ότι και τότε υπήρχαν κίναιδοι είναι γνωστό γι΄ αυτό άλλωστε και η σχετική νομοθεσία, όχι προ προάσπιση των "δικαιωμάτων" τους αλλά προς περιστολή της κοινωνικά απαράδεκτης και φθοροποιού συμπεριφοράς τους.
Ελπίζω να είναι ενήμεροι οι "σεξουαλικά" διαφωτίζοντες.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Στασινός

17 Μαΐου 2011 12:36 μ.μ.
Δημοσίευση σχολίου